THỐNG KÊ ỦNG HỘ TỪ CƠM CÓ THỊT Ở NƯỚC NGOÀI

Danh sách ủng hộ do Đại sứ CCT ở nước ngoài cung cấp được cập nhật dưới đây:

Mời xem bản cập nhật đến hết 2013:

Lưu Các Lần Chuyển Tiền Về Việt Nam từ Cơm Có Thịt quốc tế

Bản này lưu lại các thông tin chuyển tiền từ các nước ngoài Việt Nam về tài khoản CƠM CÓ THỊT ở Vietnam

2012-1. CCT AUSTRALIA

– Đợt 1. 196,399,660 VNĐ là con số của CƠM CÓ THỊT Australia (Đợt 1), chi tiết tạihttp://www.facebook.com/photo.php?fbid=267552230028034&set=a.263820327067891.60798.100003197765901

– Đợt 2. 4.600.000 đ CƠM CÓ THỊT AUSTRALIA chuyển tiền cuối đợt 1 (210 ASD) 3/12/2012https://www.facebook.com/notes/trandangtuanavg/-/301720826611174

 

2013-1. CCT AUSTRALIA

Đợt 3: 1.750.000VNĐ CCT Úc chuyển tiền tặng lịch các cô Nậm Hàng Nậm Manh

Đợt 4 : 3.000.000VNĐ CCT Úc chuyển tiền áo ấm Suối Quyền tất niên sớm (anh Hoàn chuyển từ Hà Nội).http://www.facebook.com/notes/tr%E1%BA%A7n-%C4%91%C4%83ng-tu%E1%BA%A5n/th%E1%BB%91ng-k%C3%AA-%E1%BB%A7ng-h%E1%BB%99-c%C6%A1m-c%C3%B3-th%E1%BB%8Bt-ng%C3%A0y-52-25-t%E1%BA%BFt-li%C3%AAn-t%E1%BB%A5c-c%E1%BA%ADp-nh%E1%BA%ADt/333941196722470

Đợt 5: 1.600 AUD (34.403.000VND) CƠM CÓ THỊT AUSTRALIA chuyển tiền 21/2/2013 (Ủng hộ 100AUD áo ấm Suối Quyền tháng 1/2013 và 1.500AUD các đóng góp khác)http://www.facebook.com/trandangtuanavg/posts/342107032572553

Đợt 6: 130,000,000VND (85,000,000+45,000,000) cập nhật ngày26 và 27,28, 29/7/2013

https://www.facebook.com/notes/tr%E1%BA%A7n-%C4%91%C4%83ng-tu%E1%BA%A5n/th%E1%BB%91ng-k%C3%AA-%E1%BB%A7ng-h%E1%BB%99-c%C6%A1m-c%C3%B3-th%E1%BB%8Bt-ng%C3%A0y-2672013/416047701845152

https://www.facebook.com/notes/tr%E1%BA%A7n-%C4%91%C4%83ng-tu%E1%BA%A5n/th%E1%BB%91ng-k%C3%AA-%E1%BB%A7ng-h%E1%BB%99-c%C6%A1m-c%C3%B3-th%E1%BB%8Bt-ng%C3%A0y-2728-v%C3%A0-2972013/417562295027026

 

 

2012-2. CCT Finland

Đợt 1. Số tiền : 44,550,000 đ là con số của CƠM CÓ THỊT Phần lan (đợt 1) 10/10/2012http://www.facebook.com/trandangtuanavg/posts/281302758652981

Đợt 2. Số tiền : 14.500.000 đ là con số của CƠM CÓ THỊT Phần lan (đợt 2) 20/11/2012https://www.facebook.com/notes/-/-/297158983734025

 

2013-2. CCT Finland

Đợt 3. Số tiền : 12.700.000 VND cập nhật ngày 21/03/2013http://www.facebook.com/photo.php?fbid=355806517869271&set=a.263820327067891.60798.100003197765901&type=3&theater

https://www.facebook.com/notes/trần-đăng-tuấn/thống-kê-ủng-hộ-cơm-có-thịt-ngày-222324-và-2532013/358849164231673

