Bản đồ ” Cơm có thịt”

 

Các trường được hỗ trợ tiền mua thức ăn từ năm học 2013-2014:

1- Tiểu học Tả Thàng-Mường Khương-Lào Cai CCT USA đỡ đầu. 210 HS

2-Tiểu học Pa Cheo- Bát xát-Lào Cai. CCT Nhật Bản (VYSA) đỡ đầu. 424 HS

3- Tiểu học Dền Thàng –Bát xát-Lào Cai. Chị Trần Thị Lệ (TP HCM) đỡ đầu. 463 HS

4- Tiểu học Hồ Thầu-Hoàng Su Phì-Hà Giang  . 233 HS

5-Trung học CS Nậm Khoả . CCT Đức đỡ đầu. 87 HS

6- Tiểu học và Mầm Non Nậm Hàng. 38 HS

7-Tiểu học Núa Ngam 2 (Hẹ Muông) CCT Pháp đỡ đầu. 138 HS

8- Trường PTDTBT THCS Trung Thu (Tủa Chùa-Điện Biên). CCT Singapore đỡ đầu. 31 HS

9-Trường PTDTBT Tiểu học Trung Thu (Tủa chùa-Điện Biên). CCT Singapore đỡ đầu. 61 HS

10-Trường PTDTBT THCS Tả Thàng. (Mường Khương-Lào Cai).CCT Mỹ đỡ đầu. 43 HS

11- Tiểu học Tả Gia Khâu (Mường Khương-Lào Cai). Dự kiến CCT Úc đỡ đầu. 164 HS

12- Trường PTDTBT Tiểu học Mường lói (Điện Biên-Tỉnh Điện Biên). CCT Séc đỡ đầu. 28 HS

13-Trường PTDT TH bán trú số 1 Mường Nhà (Điện Biên-Tỉnh Điện biên) CCT Séc đỡ đầu.60 HS

14- Tiểu học THƯỢNG NUNG (VÕ NHAI-THÁI NGUYÊN). HTX CCT đỡ đầu). 139 HS

15- TIỂU HỌC XÃ THƯỢNG SƠN (VỊ XUYÊN -HÀ GIANG). CCT Nga đỡ đầu. 107 HS

16-TIỂU HỌC A THƯỢNG SƠN (VỊ XUYÊN -HÀ GIANG). CCT Nga đỡ đầu. 107 HS

17-Trường THCS Tung Chung Phố (Mường Khương-Lào Cai). HTX CCT đỡ đầu. 84 HS.

18- Mầm Non Mường Pồn (Điện Biên-Tỉnh Điện Biên). 41 HS

19-Mầm Non số 2 Mường Pồn (Điện Biên-Tỉnh Điện Biên). 37 HS

20- MẦM NON VÀ TIỂU HỌC HÀ HIỆU- BA BỂ- BẮC CẠN. 52 HS

Các trường mới được hỗ trợ  tiền ăn từ năm học 2012-2013:

1- TIỂU HỌC TẢ THÀNG (MƯỜNG KHƯƠNG-LÀO CAI) Số HS hỗ trợ : 189. Bắt đầu từ HK 2 năm học 2012-2013 (Tháng 2) Đơn vị đỡ đầu : CƠM CÓ THỊT USA

2- TIỂU HỌC DỀN THÀNG (BÁT XÁT-LÀO CAI) Số HS được hỗ trợ : 198. Bắt đầu từ cuối năm học 2012-2013 (Tháng 5) Cá nhân đỡ đầu : Chị TRẦN THỊ LỆ (TP HCM)

3- TIỂU HỌC HỒ THẦU (HOÀNG SU PHÌ-TỈNH HÀ GIANG) Số HS được hỗ trợ : 96 . Bắt đầu từ tháng 3.2013 ĐƠN VỊ ĐỠ ĐẦU : CƠM CÓ THỊT LIÊN BANG NGA

4-TIỂU HỌC NẬM KHOẢ (HOÀNG SU PHÌ- HÀ GIANG) Số HS được hỗ trợ 87. Bắt đầu từ tháng 4.2013 ĐƠN VỊ HỖ TRỢ : CƠM CÓ THỊT ĐỨC.

