Danh sách những khoản chuyển tiền đi

Thống kê tiền chuyển đi từ TK Trần Đăng Tuấn 0011004025430 Vietcombank

TIỀN CHUYỂN ĐI
Số tiền Nơi nhận      TRẢ LẠI
1 150,000,000 Quỹ khuyến học Suối Giàng để chuyển cho hai trưởng TH và THCS Oct-11
2 75,000,000 Tiểu học Lao Chải tiền ăn Oct-11
3 65,000,000 Tiểu học Nặm Khắt 24/10/11
4 10,000,000 Tiền anh Trần Lực gửi rút ra mua 100 chăn ấm cho Dền Thàng 2/11/11
5 90,000,000 Mầm Non Dền Thàng 2/11/11 Đợt 1, gồm hai khoản gửi liên tiếp
6 100,000,000 MẦM NON Y TÝ 117 trẻ dưới 5 tuổi 4/11/11 Hai khoản gửi liên tiếp
7 50,000,000 Mẫu giáo Pa Cheo : 133 bé dưới 5 t hỗ trợ ba tháng 1/12/11
8 30,000,000 Mẫu Giáo A Lù – BX-LC : 83 cháu dưới 5 tuổi 2/12/11
9 17,000,000 Mua thêm áo ấm cho Suối Giàng (từ khoản ủng hộ 30 tr của bạn MH) 11-Jan Có thống kê các đợt mua áo riêng trên blog1/12/11
10 11,400,000 Trả tiền cho người ứng mua thảm xốp cho MN Y TÝ 12/12/11 2/12 gửi. 5/12 trả lại , 12/12 gửi lại
11 30,000,000 Chuyển đợt hai cho MG A LÙ 2/12/11
12 50,000,000 Chuyển đợt hai cho MN Pa Cheo 2/12/11
13 8,742,000 Trả nốt tiền mua áo rét cho học sinh Suối Giàng 4/12/11 Có thống kê đợt áo rét trên blog
14 50,331,000 Chuyển tiền Quỹ Thiện Tâm ủng hộ lên THCS Nậm Lành Văn Chấn 15/12/11 2 khoản chuyển 40 + 10
15 15,320,000 QUỸ THIỆN TÂM ỦNG HỘ SÙNG ĐÔ-VĂN CHẤN 15/12/11
16 9,800,000 QUỸ TT cho SUỐI BU 15/12/11
17 18,280,000 QUỸ TT cho SUỐI QUYỀN 15/12/11
18 48,560,000 QUỸ TT CHO THCS NẬM MƯỜI 15/12/11
19 37,120,000 QUỸ TT cho Tiểu học NẬM MƯỜI 15/12/11
20 12,200,000 CHUYỂN CHO TH LAO CHẢI : 7,2 tr cho 10 cháu MN ăn chung với TH, 5 tr bổ sung làm bếp 15/12/11
21 45,360,000 CHUYỂN CHO MN NGẢI THẦU BÁT XÁT cho 63 trẻ dưới 5 t đến hết năm học 16/12/11
22 38,080,000 QUỸ TT cho THCS CÁT THỊNH 19/12/11
23 16,360,000 QUỸ TT cho THCS MINH AN 19/12/11
24 26,006,000 QUỸ TT cho THCS SUỐI GIÀNG 19/12/11
25 30,320,000 QUỸ TT cho TH SUỐI GIÀNG 19/12/11
26 56,560,000 QUỸ TT cho TH AN LƯƠNG 19/12/11 Hai khoản liên tiếp 46+10
27 21,800,000 QUỸ TT cho Tiểu học NẬM LÀNH 19/12/11
28 24,560,000 QUỸ TT cho THCS AN LƯƠNG 19/12/11
29 22,120,000 QUY TT CHO TH VÀ THCS NẬM BÚNG 19/12/11
30 34,240,000 QUỸ TT cho Tiểu học CÁT THỊNH 19/12/11
31 54,240,000 Chuyển MN Trịnh Tường : 226 bé dưới 5 tuổi tiền ăn tháng 12 và 1 20/12/11 02 khoản liên tiếp
32 5,000,000 QUY TT CHO THCS MINH AN mua nồi, bát 19/12/11
33 10,473,000 Chuyển cho GÁNH HÀNG XÉN đi Pa Cheo 30/12/11
34 57,000,000 Chuyển trả tiền mua áo ấm đi Điện Biên đợt 20-25/1/2012 29/12/11 02 khoản liên tiếp 50+7
35 7,756,000 Trả tiền mua đồ nấu ăn cho PULAU – Mường Nhà -Đb (tại chợ ĐB) 29/12/11
36 10,800,000 Chuyển cho MN Mường Nhà Tiền ăn hai tháng 1 và 2/2012 cho 45 học sinh điểm PuLau 3/1/12
37 3,800,000 Chuyển tiền ủng hộ cho Pa Cheo gửi qua TK CCT – đợt 2 3/1/12
38 14,985,000 Chuyển tiền ủng hộ qua TK lấy ra mua áo ấm cho Điện Biên (đợt 2) 3/1/12 Có thống kê trên blog
39 20,520,000 MN SÀNG MA SÁO : Tiền tháng 1/2012 5/1/12
40 10,800,000 MN TẢ GIA KHÂU : tiền ăn 1 tháng 9/1/12
41 22,250,000 Chuyển cho Gánh hàng xén lên Pa Cheo tiền ủng hộ GHX qua TK CCT 20/1/12
42 1,600,000 Chuyển tiền ủng hộ qua TK CCT mua hàng lên cho MN TẢ GIA KHÂU 20/1/12
43 19,000,000 Chuyển trả người ứng tiền mua áo ấm đợt lên TB 10-14.1.12 20/1/12
44 56,310,000 MN MƯỜNG NHÀ để mua đồ dùng nhà bếp cho 7 điểm trường 30/1/12 02 khoản liên tiếp 50+6
45 12,360,000 MN MƯỜNG NHÀ để mua thức ăn cho 103 trẻ dưới 5 t tháng 2/12 tại 7 điểm trường 30/1/12
46 10,800,000 MN TẢ GIA KHÂU : tiền ăn tháng 2 30/1/12
47 20,520,000 MN SÀNG MA SÁO: Tiền ăn tháng 2/12 30/1/12
48 7,840,000 MN DỀN THÀNG: Trả tiền mua ủng và quần áo rét cho hai bé trong ảnh (cô giáo đã ứng tiền mua) do bạn đọc gửi lê 1/2/12
49 100,000,000 MN số 2 MƯỜNG NHÀ: Mua đồ dùng bếp cho 11 điểm trường và tạm ứng tiền mua thức ăn 2/2/12 02 khoản liên tiếp 50+50
50 5,051,000 TẢ GIA KHÂU : bổ sung tiền ăn tháng 2/12 1/2/12
51 10,560,000 MN MƯỜNG NHÀ: Bổ sung tiền ăn th 2/12 cho 230 trẻ dưới 5 t 4/2/12
52 50,000,000 Chuyển khoản tới Cty bà DTH mua 500 áo rét made in VN mang lên vùng cao 29/12/11
53 139,920,000 QUỸ TT cho 13 trường của Văn Chấn 8/2/12 Chuyển lại hai trường do trục trặc địa chỉ
54 20,668,000 Chuyển GÁNH HÀNG XÉN tiền ủng hộ qua TK CCT 8/2/12
55 29,400,000 QUỸ TT cho hai trường còn lại của Văn Chấn 13/2/12 TC 15 Trường
56 26,010,000 Trả tiền mua 255 áo rét (102 k/áo cả vận chuyển) cho đợt Mường Khương 9-11.2 14/2/12
57 19,620,000 MN NẬM CHẢY MK: tiền ăn cho 109 cháu dưới 5 t từ 15.2 đến hết th 3.12 16/2/12
58 1,460,000 Trả mua bổ sung 10 áo rét đi Mường Khương và 440.000 tiền bao bì cho đợt MK 16/2/12
59 23,220,000 MN TẢ NGẢI CHỒ : Tiền ăn 129 bé từ 15.2 đến hết tháng 3.12 17/2/12 Chuyển l1 16/2, trả lại 16/2, gửi lại 17/2
60 30,634,000 MN NÚA NGAM : mua thiết bị chứa nước và nấu bếp tại 6 điểm trường 20/2/12
61 18,600,000 MN NÚA NGAM: Tiền ăn cho 155 bé dưới 5 t từ 20.2 đến 20.3 20/2/12
62 20,171,000 THCS NẬM LÀNH: tiền ăn tháng 2/12 22/2/12 TT hay CCT?
63 10,811,000 MN TẢ GIA KHÂU : Tiền ăn th 3 28/2/12
64 20,520,000 MN SÀNG MA SÁO: Tiền ăn Th 3 cho 171 cháu 28/2/12
65 54,262,000 MN TRỊNH TƯỜNG: Tiền ăn tháng 2 và 3 cho 226 trẻ 28/2/12 Hai lần chuyển 27,131×2
66 24,251,000 MN MƯỜNG LÓI: Tiền ăn tháng 3 cho 202 trẻ dưới 5t 8/3/12
67 13,440,000 MN SỐ 2 NÚA NGAM: Tiền ăn Th 3 cho 12 trẻ dưới 5 t 8/3/12
68 27,600,000 MN MƯỜNG NHÀ: Tiền ăn Th 3 cho 230 trẻ dưới 5 t 12/3/12
69 15,000,000 MN SỐ 2 MƯỜNG NHÀ: Tậm ứng tiền ăn th 3 cho 194 trẻ dưới 5 t 12/3/12
70 38,800,000 Chuyển GÁNH HÀNG XÉN tiền ủng hộ cho GHX đến ngày 13.3.12 (trừ 1,6 tr đã gửi cho gánh lên Tả Gia Khâu) 14/3/12
71 12,120,000 MN CAO SƠN MK : tiền ăn từ 15.3 đến 15.4 cho 101 trẻ dưới 5 t 14/3/12
72 6,680,000 MN SỐ 2 MƯỜNG NHÀ: Bổ sung tiền ăn Th3 15/3/12
73 10,080,000 M N TẢ GIA KHÂU: bổ sung tiền ăn tháng 2 và 3.12 cho 42/132 trẻ MN 15/3/12
74 0 MN LA PÁN TẨN hỗ trợ tiền ăn từ 15.3 đến 15.4 15/3/12 Bị trả lại
75 0 MN TẢ THÀNG: Tiền ăn từ 15.3 đến 15.4 15/3/12 Bị trả lại
76 22,080,000 MN THẺN CHU PHÌN HSP-HG (12 Tr ống dẫn nước và đồ nhà bếp , 10,080,000 hỗ trợ ăn tháng 4 và 5 cho trẻ dưới 5 t ở trường chính và 2 điểm phụ 19/3/12
77 18,600,000 MN NÚA NGAM : Tiền ăn từ 20.3 đến 20.4.12 22/3/12
78 32,625,000 MN NUA NGAM 2 : Hỗ trợ mua đồ bếp 21/3/12
79 58,962,000 MN MƯỜNG LÓI : Tiền mua đồ nấu ăn theo hai hoá đơn trường gửi về 26/3/12 Hai khoản 32,601 và 26,361
80 24,960,000 MN BẢN MÁY: Tiền ăn tháng 4 và 5/12 26/3/12
81 53,000,000 Chuyển Gánh hàng xén tiền ủng hộ của chị Lê Phương Dung qua mua xe đạp của ông Tiến 27/3/12 02 khoản liên tiếp
82 46,300,000 Chuyển Gánh Hàng xén: 45 tr tiền gửi cho GHX từ bạn ở Canada và 1,3 tr tiền trả mua bổ sung 13 áo rét còn thiếu cho SÀNG MA SÁO 27/3/12
83 0 MN LA PÁN TẨN: 9,903 tr mua đồ bếp 22/3/12 Bị trả lại