 

 

2012-3. CCT Sweden

– Đợt 1. 21.466.000 đ là con số của CƠM CÓ THỊ Sweden (Đợt 1) 9/10/2012http://www.facebook.com/trandangtuanavg/posts/280782948704962

 

2013-3. CCT Sweden

– Đợt 2 : CCT Thuỵ Điển chuyển tiền lịch CCT 2013 (11 cuốn) : 5.185.000 đ

http://www.facebook.com/notes/tr%E1%BA%A7n-%C4%91%C4%83ng-tu%E1%BA%A5n/th%E1%BB%91ng-k%C3%AA-%E1%BB%A7ng-h%E1%BB%99-c%C6%A1m-c%C3%B3-th%E1%BB%8Bt-10-1822013/340870206029569

– Đợt 3 : 1,313,000.00 VND NGUYEN KIM NGAN CCTSWEDEN LI XI GD TIEN MAT cập nhật 13/03/2013

http://www.facebook.com/notes/tr%E1%BA%A7n-%C4%91%C4%83ng-tu%E1%BA%A5n/cct-thu%E1%BB%B5-%C4%91i%E1%BB%83n-g%E1%BB%ADi-ti%E1%BB%81n/352038111579445

012-4. CCT US

Đợt 1. 238 triệu VNĐ + 350 USD là con số của CƠM CÓ THỊT Mỹ (Đợt 1) 20/11/2012https://www.facebook.com/notes/-/-/297158983734025

 

2013-4. CCT US

Ca sĩ Ái Vân: 200 USD, ngày 3/1/2013

https://www.facebook.com/notes/tr%E1%BA%A7n-%C4%91%C4%83ng-tu%E1%BA%A5n/th%E1%BB%91ng-k%C3%AA-%E1%BB%A7ng-h%E1%BB%99-c%C6%A1m-c%C3%B3-th%E1%BB%8Bt-ng%C3%A0y-312013/316477298468860

Các bạn Bắc California: 380 USD ngày 7/1/2013 (đăng trên FB của anh Tuấn)

– Nhóm Nguyễn Phương ( Utah-USA) 16.844.000 VND, ngày 26/10/2013

https://www.facebook.com/photo.php?fbid=463122773804311&set=a.263820327067891.60798.100003197765901&type=1&relevant_count=1

– CCT Mỹ : 7500 USD, ngày 18/12/2013

https://www.facebook.com/photo.php?fbid=463122773804311&set=a.263820327067891.60798.100003197765901&type=1&relevant_count=1

 

 

2012-5. CCT Netherlands

Đợt 1. 36.345.358 VNĐ là con số của Cơm Có Thịt Hà Lan (Đợt 1) 28/11/2012

https://www.facebook.com/photo.php?fbid=299876670128923&set=pb.100003197765901.-2207520000.1354614224

2013-5. CCT Netherlands

?

 

 

2012-6. CCT Ba Lan

Đợt 1. 23.964.653 VNĐ là con số CCT Ba Lan, 11/12/2012

http://www.facebook.com/photo.php?fbid=304700569646533&set=a.263820327067891.60798.100003197765901&type=1&theater

Đợt 2. 29,314,684 VNĐ là con số CCT Ba Lan, 11/12/2012https://www.facebook.com/photo.php?fbid=325110970938826&set=a.263820327067891.60798.100003197765901&type=1&theater

 

 

2013-6. CCT Ba Lan

?

 

2012-7. CCT Singapore

Đợt 1. 79.000.000 VNĐ là con số CCT Singapore, 17/12/2012https://www.facebook.com/trandangtuanavg/posts/307455819371008

 

2013-7. CCT Singapore

-Đợt 2: 26.000.000 VNĐ, cập nhật 06/03/2013

http://www.facebook.com/photo.php?fbid=348669905249599&set=a.263820327067891.60798.100003197765901&type=3&theater

 

 

2012-8. CCT Germany

Đợt 1. 74.812.200 VNĐ là số tiền CCT từ Germany chuyển đợt 1 ngày 19/12/2012 https://www.facebook.com/photo.php?fbid=308129459303644&set=a.263820327067891.60798.100003197765901&type=1&theater