5- MẦM NON TRUNG THU (TỦA CHÙA-ĐIỆN BIÊN) Số HS được hỗ trợ: 41 Từ tháng 3.2013 ĐƠN VỊ HỖ TRỢ : BETOAJI  ( Lớp học dạy nấu ăn Việt tại Nhật)

6- MẦM NON SÍN CHÀI ( TỦA CHÙA-ĐIỆN BIÊN) Số HS được hỗ trợ: 29. Từ tháng 3.2013

7- TIỂU HỌC NẬM HÀNG ( MƯỜNG TÈ-LAI CHÂU) Số HS được hỗ trợ : 15 em ăn chung với Mầm Non

Đã phủ sóng cơm thịt :

 VĂN CHẤN ( YÊN BÁI)

– Toàn bộ các trường Tiểu học và Trung học cơ sở Dân tộc Nội trú của Huyện Văn Chấn ( Yên Bái) với 1411 học sinh:

1-Tiểu học và Trung học CS Sùng Đô. 2-Trung học CS Nậm Lành. 3-Tiểu học Nậm Lành. 4-Tiểu học Cát Thịnh. 5-Trung học CS Cát Thịnh. 6-Tiểu học An Lương. 7-Trung học CS An Lương. 8-Tiểu học và Trung học CS Nậm Búng. 9-Tiểu học và Trung học cơ sở Suối Bu. 10-Tiểu học và Trung học cơ sở Suối Quyền. 11-Tiểu học Nậm Mười. 12-Trung học CS Nậm Mười. 13-Trung học CS Minh An. 14-Trung học CS Suối Giàng. 15- Tiểu học Suối Giàng

MÙ CANG CHẢI ( YÊN BÁI)

16- Dân tộc nội trú Tiểu học Nậm Khắt ( Mù Cang Chải- Yên Bái).

Thày Nguyễn Tiến Lực giới thiệu bếp ăn  hình thành sau khi chương trình Cơm có thịt lan đến Nậm Khắt.

17- Dân tộc nội trú Tiểu học Lao Chải ( Mù Cang Chải- Yên Bái) .

17 trường trên năm học 2012-2013 đã nhận tiền nhà nước hỗ trợ nên CCT ngừng gửi tiền.

DANH SÁCH

CÁC TRƯỜNG NHẬN HỖ TRỢ CỦA CƠM CÓ THỊT 2012-2013

 

Các trường Mầm Non đã được hỗ trợ năm trước và nhiều trường mới bắt đầu được hỗ trợ năm nay, tổng cộng hiện nay (đến tháng 11.2012) là 46 trường. Danh sách cụ thể như sau: (chữ in NGHIÊNG trong danh sách là các trường đã được hỗ trợ từ đầu hoặc cuối năm học 2011-2012)

I. Huyện Bát Xát – Tỉnh Lào Cai: 1236 học sinh

 1. MN Dền Thàng: Tên TK: Trần Thị Vân, số TK: 8803215021027 NH NN&PTNT huyện Bát Xát, Lào Cai. Số học sinh < 5 tuổi 2012: 152 trẻ. Số tiền đã nhận 2011: 95.000.000đ. ĐT: 096.800.1065; email: mndenthang-bx@laocai.edu.vn.
 2. MN Y Tý: Tên TK: Nguyễn Thị Thắm. Số TK: 8803215023357 NH NN&PTNT huyện Bát Xát, Lào Cai. Số trẻ < 5 tuổi 2012: 209 trẻ. Số tiền đã nhận 2011: 100.000.000đ. ĐT: 0123.853.7285; email: thinhytylaocai@gmail.com.
 3. MN Pa Cheo: Tên TK: Sìn Thị Việt; Số TK: 8803215010819 NH NN&PTNT huyện Bát Xát, Lào Cai. Số trẻ < 5 tuổi 2012: 147 trẻ. Số tiền đã nhận 2011: 87.508.000đ. ĐT: 0163.603.4558; email: mnpacheo-bx@laocai.edu.vn.
 4. MN Ngải Thầu: Tên TK: Đào Bích Hồng. Số TK: 8803215010769 NH NN&PTNT huyện Bát Xát, Lào Cai. Số trẻ < 5 tuổi 2012: 84 trẻ. Số tiền nhận 2011: 57.000.000đ. ĐT: 0914.695.389; email: mamnonngaithau@gmail.com.
 5. MN A Lù: Tên TK: Nguyễn Thị Hồng Ngân. Số TK: 8803215025267 NH NN&PTNT huyện Bát Xát, Lào Cai. Số trẻ < 5 tuổi 2012: 106 trẻ. Số tiền nhận 2011: 60.000.000đ. ĐT: 0127.373.1658; email: mnalu-bx@laocai.edu.vn.
 6. MN Sàng Ma Sáo: Tên TK: Trần Hương Quỳnh; Số TK: 8803215017036 NH NN&PTNT huyện Bát Xát, Lào Cai. Số trẻ < 5 tuổi 2012: 217 trẻ. Số tiền nhận 2011: 89.262.000đ. ĐT: 0976.634.010; email: mnsangmasao-bx@laocai.edu.vn.
 7. MN Trịnh Tường: Tên TK: Vũ Thị Mai Hương; Số TK: 8803215025330 NH NN&PTNT huyện Bát Xát, Lào Cai. Số trẻ < 5 tuổi 2012: 220 trẻ. Số tiền nhận 2011: 121.585.000đ. ĐT: 0983.247.208; email: mamnontrinhtuong@yahoo.com.vn.
 8. MN A Mú Sung: Tên TK: Nguyễn Thị Kim Len; Số TK: 8803215018935 NH NN&PTNT huyện Bát Xát, Lào Cai. Số trẻ < 5 tuổi 2012: 101 trẻ. Số tiền nhận 2011: 10.240.000đ. ĐT: 0976.487.381; email: nguyenkimlen@gmail.com.