84 45,630,500 MN LA PÁN TẨN: 9,903 tr mua đồ bếp, 35,700,000 tiền ăn từ 15.3 đến hết năm học 27/3/12 số tiền 9,03 tr chuyển sang mua đồ bán trú
85 31,740,000 MN TẢ THÀNG: Tiền ăn từ 15.4 đến hết năm học 27/3/12 Chuyển lần đầu k thành công,trả lại 29/3 lần 2 27/3
86 20,520,000 MN SÀNG MA SÁO: Tiền ăn tháng 4 28/3/12
87 23,280,000 MN số 2 MƯỜNG NHÀ: Tiền ăn Th 4 28/3/12
88 27,600,000 MN MƯỜNG NHÀ: Tiền ăn Th 4 28/3/12
89 26,880,000 MN số 2 NÚA NGAM: Tiền ăn th 4 và 5 28/3/12
90 10,680,000 MN PỐ LỒ HSP HG tiền ăn th 4 cho 89 trẻ dưới 5 t 29/3/12
91 15,480,000 MN TẢ NGẢI CHỒ tiền ăn th 4 cho 132 trẻ dưới 5 t 29/3/12
92 15,840,000 MN TẢ GIA KHÂU : Tiền ăn th 4 cho 132 bé 29/3/12
93 13,080,000 MN NẬM CHẢY: Tiền ăn tháng 4 29/3/12
94 5,360,000 MN NẬM CHẢY : ủng hộ tiền mua đồ nấu bếp phần nhà trường đã tạm ứng, phần còn lại GHX mua tiếp 29/3/12
95 48,480,000 MN MƯỜNG LÓI : Tiền ăn Th 4 và 5.12 3/4/12
96 13,000,000 Tiền Giỏ thị ủng hộ Gánh Hàng xén mua đồ dùng nấu ăn cho Bản Máy 31/3/12
97 34,000,000 Chuyển Gánh Hàng xén mua đồ nấu bếp cho các trường MN lên Mường Khương 2.4 31/3/12
98 20,520,000 MN SÀNG MA SÁO: Tiền ăn tháng 5.12 5/4/12
99 23,280,000 MN số 2 MƯỜNG NHÀ: Tiền ăn Th 5.12 5/4/12
100 27,600,000 MN MƯỜNG NHÀ: Tiền ăn Th 5.12 5/4/12
101 24,800,000 MN NÚA NGAM: tiền ăn từ 20.4 đến hết th 5.12 5/4/12
102 18,180,000 MN CAO SƠN MK: Tiền ăn Th 5.12 6/4/12
103 15,840,000 MN TẢ GIA KHÂU : Tiền ăn th 5 9/4/12
104 27,120,000 MN TRỊNH TƯỜNG: tiền ăn Th 5 9/4/12
105 13,080,000 MN NẬM CHẢY: Tiền ăn tháng 5 9/4/12
106 16,240,000 MN TẢ NGẢI CHỒ: Tiền ăn TH 5.12 9/4/12
107 10,680,000 MN PỐ LỒ: Tiền ăn Th 5 9/4/12
108 6,000,000 MN THẺN CHU PHÌN HSP bổ sung mua thiết bị nấu ăn (lần trước 12 tr) 10/4/12
109 19,940,000 MN QUAN THẦN SÁN SIMACAI : tiền ăn th 4 và 5 cho 81 học sinh dưới 5 t 17/4/12
110 14,560,000 MN THÀNG TÍN : tiền ăn cho 52 trẻ dưới 5 t 9/4/12
111 34,800,000 MN THẢO CHU PHÌN SIMACAI: Tiền ăn th 4 và 5 cho 145 trẻ dưới 5 t 11/4/12
112 12,240,000 MN A MU SUNG BÁT XÁT: tiền ăn từ 15.4 đến 30.5 cho 68 trẻ dưới 5 t 16/4/12
113 12,240,000 MN SÍN THẦU MƯỜNG NHE: tiền ăn th 4 và 5 cho 51 bé 16/4/12
114 10,200,000 MN TUNG CHUNG PHỐ: tiền ăn th 5 25/4/12
115 16,560,000 MN NÀN SÁN SIMACAI : tiền ăn th 5.12 27/4/12
116 9,000,000 MN TẢ THÀNG: Hỗ trợ mua đồ dùng nhà bếp 18/5/12
117 12,700,000 Chuyển Gánh Hàng xén tiền ủng hộ qua TK CCT từ 19.3 đến 17.5 22/5/12
118 1,000,000 Chuyển tiền chị Văn Bích Hạnh ủng hộ bé Huyền mổ tim 11/7/12
119 52,856,000 Chuyển GÁNH HÀNG XÉN Tiền ủng hộ qua TK CCT từ tháng 5 đến 6.7.2012 24/7/12 02 khoản liên tiếp 50+2,8
120 14,500,000 Rút tiền ủng hộ bé Huyền mổ tim qua TK CCT trong tháng 6 và 7 để chuyển cho mẹ cháu 15/8/12
121 45,936,538 Chuyển tiền ủng hộ đợt 7 cho GÁNH HÀNG XÉN qua TK CCT 20/8/12
122 100,000,000 Chuyển cho Hà BM nua đồ dùng nhà bếp cho 7 trường MN chuyến đi 26.8 23/8/12 02 khoản liên tiếp 50×2
123 24,000,000 Chuyển tiền Mua 2000 mét ống dẫn nước cho TH và THCS BẢn Máy 29/8/12
124 15,867,500 MN Y TY : tiền ăn Tháng 9.12 7/9/12
125 7,056,000 MN NGẢI THẦU: Tiền ăn Th 9.12 7/9/12
126 12,747,000 MN A LÙ: Tiền ăn Th 9 7/9/12
127 10,227,500 MN TUNG CHUNG PHỐ: tiền ăn th 9.12 7/9/12
128 10,560,000 MN PA THƠM: Tiền ăn Th 9.12 7/9/12
129 9,600,000 MN số 2 MƯỜNG NHÀ: Tiền ăn Th 9 7/9/12
130 15,240,000 MN SỐ 2 NÚA NGAM: Tiền ăn Th 9.12 7/9/12
131 18,147,500 MN MƯỜNG NHÀ: Tiền ăn Th 9.12 7/9/12
132 22,587,500 MN số 2 MƯỜNG PHĂNG: Tiền ăn Th 9.12 7/9/12
133 14,467,500 MN PU LUÔNG : Tiền ăn Th 9.12 7/9/12
134 5,028,000 MN PA CHEO: Tiền ăn Th 9 7/9/12
135 15,387,500 MN MƯỜNG LÓI: Tiền ăn Th 9.12 7/9/12
136 12,412,500 MN TRỊNH TƯỜNG: tiền ăn Th 9.12 7/9/12
137 10,147,500 MN A MU SUNG: Tiền ăn Th 9.12 7/9/12
138 7,391,000 MN BẢN NHUNG: Tiền ăn Th 9.12 10/9/12
139 15,030,000 MN số 2 MƯỜNG NHÀ: tiền ăn th 9.12 10/9/12
140 19,931,000 MN MƯỜNG PHĂNG : tiền ăn Th 9 10/9/12
141 14,891,000 MN số 3 MƯỜNG PHĂNG: tiền ăn Th 9.12 10/9/12
142 22,811,000 MN HUA THANH: Tiền ăn Th9.12 11/9/12
143 8,096,000 MN PỐ LỒ: Tiền ăn Th 9.12 11/9/12
144 5,564,000 MN THÈN CHƯ PHÌN: Tiền ăn Th 9.12 11/9/12
145 16,107,500 MN LA PÁN TẨN hỗ trợ tiền ăn th 9.12 12/9/12
146 10,547,500 MN CAO SƠN: Tiền ăn Th 9.12 12/9/12
147 6,875,500 MN TẢ GIA KHÂU : Tiền ăn th 9.12 12/9/12
148 13,687,500 MN THẢO CHU PHÌN SIMACAI: Tiền ăn th 9.12 12/9/12
149 17,787,500 MN DỀN THÀNG: Tiền ăn Th9.12 14/9/12 12/9 gửi lần 1, 13/9 trả lại,14/9 gửi lần 2
150 9,027,500 MN TẢ SỬ CHÒONG : Tiền ăn tháng 9 12/9/12
151 7,787,500 MN CÁN HỒ Tiền ăn tháng 9 12/9/12
152 12,747,500 MN NA Ư Tiền ăn tháng 9 12/9/12
153 11,987,500 MN QUAN THẦN SÁN Tiền ăn tháng 9 12/9/12
154 13,747,500 MN NẬM CHẢY: Tiền ăn tháng 9 12/9/12
155 MN TẢ THÀNG Tiền ăn tháng 9 12/9/12 Trả lại 28.9 gửi bù cùng tiền t10
156 19,947,500 MN NÚA NGAM Tiền ăn tháng 9 12/9/12
157 15,827,500 MN TẢ NGẢI CHỒ Tiền ăn tháng 9 12/9/12
158 9,939,500 MN BẢN MÁY Tiền ăn tháng 9 14/9/12
159 14,229,500 MN SÀNG MA SÁO Tiền ăn tháng 9 14/9/12
160 36,713,000 Chuyển DOÃN HỒNG HÀ mua đồ bếp cho Nậm Hàng và Nậm Manh (CCT Aus) 17/9/12
161 6,605,000 Bổ sung đồ nấu bếp cho Nậm Hàng, Nậm Manh 17/9/12
162 1,000,000 Chuyển GÁNH HÀNG XÉN tiền ủng hộ qua CCT 25/9
163 18,971,000 MN NÀN SÁN Tiền ăn tháng 9 26/9 gửi lại lần 2
164 20,000,000 MN NẬM HÀNG: Tạm ứng nấu ăn 27/9/12
165 30,000,000 MN NẬM MANH: Tạm ứng nấu ăn 27/9/12
166 27,000,000 Chuyển DOÃN HỒNG HÀ mua đồ bếp cho MN NAM SƠN, NẬM KHOẢ,PA THƠM 3/10/12
167 13,230,000 MN PU LAU: tiền ăn Th 10 và Trung Thu 4/10/12
168 19,700,000 MN số 2 MƯỜNG NHÀ: tiền ăn Th 10 và Trung Thu 4/10/12
169 10,771,000 MN SỐ 3 MƯỜNG NHÀ tiền ăn Th 10 và Trung Thu 4/10/12
170 22,207,000 MN NÚA NGAM tiền ăn Th 10 và Trung Thu 8/10/12
171 27,000,000 Chuyển DOÃN HỒNG HÀ mua đồ nhà bếp cho MN NAM SƠN VÀ NẬM KHOẢ (lần thứ hai) 7/10/12
172 21,577,500 MN MƯỜNG PHĂNG tiền ăn Th 10 và Trung Thu 8/10/12
173 25,023,500 MN số 2 MƯỜNG PHĂNG tiền ăn Th 10 và Trung Thu 8/10/12
174 16,707,500 MN số 3 MƯỜNG PHĂNG   tiền ăn Th 10 và Trung Thu 8/10/12
175 25,407,500 MN HỦA THANH   tiền ăn Th 10 và Trung Thu 8/10/12
176 18,187,500 MN NẬM Ư   tiền ăn Th 10 và Trung Thu 8/10/12
177 31,200 MN MƯỜNG NHÀ : Nhần số 8/10/12
178 20,231,000 MN MƯỜNG NHÀ tiền ăn Th 10 và Trung Thu 8/10/12
179 8,791,000 MN CÁN HỒ tiền ăn Th 10 và Trung Thu 8/10/12
180 22,207,500 MN NÚA NGAM tiền ăn Th 10 và Trung Thu 8/10/12
181 17,217,500 MN MƯỜNG LÓI tiền ăn Th 10 và Trung Thu 8/10/12
182 16,027,500 MN PU LUÔNG tiền ăn Th 10 và Trung Thu 8/10/12
183 11,647,500 MN PA THƠM tiền ăn Th 10 và Trung Thu 8/10/12
184 14,441,000 MN QUAN THẦN SÁN tiền ăn Th 10 và Trung Thu 8/10/12
185 16,531,000 MN NẬM KHOẢ tiền ăn Th 10 và Trung Thu 9/10/12
186 19,661,000 MN NAM SƠN tiền ăn Th 10 và Trung Thu 9/10/12