Danh sách ủng hộ:  www.facebook.com/notes/-/-/399353533474194

 

2013-8. CCT Germany

Đợt 2 : 3730€ chuyển đợt 2 ngày 16/2/2013http://www.facebook.com/trandangtuanavg/posts/339806369469286

Đợt 2: 1000€ (27,704,370VND) do một bạn về phép giấu tên chuyển (giữa tháng 7/2013 trên FB anh Tuấn)

https://www.facebook.com/notes/tr%E1%BA%A7n-%C4%91%C4%83ng-tu%E1%BA%A5n/th%E1%BB%91ng-k%C3%AA-%E1%BB%A7ng-h%E1%BB%99-c%C6%A1m-c%C3%B3-th%E1%BB%8Bt-ng%C3%A0y-2372013/414737435309512

Đợt 3: 4720 € ( 134.387.000 VND) ngày 6/12/2013

https://www.facebook.com/photo.php?fbid=463122773804311&set=a.263820327067891.60798.100003197765901&type=1&relevant_count=1

Phật tử chùa Vĩnh Nghiêm ủng hộ 70,018,000.00 VND cập nhật ngày 17/12/2013

Tiền ủng hộ của Phật tử chùa Vĩnh Nghiêm (CHLB Đức đã đến TK CCT)
6/12/2013 F936 – 0000056 70,018,000.00 phat tu chua vinh nghiem(duc) ung ho mua ao ret cho tre em vung cao GD TIEN MAT

 

 

2012-9. CCT United Kingdom

Đợt 1. 55.000.000 là số tiền đóng góp của nhà UK chuyển đợt 1 ngày 24/12/2012

https://www.facebook.com/notes/tr%E1%BA%A7n-%C4%91%C4%83ng-tu%E1%BA%A5n/th%E1%BB%91ng-k%C3%AA-%E1%BB%A7ng-h%E1%BB%99-c%C6%A1m-c%C3%B3-th%E1%BB%8Bt-ng%C3%A0y-2324122012/311079605675296

 

2013-9. CCT United Kingdom

?

 

 

2012-10. CCT Trung Quốc  

1. Đợt 1. 7.300.000VND ngày 24/12/2012

https://www.facebook.com/notes/tr%E1%BA%A7n-%C4%91%C4%83ng-tu%E1%BA%A5n/th%E1%BB%91ng-k%C3%AA-%E1%BB%A7ng-h%E1%BB%99-c%C6%A1m-c%C3%B3-th%E1%BB%8Bt-ng%C3%A0y-2324122012/311079605675296

 

2013-10. CCT Trung Quốc

2. Đợt 2. số tiền: 12.800.000VND ngày 25/4/2013

https://www.facebook.com/notes/trần-đăng-tuấn/cơm-có-thịt-của-du-học-sinh-việt-nam-tại-trung-quốc/3722996795532883

Đợt 3. số tiền 6.000.000VND ngày2/7/2013 https://www.facebook.com/trandangtuanavg/posts/405335302916392

 

 

2012-11 CCT Bỉ

Đợt 1. Số tiền: 27,154,640VND ngày 24/12/2012

https://www.facebook.com/notes/tr%E1%BA%A7n-%C4%91%C4%83ng-tu%E1%BA%A5n/th%E1%BB%91ng-k%C3%AA-%E1%BB%A7ng-h%E1%BB%99-c%C6%A1m-c%C3%B3-th%E1%BB%8Bt-ng%C3%A0y-2324122012/311079605675296

 

2013-11. CCT Bỉ

Đợt 2. Số tiền : 1904€ (50.806.888 VND) cập nhật ngày 23/3/2013

http://www.facebook.com/photo.php?fbid=356734754443114&set=a.263820327067891.60798.100003197765901&type=3&theaterhttps://www.facebook.com/notes/trần-đăng-tuấn/thống-kê-ủng-hộ-cơm-có-thịt-ngày-222324-và-2532013/358849164231673