 II. Huyện Mường Khương – Tỉnh Lào Cai: 876 học sinh

 1. MN Tả Gia Khâu: Tên TK: Trương Kim Hồng; Số TK: 8805215005654 NH NN&PTNT huyện Mường Khương, Lào Cai. Số trẻ < 5 tuổi 2012: 132 trẻ. Số tiền nhận 2011: 65.168.000đ. ĐT: 0919.739.514; email: mntgk-mk@laocai.edu.vn.
 2. MN  Nậm Chảy: Tên TK : Hoàng Xuân Khoa ; số TK : 8805205003254 NH NN&PTNT huyện Mường Khương . Lào Cai. Số trẻ 2012: 138 trẻ . Số tiền nhận 2011: 43.780.000đ. ĐT: 0169.222.8166; email: mnnamchay-mk@laocai.edu.vn.
 3. MN Tả Ngải Chồ: Tên TK: Thàng Thị Hiền; số TK: 8805215019983 NH NN&PTNT huyện MK. Lào Cai. Số trẻ 2012: 153 trẻ. Số tiền nhận 2011: 53.180.000đ. ĐT: 0917.151.494; email: mntnc-mk@laocai.edu.vn.
 4. MN Cao Sơn: Tên TK: Trương Thị Thuỷ; số TK: 8805215020641 NH NN&PTNT huyện MK. Lào Cai. Số trẻ 2012: 116 trẻ. Số tiền nhận 2011: 29.000.000đ. ĐT: 0167.844.5900; email: mncaoson-mk@laocai.edu.vn.
 5. MN La Pan Tẩn: Tên TK: Hà Thị Hương; số TK: 8805215028427 NH NN&PTNT huyện MK. Lào Cai. Số trẻ 2012:134 trẻ. Số tiền nhận 2011: 45.600.000đ. ĐT: 0944.530.227; email: mnlpt-mk@laocai.edu.vn.
 6. MN Tả Thàng: Tên TK: Phạm Thị Thu Phương; số TK: 8805215020296 NH NN&PTNT huyện MK. Lào Cai. Số trẻ 2012: 118 trẻ. Số tiền nhận 2011: 38.863.000đ. ĐT: 0975.697.068; email: mntathangmk@gmail.com.
 7. MN Tung Chung Phố: Tên TK: Lục Thị Hiền; số TK: 8805215020658. NH NN& PTNT Huyện MK. Số trẻ 2012: 85 trẻ. Số tiền nhận 2011: 10.200.000đ. ĐT: 0165.662.7201; email: mntcpmk@gmail.com.

 III. Huyện Si Ma Cai – tỉnh Lào Cai: 475 học sinh

 1.  MN Thào Chư Phìn: Tên TK: Thào Seo Pùa; Số TK: 8806205028394 NH NN&PTNT huyện Bắc Hà. Lào Cai. Số trẻ 2012: 144 trẻ. Số tiền nhận 2011: 31.200.000đ. ĐT: 0163.443.4971; email: mnthaochuphin-smc@laocai.edu.vn.
 2.  MN Quan Thần Sán: Tên TK: Lý Thị Hoài Vân; số TK: 8806205028320 NH NN&PTNT huyện Bắc Hà. Lào Cai. Số trẻ 2012: 108 trẻ. Số tiền nhận 2011: 18.400.000đ. ĐT: 0168.456.2831; email: mnquanthansan-smc@laocai.edu.vn.
 3. MN Nàn Sán: Tên TK: Lương Thị Thuý Hằng. Số TK: 8806215016856 NH NN&PTNT huyện Bắc Hà. Lào Cai. Số trẻ 2012: 158 trẻ. ĐT: 0977.892.180; email: mnnansan-smc@laocai.edu.vn.
 4. MN Cán Hồ: Tên TK: Phan Thị Hồng Hà; Số TK: 8806215003667 NH NN&PTNT huyện Bắc Hà. Lào Cai. Số trẻ 2012: 65 trẻ. ĐT: 0987.774.918; email: mncanho-smc@laocai.edu.vn.