187 47,951,000 Chuyển cho NẬM HÀNG, NẬM MANH mua dát giường, ống dẫn nước 15/10/12
188 18,027,500 MN PỐ LỒ tiền ăn Th 10 và Trung Thu 16/10/12
189 16,027,500 MN BẢN MÁY tiền ăn Th 10 và Trung Thu 16/10/12
190 10,027,500 MN THÈN CHU PHÌN tiền ăn Th 10 và Trung Thu 16/10/12
191 30,027,500 MN TẢ THÀNG   tiền ăn Th 10 và Trung Thu 16/10/12
192 19,027,500 MN LA PÁN TẨN tiền ăn Th 10 và Trung Thu 16/10/12
193 12,027,500 MN TUNG CHUNG PHỐ tiền ăn Th 10 và Trung Thu 16/10/12
194 16,027,500 MN CAO SƠN tiền ăn Th 10 và Trung Thu 16/10/12
195 18,027,500 MN NẬM CHẢY tiền ăn Th 10 và Trung Thu 16/10/12
196 16,027,500 MN TẢ GIA KHÂU   tiền ăn Th 10 và Trung Thu 16/10/12
197 31,027,500 MN TRỊNH TƯỜNG tiền ăn Th 10 và Trung Thu 16/10/12
198 14,027,500 MN A MÚ SUNG tiền ăn Th 10 và Trung Thu 16/10/12
199 15,027,500 MN A LÙ tiền ăn Th 10 và Trung Thu 16/10/12
200 20,027,500 MN Y TÝ tiền ăn Th 10 và Trung Thu 16/10/12 Forrd VN tặng
201 20,027,500 MN TẢ NGẢI CHỒ tiền ăn Th 10 và Trung Thu 16/10/12 Forrd VN tặng
202 10,027,500 MN BẢN NHUNG tiền ăn Th 10 và Trung Thu 16/10/12
203 10,027,500 MN TẢ SỬ CHÓONG tiền ăn Th 10 và Trung Thu 16/10/12
204 12,027,500 MN NGẢI THẦU tiền ăn Th 10 và Trung Thu 16/10/12
205 29,027,500 MN SÀNG MA SÁO tiền ăn Th 10 và Trung Thu 16/10/12 Forrd VN tặng
206 20,011,000 MN PA CHEO   tiền ăn Th 10 và Trung Thu 17/10/12
207 6,291,000 MN SÍN THẦU tiền ăn Th 10 và Trung Thu 17/10/12
208 13,827,500 MN BẢN MÁY tiền ăn Th 11 1/11/12
209 18,387,500 MN TẢ NGẢI CHỒ tiền ăn Th 11 1/11/12
210 20,067,500 MN SÀNG MA SÁO tiền ăn Th 11 1/11/12
211 12,747,500 MN A LÙ tiền ăn Th 11 1/11/12
212 13,947,500 MN CAO SƠN tiền ăn Th 11 1/11/12
213 16,107,500 MN LA PÁN TẨN tiền ăn Th 11 1/11/12
214 14,187,500 MN TẢ THÀNG tiền ăn Th 11 1/11/12
215 10,227,500 MN TUNG CHUNG PHỐ tiền ăn Th 11 1/11/12
216 40,027,500 MN NÀN SÁN tiền ăn Th 11 1/11/12 viết nhầm Quan Thần sán nhưng vẫn nhận bt
217 7,827,500 MN CÁN HỒ tiền ăn Th 11 1/11/12
218 15,867,500 MN TẢ GIA KHÂU tiền ăn Th 11 1/11/12
219 16,587,500 MN NẬM CHẢY tiền ăn Th 11 1/11/12
220 12,147,500 MN A MÚ SUNG tiền ăn Th 11 1/11/12
221 26,427,500 MN TRỊNH TƯỜNG tiền ăn tháng 11.12 1/11/12
222 12,987,500 MN QUAN THẦN SÁN tiền ăn tháng 11.12 1/11/12
223 10,107,500 MN NGẢI THẦU tiền ăn tháng 11.12 1/11/12
224 17,667,500 MN PA CHEO   tiền ăn tháng 11.12 1/11/12
225 25,107,500 MN Y TÝ tiền ăn tháng 11.12 1/11/12
226 38,787,500 MN DỀN THÀNG : Gộp tiền tháng 10 và Trung thu, tiền ăn tháng 11.12 1/11/12 tiền T10 và TThu gửi 16/10, bị trả lại 19/10
227 36,027,500 MN THÀO CHU PHÌN SI MA CAI tiền ăn tháng 11.12 1/11/12
228 7,827,500 MN THÈN CHU PHÌN HSP tiền ăn tháng 11.12 1/11/12
229 14,907,500 MN số 3 MƯỜNG PHĂNG tiền ăn tháng 11.12 5/11/12
230 16,347,500 MN NA Ư ĐIỆN BIÊN tiền ăn tháng 11.12 5/11/12
231 10,587,500 MN PA THƠM tiền ăn tháng 11.12 5/11/12
232 5,547,500 MN SÍN THẦU tiền ăn tháng 11.12 5/11/12
233 22,587,500 MN Số 2 MƯỜNG PHĂNG tiền ăn tháng 11.12 5/11/12
234 19,947,500 MN MƯỜNG PHĂNG tiền ăn tháng 11.12 5/11/12
235 14,907,500 MN PHU LUÔNG tiền ăn tháng 11.12 5/11/12
236 15,657,500 MN MƯỜNG LÓI   tiền ăn tháng 11.12 5/11/12
237 15,267,500 MN số 2 NÚA NGAM   tiền ăn tháng 11.12 5/11/12
238 19,947,500 MN NÚA NGAM   tiền ăn tháng 11.12 5/11/12
239 22,827,500 MN HUA THANH   tiền ăn tháng 11.12 5/11/12
240 11,907,500 MN PU LAU   tiền ăn tháng 11.12 5/11/12
241 10,587,500 MN số 3 MƯỜNG NHÀ   tiền ăn tháng 11.12 5/11/12
242 9,627,500 MN TẢ SỬ CHÓONG HSP   tiền ăn tháng 11.12 5/11/12
243 9,027,500 MN THÀNG TÍN : Gộp tiền tháng 10 và Trung thu, tiền ăn tháng 11.12 5/11/12 Tháng 10 và TThu gửi 16/10, bị trả lại 31.10
244 17,787,500 MN số 2 MƯỜNG NHÀ   tiền ăn tháng 11.12 15/11/12
245 7,947,500 MN BẢN NHUNG tiền ăn tháng 11.12 23/11/12 Gửi 15/11 trả lại 22/11 gửi lại 23/11
246 15,027,500 MN PỐ LỒ tiền ăn tháng 11.12 15/11/12
247 16,107,500 MN TÂN TIẾN HSP tiền ăn tháng 11.12 15/11/12
248 18,147,500 MN MƯỜNG NHÀ tiền ăn tháng 11.12 15/11/12
249 14,787,500 MN NẬM KHOẢ tiền ăn tháng 11.12 19/11/12
250 17,640,000 MN NAM SƠN HSP tiền ăn tháng 11.12 22/11/12
251 39,912,000 CHUYỂN TRẢ DOÃN HỒNG HÀ SỐ CÒN LẠI CỦA TỔNG 193,912,000 đ mua đồ nấu bếp cho 13 trường và cặp lồng cho Tả Thàng 22/11/12
252 15,027,500 MN TÙNG SÁN tiền ăn tháng 11.12 20/11/12
253 20,000,000 MN NẬM HÀNG : Tạm ứng tiền ăn lần 2 3/12/12
254 20,000,000 MN NẬM MANH : Tạm ứng tiền ăn lần 2 3/12/12
255 15,027,500 MN Y TÝ : tiền ăn đợt 1 tháng 12 11/12/12
256 5,027,500 MN NGẢI THẦU : tiền ăn đợt 1 tháng 12 11/12/12
257 10,027,500 MN DỀN THÀNG : tiền ăn đợt 1 tháng 12 11/12/12 trong phiếu và sao kê ghi nhầm th 10
258 10,027,500 MN THÀO CHU PHÌN SIMACAI: tiền ăn đợt 1 tháng 12 11/12/12
259 10,027,500 MN PA CHEO : tiền ăn đợt 1 tháng 12 11/12/12
260 10,027,500 MN DỀN THÀNG : tiền ăn đợt 2 tháng 12 11/12/12 vì chuyển nhầm tên nên coi đây là đợt 2 của Dền Thàng
261 10,227,500 MN TUNG CHUNG PHỐ : tiền ăn đợt 1 tháng 12 11/12/12
262 4,227,500 MN THÀNG TÍN : tiền ăn tháng 12 11/12/12
263 10,027,500 MN PỐ LỒ: tiền ăn đợt 1 tháng 12 11/12/12
264 7,947,500 MN BẢN NHÙNG: tiền ăn đợt 1 tháng 12 11/12/12
265 16,027,500 MN SÀNG MA SÁO: tiền ăn đợt 1 tháng 12 11/12/12
266 16,027,500 MN TRỊNH TƯỜNG: tiền ăn đợt 1 tháng 12 11/12/12
267 6,027,500 MN A MÚ SUNG: tiền ăn đợt 1 tháng 12 11/12/12
268 10,027,500 MN NẬM CHẢY tiền ăn đợt 1 tháng 12 11/12/12
269 10,027,500 MN NẬM TẢ GIA KHÂU tiền ăn đợt 1 tháng 12 11/12/12
270 6,027,500 MN A LÙ tiền ăn đợt 1 tháng 12 11/12/12
271 10,027,500 MN TẢ NGẢI CHỒ tiền ăn đợt 1 tháng 12 11/12/12
272 7,027,500 MN CAO SƠN tiền ăn đợt 1 tháng 12 11/12/12
273 10,027,500 MN LA PÁN TẨN tiền ăn đợt 1 tháng 12 11/12/12
274 10,027,500 MN TẢ THÀNG tiền ăn đợt 1 tháng 12 11/12/12
275 10,027,500 MN NAM SƠN tiền ăn đợt 1 tháng 12 11/12/12
276 10,027,500 MN MƯỜNG NHÀ tiền ăn đợt 1 tháng 12 11/12/12
277 7,807,500 MN số 3 MƯỜNG PHĂNG tiền ăn đợt 1 tháng 12 11/12/12
278 12,027,500 MN HỦA THANH tiền ăn đợt 1 tháng 12 11/12/12
279 10,027,500 MN MƯỜNG PHĂNG tiền ăn đợt 1 tháng 12 11/12/12
280 8,267,500 MN số 2 NÚA NGAM tiền ăn đợt 1 tháng 12 11/12/12
281 7,907,500 MN PHU LUÔNG tiền ăn đợt 1 tháng 12 11/12/12
282 8,387,500 MN MƯỜNG LÓI tiền ăn đợt 1 tháng 12 11/12/12
283 8,027,500 MN NẬM MANH tiền ăn đợt 1 tháng 12 11/12/12
284 8,027,500 MN NẬM HÀNG tiền ăn đợt 1 tháng 12 11/12/12
285 8,347,500 MN NA Ư tiền ăn đợt 1 tháng 12 11/12/12
286 5,587,500 MN PA THƠM tiền ăn đợt 1 tháng 12 11/12/12
287 5,547,500 MN SÍN THẦU tiền ăn đợt 1 tháng 12 11/12/12
288 12,027,500 MN số 2 MƯỜNG PHĂNG tiền ăn đợt 1 tháng 12 11/12/12
289 6,907,500 MN PU LAU tiền ăn đợt 1 tháng 12 11/12/12
290 5,587,500 MN số 3 MƯỜNG NHÀ tiền ăn đợt 1 tháng 12 11/12/12
291 12,027,500 MN số 2 MƯỜNG NHÀ tiền ăn đợt 1 tháng 12 11/12/12
292 7,027,500 MN QUAN THẦN SÁN tiền ăn đợt 1 tháng 12 11/12/12