IV. Huyện Hoàng Su Phì – Tỉnh Hà Giang 1015 học sinh

 1.  MN Bản Máy: Tên TK: Trần Thị Thanh; Số TK: 8208205006682 NH NN&PTNT huyện HSP. Hà Giang. Số trẻ 2012: 115 trẻ. Số tiền nhận 2011: 21.072.000đ. ĐT: 0125.411.2298; email: mnbanmay@hagiang.edu.vn.
 2. MN Thèn Chu Phìn: Tên TK: Nguyễn Thị Thanh Huệ; Số TK: 8208205006393 NH NN&PTNT huyện HSP. Hà Giang. Số trẻ 2012: 65 trẻ. Số tiền nhận 2011: 7.833.600đ. ĐT: 0165.944.2378; email: mnthenchuphin@hagiang.edu.vn.
 3.  MN Thàng Tín: Tên TK: Âu Thị Vị; Số TK: 8208205009021 NH NN&PTNT huyện HSP. Hà Giang. Số trẻ 2012: 35 trẻ. Số tiền nhận 2011: 7.219.000đ. ĐT: 0166.911.2384; email: mnthangtin@hagiang.edu.vn.
 4.  MN Pố Lồ: Tên TK: Trần Thị Liên; số TK: 8208205009096 NH NN&PTNT huyện HSP. Hà Giang. Số trẻ 2012: 125 trẻ. Số tiền nhận 2011: 14,685.000đ. ĐT: 0169.459.5224; email: c0polo.hoangsuphi@moet.edu.vn.
 5.  MN Bản Nhùng: Tên TK: Hà Thị Hợi; số TK: 8208205009589 NH NN&PTNT huyện HSP. Hà Giang. Số trẻ: 66 trẻ. ĐT: 0973.289.963; email: mnbannhung@hagiang.edu.vn.
 6.  MN Tả Sử Choóng: Tên TK: Đặng Thị Hiền; Số TK: 8208205007373 NH NN&PTNT huyện HSP. Hà Giang. Số trẻ: 80 trẻ. ĐT: 0915.980.744; email: mntasuchoong@hagiang.edu.vn
 7.  MN Nam Sơn: Tên TK: Lý Thị Phượng; số TK: 8208215008850 NH NN&PTNT huyện HSP. Hà Giang. Số trẻ: 147. ĐT: 0123.430.8416; email: mnnamson@hagiang.edu.vn.
 8.  MN Nậm Khoà: Tên TK: Vương Thị Điếp; số TK: 8208205010775 NH NN&PTNT huyện HSP. Hà Giang. Số trẻ: 123 trẻ. ĐT: 0168.342.8223; email: mnnamkhoa@hagiang.edu.vn.
 9.  MN Túng Sán: Tên TK: Nguyễn Thị Thoa; số TK: 8208205011069 NH NN&PTNT huyện HSP. Hà Giang. Số trẻ: 125 trẻ. ĐT: 0165.749.1917; email: mntungsan@hagiang.edu.vn.
 10.  MN Tân Tiến: Tên TK: Phạm Thị Cúc; số TK: 8208215008111 NH NN&PTNT huyện HSP. Hà Giang. Số trẻ: 134 trẻ. ĐT: 0912.932.022; email: mntantien@hagiang.edu.vn.

V. Huyện Điện Biên – Tỉnh Điện Biên: 1921 học sinh

 1.  MN Mường Nhà: Tên TK: Nguyễn Thị Phương Lan; số TK: 711A52434891 Ngân hàng Công Thương VN VTB. CN Điện Biên. Số trẻ 2012: 151 trẻ; tiền nhận 2011: 116.520.000đ. ĐT: 0982.645.168; email: phuonglan50@gmail.com.
 2.  MN số 2 Mường Nhà: Tên TK: Trần Thị Vui; số TK: 36010000146342 NH ĐT&PT tỉnh ĐB. Số trẻ 2012: 148 trẻ; số tiền nhận 2011: 90.379.000đ. ĐT: 0987.508.244; email: pvuimns2@gmail.com.
 3. MN số 3 Mường Nhà: Tên Lò Thị Thuỷ; số TK: 36010000146360 NH ĐT&PT tỉnh Điện Biên. Số trẻ: 88 trẻ.  ĐT: 0125.556.9031; email: tthuy8589@gmail.com.
 4. MN Pu Lau xã Mường Nhà: Tên TK: Quàng Thị Nhung; số TK: 36010000164593 NH ĐT&PT tỉnh Điện Biên. Số trẻ: 99 trẻ. ĐT: 0915.560.069; email: quangthinhung@gmail.com.
 5. MN Núa Ngam: Tên TK: Nguyễn Thị Nga; số TK: 36010000151814 NH ĐT& PT tỉnh Điện Biên. Số trẻ: 166 trẻ; số tiền nhận 2011: 58.808.000đ. ĐT: 0988.908.045; Email: mamnonnuangam@gmail.com.
 6.  MN số 2 Núa Ngam: Tên TK: Hà Thị Thuý; số TK: 36010000164609 NH ĐT&PT tỉnh Điện Biên. Số trẻ 2012: 127 trẻ; số tiền nhận 2011: 72.092.000đ. ĐT: 0167.214.8546; email: mamnonnuangam2@gmail.com.
 7.  MN Mường Lói: Tên TK: Vũ Thị Thanh Huyền; số TK: 711A44920486 NH Công thương tỉnh Điện Biên. Số trẻ 2012: 128 trẻ. Số tiền nhận 2011: 33.480.000đ. ĐT: 0165.939.3028; email: mnmuongloi2012@gmail.com.
 8.  MN Phu Luông xã Mường Lói: Tên TK: Lò Thị Bích; số TK: 711A44920731 NH Công Thương tỉnh Điên Biên. Số trẻ 2012: 124 trẻ. Số tiền nhận 2011: 37.800.000đ. ĐT: 0162.859.2795; email: mnphuluongdb@gmail.com.
 9. MN Hua Thanh: Tên TK: Lê Thị Tuyết Hường; số TK: 8903215012173 NH NN&PTNT huyện Điện Biên. Tỉnh Điện Biên. Số trẻ: 190 trẻ. ĐT: 0948.319.927; email: mamnonhuathanh@gmail.com.
 10. MN Mường Phăng: Tên TK: Nguyễn Thanh Ngân; số TK: 8903215018770 NH NN&PTNT tỉnh Điện Biên. CN – xã Nà Tấu. Số trẻ: 166 trẻ. ĐT: 0230.395.1533; email: mamnonmuongphang@gmail.com
 11. MN số 2 Mường Phăng: Tên TK: Đinh Thị Hồng Ngoan; số TK: 8903215018706 NH NN&PTNT huyện Điện Biên. Số trẻ: 188 trẻ. ĐT: 0916.642.334; email: hongngoanmuongphang11@gmail.
 12. MN số 3 Mường Phăng: Tên TK: Nguyễn Thị Bình; số TK: 8903215018498 NH NN&PTNT tỉnh Điện Biên – CN xã Nà Tấu. Số trẻ: 124 trẻ. ĐT: 0166.844.9771; email: mnso3muongphang@gmail.co
 13. MN Pa Thơm: Tên TK: Vũ Thị Hồng Vân; số TK: 711A54765091 NH Công Thương tỉnh Điện Biên. Số trẻ 88 trẻ. ĐT: 0947.912.590; email: mamnonpathom@gmail.com.
 14. MN Na Ư: Tên TK: Phạm Thị  Hoa; số TK: 711A43308725 NH Công thương tỉnh Điện Biên. Số trẻ: 136 trẻ. Số ĐT: 0123.281.1144; email: liennau491@gmail.com.

VI. Huyện Mường Nhé – Tỉnh Điện Biên: 46 học sinh

44. MN Sín Thầu: Tên TK: Bùi Thị Hiên; số TK: 8900205113060 NH NN&PTNT tỉnh Điện Biên. Số trẻ: 46 trẻ. ĐT: 0127.3855527; mnsinthau@gmail.com.

VII. Huyện Mường Tè – Tỉnh Lai Châu: 270 học sinh

 1. Mầm Non số 2 Nậm Hàng: Tên TK Đoàn Thị Thương; Số TK: 7800215005410 Agribank chi nhánh Tỉnh Lai Châu. Số trẻ: 132 trẻ. Số ĐT: 0974694617. Email: doanthuongmnso2nh@ gmail.com  
 2. Mầm Non Nậm Manh: Tên TK: Bùi Thị Phước; Số TK: 7804205006719 Agribank Cn Huyện Mường Tè, Tỉnh Lai Châu. Số trẻ: 138 trẻ. Số ĐT: 01639544989 Email: buithiphuoc@gmail.com.