293 7,827,500 MN CÁN HỒ tiền ăn đợt 1 tháng 12 11/12/12
294 7,027,500 MN BẢN MÁY tiền ăn đợt 1 tháng 12 11/12/12
295 7,827,500 MN THÈN CHU PHÌN tiền ăn đợt 1 tháng 12 11/12/12
296 5,027,500 MN TẢ SỬ CHÓONG tiền ăn đợt 1 tháng 12 11/12/12
297 8,027,500 MN TÙNG SÁN tiền ăn đợt 1 tháng 12 11/12/12
298 7,027,500 MN NẬM KHOẢ tiền ăn đợt 1 tháng 12 11/12/12
299 16,091,000 MN TÂN TIẾN   tiền ăn đợt 1 tháng 12 11/12/12
300 51,415,200 Tiền ăn đợt 2 tháng 12 cho 36 trường MN 27/12/12
301 227,053,200 Tiền ăn đợt 2 tháng 12 cho 36 trường MN 27/12/12
302 2,011,000 Chuyển Gánh Hàng xén tiền ủng hộ CCT 11/1/13
303 336,032,200 Tiền ăn đợt 1 tháng 1/2013 cho 39 trường MN 16/1/12
304 443,147,400 Tiền ăn đợt 2 tháng 1/2013 và liên hoan tất niên cho các trường MN 23/1/12
305 60,300,000 Mua 670 áo rét cho đợt ủng hộ SUỐI QUYỀN, NGHĨA SƠN 30/1/12
306 131,014,410 Trả tiền in lịch toàn bộ các đợt 31/1/12
307 70,077,000 Chuyển tiền hỗ trợ đồ dùng nấu ăn cho 9 trường MN Điện Biên 4/2/13 07 khoản chuyển
308 14,310,000 Trả tiền tạm ứng mua ba lô và kẹo Trung Thu cho Tả Gia Khâu t9.2012 4/2/13 Ford VN ủng hộ
309 791,000 Trả cước bưu điện chuyển lich tặng thày cô giáo các trường vùng cao 5/2/12
310 22,691,000 Hỗ trợ ăn trưa cho 191 học sinh cặp lồng của tiểu học Tả Thàng 22/2/13 CCT USA
311 10,011,000 MN MƯỜNG NHÀ Tiền ăn sau tết tháng 2 23/2/13
312 5,011,000 MN số 3 MƯỜNG NHÀ Tiền ăn sau tết tháng 2 23/2/13
313 6,011,000 MN PU LAU   Tiền ăn sau tết tháng 2 23/2/13
314 10,011,000 MN số 2 MƯỜNG NHÀ   Tiền ăn sau tết tháng 2 23/2/13
315 10,011,000 MN NÚA NGAM Tiền ăn sau tết tháng 2 23/2/13
316 8,011,000 MN số 2 NÚA NGAM Tiền ăn sau tết tháng 2 23/2/13
317 8,011,000 MN MƯỜNG LÓI Tiền ăn sau tết tháng 2 23/2/13
318 7,011,000 MN PHU LUÔNG Tiền ăn sau tết tháng 2 23/2/13
319 10,011,000 MN HỦA THANH Tiền ăn sau tết tháng 2 23/2/13
320 9,011,000 MN MƯỜNG PHĂNG Tiền ăn sau tết tháng 2 23/2/13
321 10,011,000 MN số 2 MƯỜNG PHĂNG Tiền ăn sau tết tháng 2 23/2/13
322 8,011,000 MN NẬM MANH Tiền ăn sau tết tháng 2 26/2/13
323 10,011,000 MN PA CHEO Tiền ăn sau tết tháng 2 26/2/13
324 5,511,000 MN PA THƠM Tiền ăn sau tết tháng 2 26/2/13
325 7,011,000 MN số 3 MƯỜNG PHĂNG Tiền ăn sau tết tháng 2 26/2/13
326 8,011,000 MN NẬM HÀNG Tiền ăn sau tết tháng 2 26/2/13
327 10,011,000 MN số 2 MƯỜNG PHĂNG Tiền ăn sau tết tháng 2 26/2/13
328 6,011,000 MN A LÙ Tiền ăn sau tết tháng 2 26/2/13
329 16,011,000 MN SÀNG MA SÁO Tiền ăn sau tết tháng 2 26/2/13
330 10,011,000 MN DỀN THÀNG Tiền ăn sau tết tháng 2 26/2/13
331 15,011,000 MN Y TÝ tiền ăn sau tết tháng 2 28/2/13 Gửi lần 1 : 26/2, trả lại 28/2Trả lại Gửi lại 28.2
332 5,011,000 MN NGẢI THẦU tiền ăn sau tết tháng 2 26/2/13
333 7,011,000 MN NÀN SÁN tiền ăn sau tết tháng 2 26/2/13
334 34,011,000 TIỂU HỌC TẢ THÀNG Tạm ứng trang bị đồ dùng nấu ăn, đồ dùng ngủ trưa, các trang thiết bị khác cho sinh hoạt của 189 HS cặp lồng 26/2/13 Quyết toán trên cơ sở chi hợp lý của trường
335 8,011,000 MN NA Ư tiền ăn sau tết tháng 2 26/2/13
336 3,011,000 MN SÍN THẦU tiền ăn sau tết tháng 2 26/2/13
337 16,011,000 MN TRỊNH TƯỜNG tiền ăn sau tết tháng 2 27/2/13
338 9,011,000 MN THÀO CHU PHÌN tiền ăn sau tết tháng 2 27/2/13
339 6,011,000 MN A MÚ SUNG tiền ăn sau tết tháng 2 27/2/13
340 7,011,000 MN QUAN THẦN SÁN tiền ăn sau tết tháng 2 27/2/13
341 10,011,000 MN số 2 MƯỜNG PHĂNG : Hỗ trợ mua vật dụng nấu ăn 28/2/13
342 10,011,000 MN số 2 MƯỜNG PHĂNG : Hỗ trợ mua vật dụng nấu ăn 28/2/13 Mường Phăng 2 đã chuyển cho Mường Phăng 1
343 10,011,000 MN số 3 MƯỜNG PHĂNG : Hỗ trợ mua vật dụng nấu ăn 28/2/13
344 14,771,000 Hỗ trợ ba tháng tiền ăn tối cho 41 em MN Trung Thu-Tủa Chùa từ 4-6/3/13 BETOAAJI gửi 4/3, bị trả lại 5/3, sau đó gửi lại và trường đã nhận nhưng k thấy trên sao kê VCb, cần hỏi lại
345 10,451,000 Hỗ trợ ba tháng tiền ăn tối cho 29 em MN Sín Chải -Tủa Chùa 4/3/13 BETOAIJI
346 14,111,000 TIỂU HỌC HỒ THẦU tiền ăn từ 15.3 cho học sinh cặp lồng 10,800,000 và tiền 3,3 tr mua đồ dùng 15/3/13
347 221,335,000 Cho 14 trường vay tháng 3 đợi hỗ trợ NN 26/3/13
348 8,000,000 Trả tiềnDOÃN HỒNG HÀ mua đồ dùng nấu ăn cho THCS NẬM KHOẢ 17/4/13
349 358,326,100 Cho 19 trường MN vay tiền ăn tháng 4 ( Riêng SIMACAI tháng 2 và 3) 18/4
350 20,000,000 THCS NẬM KHOẢ tiền ăn từ 12.4 đến hết tháng 5 24.4
351 8,000,000 tiền Chuyển vào báo PL TP HCM Anh Trung và anh Nam giúp chị Mỹ Nhân 2/5/13
352 2,000,000 Chuyển tiền của anh trung Bí đỏ giúp bé Phúc Lộc 6/5/13
353 11,880,000 TH DỀN THÀNG tiền ăn cho 198 học sinh cặp lồng nửa tháng từ 10-25/5/13 9/5/13 Chị Trần Thị Lệ TP HCM ủng hộ
354 2,000,000 MN ĐỒNG PHÚC BA BỂ BẮC KAN tiền quà 1.6 của CCT Italia 29/5/13
355 35,470,000 TH TẢ THÀNG chuyển nốt tiền hỗ trợ cho đến hết năm học của CCT Mỹ. 31/5/13 372,798,000
356 11,520,000 TH HỒ THẦU tiền ăn từ 15.4 đến 15.5 5/6/13
357 2,212,000 MN NẬM HÀNG: hỗ trợ các bé tiểu học ăn chung với MN 5/6/13
358 3,500,000 HT TH DỀN THÀNG : Hỗ trợ Chao-Lan 7/6/13
359 14,447,000 DOÃN HỒNG HÀ mua đồ nấu bếp và chăn…cho MN ĐỒNG PHÚC
360 20,000,000 Rút tiền mặt ủng hộ của ĐỖ MỸ DUNG trao cho người nhà hai bé Lộc và Ngọc tại phòng 519 TTTM viện E ( ĐTTM đã trao) 18/7/13
361 80,122,000 chuyển tiền cho Mùn Chung làm KTX theo yêu cầu của CCT HN (đấu giá vé xem bóng đá) 12/8/13 02 khoản liên tiếp
362 22,848,000 Chuyển theo TK CCT PHÁP đề nghị để mua áo ấm TH Núa Ngam 2 17/8/13
363 15,578,000 chuyển MN Cao sơn MK tiền mua đồ bếp 21/3/12 tạm để ở đây, thiểu chỗ 21/3/12
364 10,027,000 Chuyển tiền đợt 1 tháng 12 năm 2012 cho MN Núa Ngam 11/12/12 Tạm thống kê bù ở đây
365 15,011,000 Mua đồ dùng cho Tiểu học số 2 Núa Ngam CCT Pháp 30/8/13
366 32,411,000 CCT Đức chuyển tiền ăn cho Nậm Khoà tháng 9-10-11 30/8/13
367 36,371,000 CCT Pháp- Tiền ăn 9-10-11 cho TH số 2 Núa Ngam 4/9/13 Lần 1 gửi 30.8, gửi lại 4/9
368 28,480,000 CCT Mỹ đề nghị chuyển tiền cho nơi bán 356 áo ấm cho Tả Thàng 31/8/13
369 49,475,000 tiền ăn tháng 9-10-11 cho Dền Thàng ( Chị Trần thị Lệ đỡ đầu) 23/9/13 Lần 1 gửi 18.9, trả lại cùng ngày. Lần 2 gửi 23.9
370 25,211,000 tiền ăn tháng 9 cho Tiểu Học Tả Thàng 18/9/13
371 15,000,000 Trả tiền Tịnh Quang (mua chung vở cho Vị Xuyên) 27/9/13
372 25,211,000 Tiền ăn th 10 cho Tiểu học Tả Thàng 30/9/13
373 13,061,000 Trả phụ kiện đóng 29 tủ đựng sách cho Vị Xuyên 4/10/13
374 32,555,000 Tiền ăn tháng 11 cho 339 HS Tiểu học Pa Cheo 15/10/13
375 2,000,000 trả theo yêu cầu người gửi tiền ủng hộ xây cầu Lý Thị Hồng 15/10/13 2,000,000
376 12,277,000 Chuyển Đỗ Hương Giang mua đồ dùng cho Tiểu học Pa Cheo 24/10/13
377 1,000,000 Trả bạn Thanh Hà theo yêu cầu tiền ủng hộ xây cầu Lý Thị Hồng 25/10/13
378 41,411,000 tạm ứng tiền ăn 9-10-11 cho tiểu học Hồ Thầu 25/10/13
379 130,671,830 Trả tiền mua 10 tấn gạo, 300kg cá khô, 600 lít nước mắm đi hỗ trợ Thượng Hoá, Tân Trạch 29/10/13