 

Tổng Cộng: 5841 học sinh

Tiền hỗ trợ mua thức ăn mỗi tháng: 5841 x 120.000đ = 700.920.000đ

( Chưa tính hỗ trợ đồ dùng nhà bếp, đồ dùng nhà ăn, ngủ trưa)

 

Lao Chải: Bữa ăn riêng ngày chưa phủ ” Cơm có thịt”
Bữa cơm chung đầu tiên tại Lao Chải 

 

 

 

 

About trandangtuan

chỉ mong làm được những điều nho nhỏ...
Bài này đã được đăng trong Nhật ký " Cơm có thịt", Tài khoản và cập nhật ủng hộ. Đánh dấu đường dẫn tĩnh.

22 Responses to Bản đồ ” Cơm có thịt”

 1. Phạm Ngọc Tiến nói:

  Ngồi nãy giờ loay hoay cộng cộng trừ trừ vẫn không ra ( vì dốt) đành phải ước tính. Tổng số tiền đóng góp đã là gần 2 tỷ 3 trăm triệu đồng trong đó có gần 1/3 từ quỹ Thiện Tâm. Lấy xêm xêm số chính thì bà con mình góp từ những khoản tiền lẻ gộp vào hơn 1 tỷ rưỡi. Chưa kể đến áo ấm, chăn, dụng cụ sinh hoạt ước tình nhiều trăm triệu đồng nữa. Và cũng chưa kể đến chi phí cá nhân của những người tham gia trực tiếp chương trình. Và nữa còn là những khoản đóng góp để làm thủ tục thành lập quỹ sắp tới.
  Bao nhiêu người đã chung tay góp vào chương trình để nói như ông Tuấn, những đứa trẻ-phần tươi non nhất của đất nước ( chỉ mới được một ít chúng nó thôi) được hưởng sự ấm áp từ sẻ chia đồng bào. Những con số có thể chưa nói lên được nhiều nhưng tình yêu thương con người thì dễ dàng nhận thấy. Nó ăm ắp tươi lành tràn ngập cuộc sống này.
  Xin được cảm ơn tất cả!

  TDT : ” Số lẻ” nhiều hơn thế. Nhưng quan trọng hơn là số tiền chưa lớn nhưng cho đến giờ được sử dụng hiệu quả.

  • phạm thị tuyển nói:

   Hôm nay cháu được anh Hải nói chuyện về chương trình, cháu tìm hiểu qua internet nên mới hiểu phần nào về chương trình. Tấm lòng một con người còn bao la thì làm sao trong khoảng thời gian ngắn ngủi cháu đã có thể hiểu hết tấm lòng chung của nhiều người phải không chú. Thực sự cháu rất cảm động. Cháu là hiệu trưởng trường THCS Lũng Cú – Đồng Văn – Hà Giang, mai anh Hải lên và tìm hiểu về trường lớp ở đây. Thực sự nhìn những em bé mặc những chiếc áo ấm đủ màu sắc trong lòng cháu thật khó tả, cổ nghèn nghẹn chú ạ. Đó không phải là học sinh trường cháu nhưng cháu vẫn muốn nói một điều: cảm ơn “Cơm có thịt” 01255002623

  • Mít Hàn nói:

   Bây giờ chắc chú Phạm Ngọc Tiến ít lên mạng lắm, cũng khó đọc được comment này, nhưng chú ạ, cháu cũng đang “dốt” đây, vì không biết bao nhiêu đứa trẻ đã được “phủ sóng” Cơm Thịt rồi. Cần thông tin mà lại bí quá :))

 2. kin nói:

  Nhìn chúng nó yêu quá các bác ạ. 🙂 Mắt lại cay cay. Hic! 🙂
  Cảm ơn các bác.

 3. Long Pham nói:

  Nhưng quan trọng hơn là số tiền chưa lớn nhưng cho đến giờ được sử dụng hiệu quả.
  Cái này là quan trọng nhất các bác nhỉ.

 4. hanh.pham nói:

  Số tiền lớn nhỏ không quan trọng bằng cách cho và hiệu quả chương trình mang lại. Đúng như các chú nói, điều này cháu phải học tập nhiều. Chưa chương trình nào mà cháu theo dõi và tham gia nhiệt tình như chương trình này, lần nào ngồi đọc bài mới mắt cháu cũng mờ đi vì cay cay …

 5. Sapa nói:

  Mình nghĩ con gái bác Phạm Ngọc Tiến sẽ sinh đôi, 1 trai 1 gái, bác Tiến có 2 cháu ngoại một lúc vì bác ấy có rất nhiều kinh nghiệm trông trẻ.