380 197,600,000 Trả tiền mua 1550 l nước mắm, 1550 kg cá khô, 1550 gói mỳ chính, 1550 chai dầu ăn cho Dân Hoá và Trọng Hoá 5/11/13
381 58,000,000 Trả tiền BL mua sách cho 29 tủ sách 2 Tr cho Vị Xuyên 5/11/13
382 13,169,000 HO TRO TIEN AN BA THANG 10,11,12.2013 CHO 43 HS THCS TA THANG MUONG KHUONG LAO CAI 12/11/13
383 25,211,000 HO TRO TIE N AN THANG 11 CHO 210 HS TIEU HOC TA THANG 12/11/13
384 25,211,000 HO TRO TIEN AN THAN G 12 CHO 210 HS TIEU HOC TA THANG 12/11/13
385 14,491,000 HO TRO TIEN AN THANG 11,12 CHO 62 HS TIEU HOC TRUNG THU 13/11/13
386 17,201,000 HO TRO THCS TRUNG THU TUA CHUA TIEN AN 04 THANG 9,10,11,12 VA 2TR MUA DO DUNG,310 NGAN TRUNG THU 13/11/13
387 1,000,000 TRA LAI TIEN NGUOI NUOC NGOAI DAT LICH CCT2014 NGAY 10.11 TU TK0021001317783 15/11/13
388 16,411,000 HO TRO 60 HS TH SO 1 MUONG NHA 14,4 TR TIEN AN THANG 11-12 VA 2 TR HO TRO DO BEP 22/11/13
389 7,731,000 HO TRO 28 HS TIEU HOC MUONG LOI TIEN AN THANG 11-12 VA ! TR HO TRO MUA DO BEP 22/11/13
390 27,611,000 HỖ TRỢ HỒ THẦU TIỀN ĂN THÁNG 12/13 VÀ 1/14 2/12/13
391 18,411,000 HO TRO PTD TBT TIEU HOC TA GIA KHAU THANG 12/2013 2/12/13
392 33,131,000 HO TRO TH HE MUONG (SO 2 NUA NGAM) THANG 12/2013 VA THANG 1/2014 2/12/13
393 20,891,000 HO TRO TH CS NAM KHOA THANG 12/2013 VA THANG 1/2014 2/12/13
394 32,555,000 HO TRO TIEU HOC PA CHEO TH 12.2013 2/12/13
395 32,987,000 HO TRO TIEU HOC DEN THANG THANG 12/2013, THANG 1/2014 2/12/13
396 32,555,000 HO TRO TIEU HOC PA CHEO TH 1/2914 2/12/13 trong sao kê viết nhầm tháng 12/13
397 18,791,000 10 TR TAM UNG TIEN AN THANG 12-THANG 1, 8,78 TR MUA DO DUNG NAU AN CHO TH TUNG CHUNG PHO 17/12/13
398 8,511,000 HO TRO AN THA NG 12 VA THANG 1/2014 CHO TIEU HOC THUONG SON VI XUYEN HA GIANG 17/12/13
399 6,901,000 HO TRO MUA DO DUNG NHA BEP CHO TIEU HOC THUONG SON 18/12/13
400 8,891,000 HO TRO TIEN AN HAI THANG TU CUOI 12 DEN CUOI TH 2.2014 CHO 37 HS C UA MAM NON SO 2 MUONG PON 19/12/13
401 9,851,000 HO TRO TIEN AN 2 TH TU CUOI 12 DEN CUOI TH 2/2014 CHO 41 HS MAM NON MUONG PON 19/12/13
402 6,911,000 HO TRO TIEN A N TU GIUA THANG 12 DEN HET THANG 2/2014 CHO 23 HS TIEU HOC NAM HANG 23/12/13
403 138,292,000 TRA TIEN IN LICH COM CO THIT CHO NHA IN MINH DAT 23/12/13
404 82,920,000 TRA CHI MAC THANH HUYEN TIEN MUA 3070 DOI UNG CHO TRE EM SAPA 24/12/13
405 10,083,000 TRA BAO LINH TIEN MUA DO DUNG BEP CHO MAM NON BAN RUC 25/12/13
406 8,092,000 TRA BAO LINH TIEN MUA DO BEP CHO LUNG LUONG THUONG NUNG VO NHAI TH AI NGUYEN 25/12/13
407 36,358,000 TRA CHO CHI HA AO AM 18,6 TR MUA 620 UNG BO SUNG DI SAPA VA 17,758 TR MUA CHAN,GOI,UNG,AO CHO MUONG NHA,MUONG LOI 25/12/13
408 14,703,000 TIEU HOC A THUONG SON VI X UYEN HG 12,272 TR TIEN AN THANG 1-2/14 VA 4,42 TR MUA DO DUNG NAU BEP 26/12/13 bị trả lại, gửi lại 27.12
409 50,000,000 TAM UNG HA AO AM 50% TIEN AO DI KALANG NAM NHUN DIP TRUOC TET 26/12/13
410 7,451,000 THCS TRUNG T HU (SINGAPORE) TIEN AN THANG 1 VA 2/2014 26/12/13
411 14,703,000 TIEU HOC A THUONG SON VI X UYEN HG 12,272 TR TIEN AN THANG 1-2/14 VA 4,42 TR MUA DO DUNG NAU BEP 27/12/13 14,703,000
412 14,891,000 TH TRUNG THU TUA CHUA (SINGAPORE) TIEN AN THANG 1 VA 2/2014 27/12/13
413 14,703,000 TA THANG MUONG KHUONG TIEN AN THANG 1 VA 2/2014 27/12/13
414 24,211,000 HA HIEU BA BE BAC KAN TIEN DO BEP 11,72 TR TIEN AN 12,48 TR CHO HAI THANG 1-2/2014 bị trả lại 24,211,000
415 13,169,000 THCS TA TH ANG (CCT USA) TIEN AN THANG 1,2,3/2014
416 10,091,000 CCT SEC HO TRO TIEN AN THANG 1,2,3/2014 CHO 28 HSHS TIEU HOC MUONG LOI DIEN BIEN 6/1/14
417 21,611,000 CCT SEC HO TRO TIEN AN THANG 1,2,3/2014 CHO 60 HSHS TIEU HOC SO 1 MUONG NHA DIEN BIEN
418 20,987,500 TIEU HOC TA GIA KHAU THANG 1/14 VA BU THANG 12/13 6/1/14 trong sao kê k có tên trường
419 24,211,000 HA HIEU BA BE BAC KAN TIEN DO BEP 11,72 TR TIEN AN 12,48 TR CHO HAI THANG 1-2/2014 10/1/14 gửi lại 414
420 86,370,000 tien trung thu va ho tro tat nien cho 71 truong 10/1/14 5,520,000
421 304,930,000 tien trung thu va ho tro tat nien cho 71 truong 10/1/14 bị trả lại 1 số trường 6,030,000
422 12,179,000 HO TRO BO SUNG HET THANG 1 CHO TH THUONG NUNG 13/1/14 1,040,000
423 5,531,000 HO TRO TRUNG THU (10,000/HS) VA TAT NIEN (20,000/HS) CHO MAM NON XA HE MUONG (GUI LAI) gửi lại 421 6,690,000
424 13,361,000 TRA LAI TIEN HO TRO THANG1/2013 DA CHUYEN TRA CCT 7,920,000 TRUNG THU (10,000) TAT NIEN (20,000) CHO 181 HS MN BAN NHUNG HSP 14/1/14 13,350,000
425 6,041,000 GUI LAI TIEN HO TRO TRUNG THU (10,000 D/HS) VA TAT NIEN (20,000 D/HS) CHO MN THAO CHU PHIN 14/1/14 gửi lại 421 4,360,000
426 13,361,000 GUI LAI TIEN HO TRO THANG1/2013 DA CHUYEN TRA CCT 7,920,000 TRUNG THU (10,000) TAT NIEN (20,000) CHO 181 HS MN BAN NHUNG HSP 17/1/14 gửi lại 424 9,990,000
427 25,911,000 CHUYEN NOT PHAN CON LAI TIEN UNG HO XAY NHA CHO MUN CHUNG CUA CCT HA NOI 17/1/14
428 12,511,000 RA TIEN MUA 10 XE DAP CHO HOC SINH XA DAN HOA-QUANG BINH GIAO NGAY 16.1.20141 17/1/14 trả lại 12,500,000
429 25,511,000 TRA TIEN DA UNG 21.12.13 CHO LUNG LUONG LUNG CA THUONG NUNG 17/1/14 đã ứng tiền mặt.
430 50,003,300 TAM UNG CHO HOP DONG MAY AO TAT NIEN VA DAN HOA-QUANG BINH 19/1/14
431 31,011,000 RA TIEN MUA 500 BALO CHO HOC SINH DIP LE TAT NIEN 2014 21/1/14
432 20,011,000 TH PA CHEO: TAM UNG BO SUNG TIEN AN HE THANG 1/2014 21/1/14 tạm ứng bổ sung vì thiếu cho tháng 1
433 3,593,300 VU NGAN HA: TRA TIEN MUA HANG CHO CHUYEN DI BA BE (BAO LINH MUA, ANH TIEN MANG DI 2.1.2013) 22/1/14
434 53,083,300 VU NGAN HA: TRA NOT TIEN MUA AO CHO CHUYEN KA LĂNG 18.1.14 22/1/14
435 87,003,300 VU THI NGAN HA: TRA TIEN 1000 AO RET CHUA VINH NGHIEM (DUC) CHO QUANG BINH 17.1.2014 BAO LINH NHAN, CUONG GIAO 22/1/14 Nhầm chuyển chưa tính đến 50 tr đã tạm ứng 50,000,000
436 41,603,300 VU THI NGAN HA: TRA TIEN 500 AO CHO TAT NIEN MUONG KHUONG 20.1.14 BAO LINH MUA 22/1/14
437 35,711,000 TRA TIEN 30 XE DAP LEN MUONG KHUONG. BAO LINH NHAN, DA CHUYEN 20.1.14 LEN MK 22/1/14
438 12,511,000 GUI LAN 2 TRA 10 XE DAP MUA CHO HS DAN HOA QUANG BINH 17.1 23/1/14
439 38,801,000 TRA TIEN BAO LINH MUA 431 AO XUAT KHAU DEM LEN DIP TAT NIEN KHU VUC MUONG KHUONG 27/1/14
440 13,938,300 TRA TIEN MUA DO DUNG CHO HE MUONG THEO YEU CAU CUA HAI ANH (CCT PHAP) 27/1/14
441 50,411,000 TIEU HOC PA CHEO: TAM UNG TIEN AN THANG 2.2014 10/2/14
442 27,611,000 TIEU HOC VA THCS HO THAU: TIEN AN THANG 2-3 CHO 233 HS 12/2/14
443 20,891,000 THCS NAM KHOA: TIEN AN THANG 2,3/14 CHO 87 HS 12/2/14
444 33,131,000 TIEU HOC HE MUONG : TIEN AN THANG 2 VA 3/14 CHO 138 HS 12/2/14
445 10,811,000 TH XA THUONG SON: TIEN AN THANG 2,3/14 12/2/14
446 7,787,000 THCS TUNG CHUNG PHO: TIEN AN THANG 2,3/14 SAU KHI TRU TIEN GUI NHAM TAT NIEN 12/2/14
447 39,371,000 TIEU HOC TA GIA KHAU: TIEN AN THANG2,3/14 CHO 164 HS 12/2/14
448 40,471,000 TH THUONG NUNG: TIEN AN THANG 1,2/14 CHO 133 HS VA TIEN CHO 6 HS, TIEN TAT NIEN CHO 67 HS MAM NON 12/2/14
449 33,347,000 TIEU HOC DEN THANG : TIEN AN THANG 2/2014 CHO 463 HS 12/2/14
450 6,053,300 TRA CHO HUYEN HTX TIEN MUA BO SUNG DO NAU AN CHO LUNG LUONG LUNG CA 18/2/14
451 21,611,000 MN TA CANG: TAM UNG TIEN AN CHO 36 HS DUOI BA TUOI NAM HOC 13-14 21/2/14
452 18,611,000 MN PU LAU: TAM UNG HO TRO TIEN AN CHO 31 HOC SINH DUOI BA TUOI NAM HOC 13-14
453 18,011,000 MN NA NHAN: TAM UNG HO TRO TIEN AN CHO 30 HOC SINH DUOI BA TUOI NAM HOC 13-14
454 15,611,000 MN NA U: TAM UNG HO TRO TIEN AN CHO 26 HOC SINH DUOI BA TUOI NAM HOC 13-14 22/2/14
455 19,811,000 MN HUA THANH: TAM UNG HO TRO TIEN AN CHO 33 HOC SINH DUOI BA TUOI NAM HOC 13-14
456 18,011,000 MN NA NHAN: TAM UNG HO TRO TIEN AN CHO 30 HOC SINH DUOI BA TUOI NAM HOC 13-14
457 21,611,000 MN MUONG LOI: TAM UNG HO TRO TIEN AN CHO 36 HOC SINH DUOI BA TUOI NAM HOC 13-14
458 28,211,000 MN NA TAU: TAM UNG HO TRO TIEN AN CHO 47 HOC SINH DUOI BA TUOI NAM HOC 13-14
459 16,211,000 MN SO 2 NUA NGAM: TAM UNG HO TRO TIEN AN CHO 27 HOC SINH DUOI BA TUOI NAM HOC 13-14
460 37,211,000 MN MUONG PHANG: TAM UNG HO TRO TIEN AN CHO 62 HOC SINH DUOI BA TUOI NAM HOC 13-14
461 19,811,000 MN SO 3 MUONG PHANG: TAM UNG HO TRO TIEN AN CHO 33 HOC SINH DUOI BA TUOI NAM HOC 13-14
462 21,011,000 MN SO 2 MUONG NHA: TAM UNG HO TRO TIEN AN CHO 35 HOC SINH DUOI BA TUOI NAM HOC 13-14
463 31,211,000 MN MUONG NHA : TAM UNG HO TRO TIEN AN CHO 52 HOC SINH DUOI BA TUOI NAM HOC 13-14
464 6,011,000 MN NA TONG: TAM UNG HO TRO TIEN AN CHO 10 HOC SINH DUOI BA TUOI NAM HOC 13-14
465 17,411,000 MN NAM SON: TAM UNG HO TRO TIEN AN CHO 29 HOC SINH DUOI BA TUOI NAM HOC 13-14
466 6,911,000 MN NAM CHAY: TIEN TRUNG THU VA TAT NIEN CHO 230 HS. GUI LAN 2 SAU NGAY 10.1 GUI LAN 1 24/2/14
467 6,911,000 MN SO 2 MUONG NHA (SO 1 NA TONG): THANH TOAN TIEN HO TRO TRUNG THU VA TAT NIEN 2013 25/2/14 19,800,000
468 3,101,000 MN SO 2 NA TONG ( SO 3 MUONG NHA CU): TIEN HO TRO TRUNG THU TAT NIEN CHO 103 HS
469 50,011,000 TH TA THANG: TIEN AN THANG 3,4-2014 13/3/14
470 25,251,000 TH TA THANG: TIEN AN THANG 3,4-2014 LAN 2
471 50,011,000 TH PACHEO: TIEN AN TU 10.3 DEN HET THANG 5.14
472 50,011,000 TH PACHEO: TIEN AN TU 10.3 DEN HET THANG 5.14 L 2
473 26,211,000 TH PACHEO: TIEN AN TU 10.3 DEN HET 25.5.14 L3
474 16,499,000 TH DEN THANG: TIEN AN THANG 3 CHO 461 HS (CONG VOI TIEN THUA TU THANG 2 CHUYEN SANG)
475 66,395,000 TH DEN THANG: TIEN AN THANG 4,5/14 CHO 461 HS 13/3
476 22,331,000 THCS TRUNG THU (SINGAPORE) TIEN AN THANG 3,4,5/2014 15/3 19,800,000
477 8,783,000 THCS TA THANG (CCT USA) TIEN AN THANG 4,5/2014 15/3
478 47,931,000 TH THUONG NUNG: 4 TR TIEN MUA DO DUNG VA TIEN AN THANG 3 CHO LUNG HOAI,43,92 TR CHO CA BA DIEM VA 06 B THANG 4,5/14 15/3
479 18,731,000 HA HIEU BA BE BAC KAN TIEN AN TH 3,4,5/2014
480 15,419,000 TH THUONG SON A: TIEN AN THANG 3,4,5/14
481 14,771,000 MN MUONG PON: TIEN AN THANG 3,4,5/14
482 33,131,000 TH HE MUONG CCT PHAP DO DAU: TIEN AN THANG 4 VA 5/14
483 11,171,000 THCS TRUNG THU (SINGAPORE) TIEN AN THANG 3,4,5 /2014
484 18,411,000 MN VA TH NAM HANG: 10,2 TR CHO MAM NON T 1-5/14, 8,2TR CHO TIEU HOC TU 3-5/14
485 9,971,000 MN SO 2 MUONG PON: TIEN AN THANG 3,4,5 (DA TRU 3,360 TR GUI NHAM HAI LAN TIEN TAT NIEN)
486 4,811,000 MN SO 2 NA TONG ( SO 3 MUONG NHA CU): TIEN HO TRO 10 HS THANG 2,3,4,5 18/3
487 24,971,000 MN MUONG NHA: TIEN THANG 2,3,4,5/14 CHO 52 HS
488 14,891,000 MN PULAU : TIEN AN THANG 2,3,4,5 /14 CHO 31 HS
489 14,411,000 MN NA NHAN: TAM UNG HO TRO TIEN AN THANG 2,3,4,5/14 CHO 30 HOC SINH DUOI BA TUOI NAM HOC 13-14
490 17,291,000 MN TA CANG: TAM UNG TIEN AN THANG 2,3,4,5 CHO 36 HS DUOI BA TUOI NAM HOC 13-14
491 22,571,000 MN NA TAU: TAM UNG HO TRO TIEN AN TH 2,3,4,5 CHO 47 HOC SINH DUOI BA TUOI NAM HOC 13-14
492 15,851,000 MN HUA THANH: TAM UNG HO TRO TIEN AN TH 2,3,4,5/14 CHO 33 HOC SINH DUOI BA TUOI NAM HOC 13-14
493 14,411,000 MN SO 2 NA NHAN: TIEN AN THANG 2,3,4,5/14 CHO 30 HS
494 13,931,000 MN NAM SON: TAM UNG HO TRO TIEN AN TH 2,3,4,5/14 CHO 29 HOC SINH DUOI BA TUOI NAM HOC 13-14
495 16,811,000 MN SO 1 NA TONG (SO 2 MUONG NHA): TIEN AN THANG 2,3,4,5 /14 CHO 35 HS DUOI 3 T
496 15,851,000 MN SO 3 MUONG PHANG: TAM UNG HO TRO TIEN AN TH 2,3,4,5/14 CHO 33 HOC SINH DUOI BA TUOI NAM HOC 13-14
497 12,971,000 MN SO 2 NUA NGAM: TAM UNG HO TRO TIEN AN TH 2,3,4,5/14 CHO 27 HOC SINH DUOI BA TUOI NAM HOC 13-14
498 12,491,000 MN NA U: TAM UNG HO TRO TIEN AN TH 2,3,4,5/14 CHO 26 HOC SINH DUOI BA TUOI NAM HOC 13-14
499 17,291,000 MN MUONG LOI: TAM UNG HO TRO TIEN AN TH 2,3,4,5/14 CHO 36 HOC SINH DUOI BA TUOI NAM HOC 13-14
500 29,771,000 MN MUONG PHANG: TAM UNG HO TRO TIEN AN TH 2,3,4,5/14 CHO 62 HOC SINH DUOI BA TUOI NAM HOC 13-14 Viết nhầm trong hồ sơ. Đây là Nua Ngam
501 30,251,000 MN PA THOM: HO TRO 28 EM 2 TUOI VA 3 TUOI KHONG CO CHE DO NHA NUOC NAM HOC 13-14 28/3 39,600,000
502 10,000,000 TRA TIEN MUA AO CHO CHI MAI TRINH TP HCM (50% GIA TRI) 3-Apr 15,840,000
503 10,000,000 TRA TIEN MUA AO CHO CHI MAI TRINH TP HCM (50% GIA TRI) 3-Apr chị Trinh sẽ gửi lại ủng hộ 1/2 là 10 Tr 10,000,000
504 39,371,000 H TA GIA KHAU: TIEN AN THANG 4,5 CHO 164 HS 10-Apr
505 10,811,000 TH XA THUONG SON: TIEN AN THANG 4,5/14
506 12,107,000 THCS TUNG CHUNG PHO: TIEN AN THANG 4,5/14
507 14,411,000 TH SO 1 MUONG NHA: TIEN AN T 4,5/14 CHO 60 HS
508 20,891,000 THCS NAM KHOA: TIEN AN THANG 4,5/14 CHO 87 HS
509 29,071,000 TH VA THCS HO THAU HSP: TIEN AN THANG 4,5/14 VA BO SUNG TIEN TAT NIEN,TRUNG THU 11-Apr 29,060,000
510 6,731,000 TH MUONG LOI: TIEN AN THANG 4,5/14 CHO 28 HS
511 37,134,000 TH DEN THANG: TIEN MUA DO BEP 27,123 TR; TAM UNG TIEN MUA BO CHO CHAO LAN 10 TR
512 29,071,000 TH VA THCS HO THAU : TIEN AN TH 4,5 VA TIEN TAT NIEN CON THIEU 14-Apr gửi lại
513 11,891,000 TRA TIEN MUA 132 AO BO SUNG MUA CHO TAT NIEN 21-Apr
514 20,291,000 MN BAN MAY: TIEN AN NAM HOC 2013-2014 CHO 22 HS DUOI BA TUOI
515 63,171,000 MN SO 1 PA KHOANG: TIEN AN CHO 78 HS NAM HOC 13.14 SAU KHI TRU 20 TR TRUONG DA CHI 7-May
516 16,067,000 MN PHU LUONG: HO TRO TIEN AN NAM HOC 13/14 CHO 21 HS 12-May
517 10,511,000 CHUYEN THUY MAI TIEN UNG HO BE YEN NHI MO TIM 18-May 657,292,000
518 23,813,600 CHUYEN TIEU HOC TẢ THÀNG TIỀN BỔ SUNG CHO NĂM HỌC THEO YÊU CẦU CỦA CCT MỸ. 5/6/14
519 27,246,772 TRA TIEN CHO NGA AU LAC MUA SACH DOT CUOI NAM CHO VAN CHAN(ĐÃ MUA VÀ CHUYỂN LÊN VĂN CHẤN TỪ TRƯỚC) 5/6/14
520 1,541,000 TRA ATGO MUA TEN MIEN QUYTRONGHEOVUNGCAO.COM.VN VA QTNVC.VN 5/6/14
521 6,003,300 THANH TOÁN TRA 12 CAI BAP TIEN TAT NIEN MUONG KHUONG 6/6/14
522 25,113,300 TRA GIO MAY TIEN UNG CHO LICH,LIXI, TAT NIEN,PHA MO GIO, DI CUOI NAM VAN CHAN 28.5 9/6/14
12,826,376,150
(chưa trừ số thu hồi lại và số chuyển khoản không thành công 657,292,000)THỰC CHUYỂN:12,169,084,150