 6. Cám ơn a Tuấn ! tấm lòng của a sẽ sống mãi trong tâm hồn người Việt nam

 7. Hanh Quyen nói:

  Em muon tham gia cac chuyen di nay cung nhom. Thong tin va hanh trinh chuyen di xin gui ve quyentth@fsoft.com.vn

 8. Em Bich- Hiệu trưởng trường mầm non Mường Lói nói:

  Thư cảm ơn!
  Thay mặt Trường Mầm Non Mường Lói, các bậc phụ huynh học sinh, các cháu nhỏ. Em xin cảm ơn Anh Tiến, Anh Khôi, Các Chú, Các Anh, các Chị trong chương trình ” Cơm có thịt” trong 3 tháng qua đã giúp đỡ nhà trường, các cháu nhỏ vùng khó khăn nơi biên giới xã xa nhất của huyện Điện Biên cả về thiết bị đồ dùng nhà bếp ban đầu, đặc biệt giúp các cháu học sinh “bữa cơm có thịt” để các cháu phát triển toàn diện hơn, khỏe mạnh hơn về thể chất và tinh thần. Em rất mong sang năm học tới tiếp tục nhận được sự quan tâm giúp đỡ của các Chú, các Anh, chị trong chương trình “Cơm có thịt” tới các cháu học sinh trường mầm Non Mường Lói.
  Em xin chúc các Chú, các Anh Chị trong chương trình sức khỏe, hạnh phúc và thành công.

  • Mít Hàn nói:

   Mọi người đều sẽ cố gắng để duy trì bữa cơm có thịt cho các em bé vùng cao. Cũng thay mặt mọi người, cảm ơn cô giáo đã chăm lo cho bọn trẻ. Cố lên cô giáo nhé!

 9. Nguyễn minh hằng nói:

  Đọc chương trình “cơm có thịt ” em thực sự cảm động với việc làm của mọi người…trước đến nay em cũng rất quan tâm đến việc thiện tâm này….duy có điều chỉ toàn làm riêng với gia đình ,khi nào chuẩn bị đầy một xe tải nhỏ quần áo ,chăn màn ,mì tôm ,cháo hộp,bánh kẹo, tã ,bỉm….sách vở but viết là lên đường….ghé qua trang này em thấy vui và cảm động quá…có ích quá…cám ơn chương trình ” cơm có thịt “….giúp nhiều người tự soi lại mình….,!!!

 10. Nguyễn minh hằng nói:

  Em biết có rất nhiều người giầu có ,nổi tiếng ,nhiều đại gia đi oto bạc tỉ ,họ khoe những lần đi du lịch ăn chơi ơi nước ngoài …ăn uống tiêu pha ngập mày ngập mặt …họ khoe những trang trại hàng chuc hecta ….họ còn khoe nhiều nhiều thứ nữa…..nhưng nói đến chuyện đóng góp từ thiện tí ti số tiền lẻ thôi, mà họ cũng nâng lên đặt xuống…rồi… biến mất dạng…!!! hoặc đưa ra một cách miễn cưỡng , xoàng quá…!!! Giầu có mà chẳng bao giờ có tâm làm từ thiện,giúp đỡ những mảnh đời bất hạnh….vậy có nhiều tiền mà làm gì…????

 11. Phan Thanh Hải nói:

  Tôi mới biết “Bữa cơm có thịt” khi đọc bài của Bọ Lập trên Thanh Niên, số 325. Thật cảm động! Rất khâm phục anh Trần Đăng Tuấn và những người bạn đã đồng hành cùng anh.
  Xin hỏi, để ủng hộ cho chương trình, tôi cần liên hệ với ai hay gửi tiền vào tài khoản nào.
  Xin cám ơn ạ.

  • trandangtuan nói:

   Anh Hải thân mến ! Các thông số về tài khoản có ngay trên trang chủ của blog này, nếu nhìn qua anh sẽ thấy cả các mục thống kê.Nếu có sử dụng FB, anh có thể vào trandangtuanavg và Chuong trinh Com Co Thịt .
   Cám ơn tấm lòng của anh.