About trandangtuan

chỉ mong làm được những điều nho nhỏ...
Bài này đã được đăng trong Nhật ký " Cơm có thịt", Tài khoản và cập nhật ủng hộ. Đánh dấu đường dẫn tĩnh.

40 Responses to Danh sách những khoản chuyển tiền đi

 1. BoCuBill nói:

  Thanks! that xuc dong!!!

 2. châu thị đỗ nói:

  Cám ơn “dự án” đã làm được vô số những điều nho nhỏ.

 3. Mạnh Hà nói:

  A Tuấn ơi, anh làm thêm mấy điểm thu gom quần áo cũ và sách vở cũ ở dưới Hà Nội để cho mọi người đóng góp. Qua trang web http://vnexpress.net/gl/ban-doc-viet/2012/01/tet-gia-lanh-cua-tre-em-bien-cuong/ em mới biết được thông tin này. Có rất nhiều người muốn đóng góp nhưng không có địa chỉ. Nhìn trẻ em ở miền núi tội nghiệp quá.

 4. Bác Tuấn ơi, tổng cộng Gánh hàng xén PaCheo nhận từ tài khoản cơm thịt có 12.273.000đ (mười hai triệu hai trăm bảy ba ngàn đồng), khớp với các khoản mọi người gửi thôi ạ. Bác làm ơn sửa lại giúp mẹ cháu được không ạ?

 5. Đốm lửa nói:

  A T ơi Tỏn-Bống gửi cho các bạn vùng cao 3 triệu đồng, em xin nhận đăng ký làm một điểm thu gom quần áo, sách vở……. tại 75 núi trúc được kg? cũng tiện đường mọi người đi lại. ( nhận về rồi khi nào dỗi các bạn ở chỗ em sẽ phân loại đóng gói luôn). Cảm ơn anh rất nhiều

  • trandangtuan nói:

   Hóa ra là Tỏn à ?

   • Đốm lửa nói:

    Em đính chính lại là em xin nhận làm điểm đăng ký thu gom đồ từ thiện. Chỉ là quần áo, vật dụng, sách vở, đồ dùng học tập…… ( không phải là tiền mặt) tại 75 núi trúc. Các bạn ở chỗ em khi nghe em kể các bạn rất có tâm, hứa sẽ nhận, chỉnh sửa đóng gói, phân loại………. em nghĩ chỗ em cũng tiện để mọi người qua lai, mà kg phiền gì, anh xem nếu được em xin nhận.
    2 đứa Tỏn-Bống hứa sẽ ủng hộ các bạn vùng cao bằng điểm 10, mỗi điểm 10 tương ứng 10k. he he…….. thế thì chắc cũng chẳng được bao nhiêu, vì các cháu bác học không được suất sắc lắm.
    Cảm ơn anh.

 6. Hà Nội phố nói:

  THỊ TRƯỜNG CHỨNG KHOÁN, DÀN NHẠC GIAO HƯỞNG VÀ BLOG CỦA ANH TRẦN ĐĂNG TUẤN
  – Nếu bạn đang đọc blog của anh TĐT, xin hãy lướt con trỏ lên phía đầu trang bên lề phải sẽ có một bẳng điện tử với những con số và mã số, kèm theo là logo, tức là một lá cờ nhỏ. Tôi hay quan sát những con số này, số người truy cập lúc nhiều nhất tôi thấy là 165, bảng logo thì càng ngày càng dài, không hiểu sao tôi thấy nó giống bảng điện tử của thị trường chứng khoán. Có vẻ như tôi và bạn đang đầu tư một cái gì đó ?
  – Đối diện Nhà hát lớn là trụ sở mới của sàn giao dịch chứng khoán Hà Nội. Mọi người đến đây để đầu tư vào một công ty có thật với hy vọng một mức lợi nhuận cụ thể. Tôi không biết cố phiếu tăng giá hay không tăng thì tốt, có lẽ không nói thêm về chứng khoán vì có thể ai đó đang ôm một đống cổ phiếu. Tuy nhiên, mọi sự có vẻ hoàn toàn rõ ràng ?
  – Đếm trên đầu ngón tay được ba lần, tôi nghe dàn nhạc giao hưởng trình diễn trong Nhà hát lớn, tôi tin bạn cũng không nhiều, mặc dù hàng ngày chúng ta vẫn đi qua cửa, vé cũng không đắt lắm. Có vẻ như tôi và bạn đang vô tình với một cái gì đó ?
  – Có một lần tôi được nghe nhạc giao hưởng ở …vỉa hè, một dàn nhạc thật sự, những nhạc công điêu luyện trình diễn âm nhạc bác học và một điều mà tôi sẽ không bao giờ quên, đó là tất cả khán giả chen nhau, cả ta cả tây, đứng, ngồi, ngồi bệt trên hè cách Nhà hát lớn năm trăm mét. Mọi người vỗ tay không ngớt, các nhạc công phải trình diễn lại nhiều lần, tôi ngoảnh đi dịt ngón tay vào khóe mắt, tôi tự hào. Có vẻ như mọi người không thờ ơ với cái gì cả ?
  – Theo tôi, một số người cần giàu trước, một số dân tộc phải giàu trước, một số quốc gia phát triển xong đã, đó là hướng tiến lên. Tuy nhiên, ngoảnh lại là một việc làm cần thiết, không thờ ơ và chìa tay cho cộng đồng thì mới bền vững. Đơn giản, rõ ràng, xuất phát từ thực tiễn, chúng ta đang đầu tư cho sự phát triển bền vững trên mảnh đất hình chữ S này. Hình như đó cũng là sự khác nhau giữa sàn giao dịch chứng khoán và blog của anh Tuấn và cũng như là sự khác biệt giữa hai sàn diễn của dàn nhạc giao hưởng. Giờ bạn hãy nhìn lại bảng điện tử trên đầu trang. Đó quả là một gia tài, hãy tin bạn nhé!

 7. phạm ngọc tiến nói:

  Đọc những dòng này anh Tiến có cảm giác đang uống một chai vang ngon của Hà Nội Phố trong sự xúc động! Và uống nhấm nháp trái với bản tính.

 8. Hà Nội phố nói:

  Cảm ơn anh ! em đang ế ênh ế hềnh ra đây này, anh không cần phải nhấm nháp, mời anh đến “tắm”, rượu vang 14 độ ấm hơn bên ngoài 4 độ. Hẹn anh sớm gặp !

 9. Dã Quỳ nói:

  Cảm động thay những tấm lòng vàng khắp nơi!!!

 10. Dai Viet nói:

  Chao anh Tuan ,
  Em rat cam phuc tam long va cong viec ma các anh- chi dang lam.
  Anh co the cho moi nguoi biet truong trinh – ke hoach ma các anh – chi se tien hanh dot toí khong : ke hoach se can ho tro gi , mua gi …cho phu hop…
  Em nghi tai Viet Nam-va nuoc ngoai, khong thieu nhung doanh nghiep san sang ho tro truong trinh cua các anh…va nhu vay se co nhieu chuyen bien hon,hieu qua hon…
  Chuc các anh chi suc khoe,binh an.

 11. MNTGK- Bùi Nhẫn nói:

  Chú Tuấn ạ. Cháu là Nhẫn HT trường MN Tả Gia Khâu, Mường Khương Cháu đã nhận được tiền hỗ trợ của trương trình cho các bé tháng 3 rồi nhưng mới nhận được của 90 em thôi ( Tháng 1hỗ trợ 90 em, tháng 2- tháng 5 là 132 em chú xem giúp cháu với chú nhe. cháu cảm ơn chú nhiều nhiều,
  TĐT : Đã ktra, sẽ gửi bổ sung lên sau ít ngày nữa nhé.

 12. Thùy Dương nói:

  Cảm ơn chú tuấn, cảm ơn các anh, các chị! chiều nay Sở GD&ĐT, hội Khuyến học tỉnh Lào Cai sẽ lên Si Ma Cai để làm việc và cảm ơn chương trình “Bữa cơm có thịt”. Chúc chú cùng các anh, chị mạnh khỏe, tràn ngập niềm vui và hạnh phúc. Chúc chương trình ngày càng phát triển để trẻ em nghèo ở đất nước này được đến trường và ăn cơm có thịt.

 13. cảm ơn những tấm lòng của những con người như anh 😀

 14. vu manh cuong nói:

  Toi that su xuc dong khi doc bai viet cua a Tuan. Ban than toi da vai lan len SG nhung khong thay duoc dieu a da thay. Toi cung tung trai qua nhung con doi khi con hoc DH, nhung khong lam duoc viec a da lam… Chuc a luon manh khoe va lam duoc nhieu hon nua ,, nhung viec nho, , nhu a da lam. Toi se co gang tham gia phan nho be cua minh cung chuong trinh trong thoi gian toi. Xin cam on a vi tat ca!

  • trandangtuan nói:

   Cám ơn Anh Vu Manh Cuong !

   • Đặng Thị Phương Thảo nói:

    Chào anh Tuấn,
    tôi là giáo viên của ĐH Hà Nội, nơi anh từng học LHS. Tôi sẽ là một người ủng hộ anh mãi mãi trong việc làm này. Tôi muốn biết rõ hơn thông tin, chương trình hoạt động để tuyên truyền cho sinh viên của tôi ở bên Italia. Và cả cho đồng nghiệp của tôi bên này nữa. Xin cám ơn.

 15. lê quang huy nói:

  Cảm ơn anh Tuấn. “Chiến công” này của anh còn to gấp nhiều lần những thành công thời anh là phó tổng VTV. Chúc anh vui khỏe.

 16. Người Quan Tâm nói:

  Nếu đưa cả hóa đơn chuyển tiền của Ngân hàng cấp thì tôt nghĩ sẽ tốt hơn nhiều so với chỉ bản liệt kê trên dây

  • Người Quan Tâm nói:

   Xin lỗi vì lần đầu đọc blog này, chưa xem kỹ nên có ý kiến trên. Quả là chủ blog đã lấy minh bạch làm một trong những tiêu chí đầu tiên.

 17. chautang nói:

  Tôi thấy bac Tuấn làm rât chu đáo. tiền gửi được cập nhật mỗi ngày. Cảm ơn Bác đã không phụ lòng mọi ngươi

 18. Hồng Hà nói:

  Tôi thấy chương trình thật ý nghĩa với các em nhỏ vùng cao. Một bữa cơm đơn giản, thắm đượm tình yêu thương nhưng lại giúp các em đi học đều đặn hơn, có sức khỏe để vui chơi và học tập hơn, những cô giáo nơi đây cũng không phải lo lắng về tỷ lệ trẻ đến trường và bớt chút ngánh nặng về tỷ lệ trẻ suy dinh dưỡng. Tôi thầm cảm ơn chương trình đã đem đến niềm vui đơn giản mà lại hết sức lớn lao cho các em nhỏ nơi đây.

 19. Xin chào Bác Trần Đăng Tuấn.Vào 1 buổi sáng chủ nhật sau khi đọc bài báo của dantri.com.vn với tiêu đề”Nhà báo Trần Đăng Tuấn viết thư gửi Bộ trưởng Bộ Nội vụ về “Cơm có thịt”” cháu thật sự thấy thất vọng khi người ta làm từ thiện mà cũng phái viết tâm thư gửi Ông Bộ Trưởng Bộ Nội Vụ, không hiểu là nếu muốn xin phép DKKD thì chắc phải viết tâm thư lên Chủ Tịch Nước chăng.Cháu đã đọc blog của bác hồi trước, nhưng do hồi đó điều kiện không cho phép nên chưa tham gia được với dự án của Bác Tuấn.Nhưng hiện tại Cháu rất muốn được tham gia cùng dự án này.Vậy mong ban điều hành và Bác Tuấn cho cháu làm tình nguyện viên cho chương trình này được không ah?Cháu cũng là 1 người xuất thân từ Văn Chấn — Yên Bái, Nên khi có dự án trên Suối Giàng , Suối Bu, Mù Cang Chải…Cháu rất hiểu những đứa trẻ người dân tộc nó còn nhiều khó khăn không chỉ ở bữa cơm,mà nói là cái ăn – ở – cái mặc nữa.Vậy nên cháu cũng muốn đóng góp 1 phần nhỏ bé của mình vào dự án “Cơm có thịt”.Cháu rất hi vọng sẽ nhận được phản hồi của Bác và ban điều hành.Thanks

  • trandangtuan nói:

   Cháu có thể nói rõ khả năng mình tham gia vào các công việc như thế nào, ở đâu ( tại chỗ , ở HN hay các chuyến đi) được không?

 20. Ngô nói:

  Mong bác Tuấn bằng ảnh hưởng, quan hệ và kiến thức của mình cố gắng góp phần làm đẹp cho cuộc đời. Những người dân như tôi ko thể làm gì được. Mong bác nhiều sức khỏe và làm được nhiều dự án có ý nghĩa hơn nữa.

 21. Thay mặt cho các cháu nhỏ trường MN xã Cán Hồ- Si Ma Cai- xin cám ơn sự quan tâm của chương trình đã cho các em bữa cơm có thịt, trên khuôn mặt các em luôn rạng ngời niềm vui được đến trường vui chơi và học tập. Mùa đông đã đến, cái rét nơi đây như cắt da cắt thịt, các cô giáo lại lo lắng các cháu sẽ bị rét khi đôi chân không có dép, không có tất, không có quần áo ấm để mặc, nếu cháu nào may mắn thì chỉ có một chiếc khi bẩn, khi ướt thì không có áo ấm mặc, các cô giáo có khi phải giữ ấm bằng cách đốt lửa trong phòng…. Các em nhỏ rất mong muốn có một chiếc áo ấm mặc trong mùa đông này. Là một cô giáo tôi rất mong nhận được sự quan tâm chia sẻ của chương trình để các em có một mùa đông ấm áp tình người. Xin cảm ơn chương trình!

 22. Cháu chào bác,
  Cháu vừa mới tìm hiểu về chương trình ” Cơm có thịt ” quả thật những điều bác và các anh chị em tình nguyện viên và nhà tài trợ làm để giúp các em nhỏ trên vùng cao thật quá là xuất sắc. Cháu cũng là tình nguyện viên nên cháu mong nhận được sự đóng góp ý kiến chuyên môn về mảng từ thiện cho cháu ở dự án sắp tới. Đây là dự mà cháu muốn đồng hành cùng các cô bác, anh chị em tình nguyện viên trên Việt Nam mình để giúp đỡ những hoàn cảnh khó khăn, nghèo khổ, bệnh tật được thưởng thức những món ăn ngon truyền thống của dân tộc ta ” Người nghèo thường khó có thể ăn đc những món đó nên cháu mong sẽ giúp họ có thể thường xuyên đc thưởng thức những món ăn đó như những người có thu nhập khác trong xã hội”

  Cháu sợ làm phiền bác nên nếu bác có thể giúp đỡ cháu về kinh nghiệm từ thiện bác add thông tin của cháu nhé
  Yahoo: nhungnguoiban_tinhnguyen
  Số đt: 0987505757

  Cháu cảm ơn và luôn cầu chúc cho chương trình ” Cơm có thịt ” sẽ phát triển hơn nữa.

 23. Thanh Tùng nói:

  Kính gửi chú Tuấn !
  Cháu biết “Cơm có thịt” của chú không chỉ là “cơm có thịt” mà còn ủng hộ các em nhỏ cả chăn màn, quần áo, vật dụng sinh hoạt, học tập…nữa. Không biết đã đến lúc chọn cho chương trình một cái tên khác đầy đủ ý nghĩa không chú nhỉ? Chẳng hạn như “Cơm no, áo ấm” ?
  Không phải để khoe khoang, “nổ” gì hết. Chỉ với mục đích duy nhất là để nhiều người biết mà chung tay giúp đỡ hơn mà thôi. Sẽ có nhiều em nhỏ được ăn no, mặc ấm.
  Tất nhiên không có cái tên nào có thể nói lên được hết tất cả, nhưng cháu tin rằng nếu đồng ý với quan điểm của cháu, chú sẽ chọn được một cái tên thích hợp hơn.
  Chúc chú và mọi người mạnh khỏe để tiếp tục giúp ích cho đời
  Cháu, một người đang vô cùng xấu hổ vì chưa đóng góp được gì cho “Cơm có thịt”

  • trandangtuan nói:

   Cho đến giờ chú vẫn thấy nên giữ tên cũ. Có lần tham khảo ý kiến thì số đông đề nghị không đổi tên. Nó là công việc chính đang làm. Cũng không có tên nào bao trùm hết mọi việc và cũng không cần phải như vậy. Chú nghĩ thời gian sau rồi tính.

 24. Vuong khanh nói:

  Cam on nhung tam long.mong cac be se co duoc cuoc song tot hon.em xin phep duoc gop so tien nho cho cac be.

 25. hongdo nói:

  Tết 2013 của các con trường MN Tả Gia Khâu năm nay vui quá bác Tuấn a. vì các con có quà 20.000đ/trẻ của Bác mà lại có thêm áo ấm của các anh chị Đoàn viên Ngân hàng phát triển việt nam nữa. các cháu cười tít hết cả mắt hôm nay là ngày học đâu tiên sau kỳ nghỉ tết nhưng các con đi học đầy đủ lắm vì bố mẹ các con bảo “đi học để được ăn cơm và ăn kẹo”.

 26. Buiduchiep nói:

  Em muon tham gia truc tiep ma khong cap Nhat duoc thong tin cac chuyen di.em co the ung ho phuong tien cho cct anh a hiepbuiduc@hotmail.com

 27. Buiduchiep nói:

  Cam on anh

 28. Mai Thị Hoàng Yến nói:

  Anh Tuấn ơi . gia đình em ủng hộ nước mắm Cát bà , Cơm có thịt có nhận không?

 29. Bùi Khắc Tiệp nói:

  Làm thế nào để giám sát các đồng tiền này thực sự đến được các em học sinh hả a Tuấn?

  • trandangtuan nói:

   Có một số cơ sở:
   – Khi khảo sát, chọn và quyết định nơi hỗ trợ. Có nhiều yếu tố như điều kiện triển khai (có bếp hoặc có khả năng làm bếp? Nguồn nước, nguồn cung ứng thực phẩm…). Quan trọng nhất là giáo viên và phụ huynh. Có thể biết được ở đâu giáo viên, phụ huynh có nhiệt tình và sẽ không ngại khó khăn. Ở đâu cảm thấy có sự thể tin tưởng thì điều này thường là một cơ sở không nhỏ.
   – Ký thoả thuận giữa CCT với Nhà trường, Đại diện Phụ huynh, Chính quyền xã, Phòng Giáo dục với các trách nhiệm rõ ràng. Hiệu trưởng là người phải chịu trách nhiệm rất rõ trong việc sử dụng tiền hỗ trợ. Những sai sót nếu có sẽ ảnh hưởngv rất lớn và trực tiếp đến uy tín Hiệu trưởng.
   – Kiểm tra đột xuất không báo trước. CCT thường có nhiều chuyến đi và kết hợp kiểm tra với các trường không báo trước.Kiểm tra trước bữa cơm đã có chuẩn bị thực phẩm như thế nào. Kiểm tra bữa cơm thực tế các em ăn có thực phẩm không.
   – Hai năm qua cuối năm có người đi kiểm tra và rà soát thanh quyết toán với từng trường. Hiện nay cần bổ sung thêm nhân lực cho việc này.
   – Dư luận, phản ánh của giáo viên, dân địa phương, hỏi han học sinh.
   Tất nhiên cho dù các biện pháp nào đi nữa thì có thực tế vẫn không thể hàng ngày nắm biết hết được. Quan trọng nhất là tấm lòng của giáo viên với học sinh.

Trả lời

Điền thông tin vào ô dưới đây hoặc nhấn vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s