 12. PCH nói:

  Hi vong sap toi chuong trinh Com co Thit se den tham cac tinh Dong Bac Cao Bang, Lang Son, Quang Ninh de khao sat cac truong Mam non, Cap mot o do dang can nhung ban tay va tam long nhan ai

 13. Danh sách có mấy điểm cần kiểm tra lại:
  – Số 11-Tiểu học Nậm Lành. 12-Trung học CS Nậm Lành trùng với số 2-Trung học CS Nậm Lành. 3-Tiểu học Nậm Lành
  – Không có số 27

 14. Ayak nói:

  Gửi anh Tuấn

  Em rất hoan nghênh tinh thần giúp đỡ cộng đồng của anh và mọi người. Em có góp ý nhỏ như sau, có thể giúp hoạt động từ thiện này phát triển hiệu quả hơn, đó là:
  Thay đổi “Cơm có thịt” thành “Cơm dinh dưỡng”

  Lý do: “Thịt” là từ ngữ không mấy thiện cảm, nếu không nói là rất xấu.

  Vì ăn thịt mà con người sát sinh rất nhiều động vật, chặt cây phá rừng để làm đồng cỏ chăn nuôi… Ăn thịt nhiều gây ra bệnh ung thư:
  Xem thêm tại: http://vietnamnet.vn/vn/doi-song/64354/thit-lon-sieu-nac-co-the-gay-ung-thu.html

  Thường chúng ta chăn nuôi bốn loại – gà, bò, cừu và lợn – tất cả đều đòi hỏi số lượng lớn thức ăn và nước, thải ra khi mêtan và những loại khí khác làm khí hậu nóng lên, chúng cũng sản xuất cả núi chất thải hữu cơ gây ô nhiễm môi trường, nguồn nước….
  Xem thêm tại đây: 9 lý do thói quen ăn thịt hủy diệt Trái đất:
  http://www.tienphong.vn/Suc-Khoe/Song-Khoe/596701/9-ly-do-thoi-quen-an-thit-huy-diet-Trai-dat-tpol.html

  Em ủng hộ hoạt động từ thiện này, nhưng em không ủng hộ từ “Thịt”.

  • thao Pham nói:

   gửi bạn ayak,
   bạn là người đầu tiên mình thấy có vấn đề với cái tên chương trình (chưa kể đến cái ông cán bộ vô trách nhiệm trong bức thư của chú Tuấn gửi bộ nội vụ). như chú Tuấn nói, những nhà sáng lập chương trình đều là những nhà văn nhà báo, họ chẳng thiếu chữ nghĩa để nghĩ ra một cái tên sang trọng và đỡ “xấu” hơn từ “thịt”. Mà bạn cũng yên tâm đi, những đứa trẻ nghèo đấy, mặc dù với sự giúp đỡ của mọi người trong chương trình, cũng sẽ chẳng có “cơ hội” để được ăn “thịt lợn siêu nạc” nhiều và thừa đến mức có nguy cơ gây ung thư đâu. còn về cái sự ô nhiễm môi trường mà bạn nói, thì so với chất thải mà con người tạo ra từng phút từng giờ qua việc tiêu thụ năng lượng hoá thạch, thì cái sự “ăn cơm với thịt” ấy, nếu có, thì chưa bằng 1 hạt cát (nếu bạn quan tâm thì mình có thể tiếp chuyện bạn hàng giờ về năng lượng, môi trường, ngành mà mình đang nghiên cứu phD) mình cũng từng là một đứa trẻ nghèo, mình hiểu cái sự thèm thịt của trẻ thơ, nên mình thấy tên chương trình mặc dù trần trụi, nhưng nếu ko nói quá, đầy tính nhân văn ở chính cái sự trần trụi ấy.

  • Huong Vu nói:

   Bản chất của sự việc đã quá tươi đẹp. Không ai quay lại đánh giá cái bề ngoài như vậy cả. Hơn nữa, cái tên ấn tượng, làm ta phải suy nghĩ, và rất dễ hiểu cho mục đích của quỹ từ thiện.

 15. Quang nói:

  Mình đồng ý với ý kiến của bạn thao Phạm. Nếu ai yêu quý ” Cơm có thịt” nên tìm hiều kỹ hơn về xuất xứ của cái tên này và tính nhân văn của nó qua các bài viết của anh Tuấn, đặc biệt là bài ” thư ngỏ gửi ông bộ trưởng bộ Nội vụ. Người ta nói ” cái áo không làm nên thày tu”, do vậy những mỹ từ cũng chẳng thay đổi được bản chất của chương trình ” Cơm có thịt”, có chăng chỉ là sự ve vuốt tự ái của một vài ai đó.

 16. Tong Thu nói:

  Cảm động trước việc làm của mọi người. Muốn làm gì đó. Nhưng vừa bắt đầu đã thấy không dễ như mình nghĩ!

Trả lời

Điền thông tin vào ô dưới đây hoặc nhấn vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s