 

Đợt 3. Số tiền 41,600,000VND, update ngày 25/7/2013

https://www.facebook.com/notes/tr%E1%BA%A7n-%C4%91%C4%83ng-tu%E1%BA%A5n/th%E1%BB%91ng-k%C3%AA-%E1%BB%A7ng-h%E1%BB%99-c%C6%A1m-c%C3%B3-th%E1%BB%8Bt-ng%C3%A0y-2572013/415735098543079

 

2012-12. CCT NHẬT BẢN

Đợt 1. (Cơm Có Thịt Tokyo) Số tiền: 35.622.020VND nhận ngày 25/12/2012

https://www.facebook.com/photo.php?fbid=311083672341556&set=a.263820327067891.60798.100003197765901&type=1&theater

 

2013-12. CCT NHẬT BẢN

Đợt 2. Số tiền: 94,528,000VND cập nhật ngày 4/2/2013 (Thống kê trên FB của anh Tuấn) Số tiền: 2,000,000VND tiền mặt (Comment của anh Tuấn trong thống kê trên)

 

 

2012-13. CCT Ireland

Đợt 1. Số tiền: 27,772,101 VND

https://www.facebook.com/notes/tr%E1%BA%A7n-%C4%91%C4%83ng-tu%E1%BA%A5n/th%E1%BB%91ng-k%C3%AA-%E1%BB%A7ng-h%E1%BB%99-c%C6%A1m-c%C3%B3-th%E1%BB%8Bt-ng%C3%A0y-28122012/312851702164753

 

2013-13. CCT Ireland

Đợt2. Số tiền : 3191€ (85,266,777 VND) cập nhật 19/03/2013

http://www.facebook.com/photo.php?fbid=354535934662996&set=a.263820327067891.60798.100003197765901&type=1&theater

Đợt 3. Số tiền: €2064 (57,500,000VND) cập nhật 9/08/2013

https://www.facebook.com/photo.php?fbid=422126761237246&set=a.263820327067891.60798.100003197765901&type=1&theater

2012-14. CCT Liên bang Nga

(Nga không có khoản tiền gửi trong năm 2012)

 

2013-14. CCT Liên bang Nga

Đợt 1. a. số tiền: 18,738,000 VND CCT Astrakhan-Nga, nhận ngày 11/1/2013

update trên FB TĐTuấn 11/1/2013

b. Số tiền: 18.693.000 VND (900USD) CCT Tomsk-Nga nhận ngày 12/1/2012 update trên Cơm Có Thịt 12/1/2012), update trang TĐT ngày 15/1/2012https://www.facebook.com/photo.php?fbid=529966380361765&set=a.506524476039289.117301.471030932921977&type=1&theaterhttps://www.facebook.com/photo.php?fbid=320923941357529&set=a.263820327067891.60798.100003197765901&type=1&theater

c. Số tiền 62,310,000 VND CCT Moscow nhận ngày 16/1/2013

https://www.facebook.com/photo.php?fbid=321035071346416&set=a.263820327067891.60798.100003197765901&type=3&theater

d. Số tiền 8,322,000 VND CCT Volgograt nhận ngày 21/1/2013 (chuyển tiền mua áo ấm cho Suối Quyền tất niên Sớm cuối tháng 1 2013)https://www.facebook.com/photo.php?

fbid=323519197764670&set=a.263820327067891.60798.100003197765901&type=1&theater

e. Số tiền 12,474,000 VND CCT Inovo cập nhật 6/2/2013

https://www.facebook.com/photo.php?fbid=334716016644988&set=a.263820327067891.60798.100003197765901&type=1&theater

f. Số tiền 300USD Rostov cập nhật 15/2/2013

https://www.facebook.com/photo.php?fbid=339439236172666&set=o.442973019076032&type=1&theater

Đợt 2. a/ Số tiền 8,400,000VND Cơm Có Thịt Volgagrad chuyển về, update ngày 25/7/2013

https://www.facebook.com/notes/tr%E1%BA%A7n-%C4%91%C4%83ng-tu%E1%BA%A5n/th%E1%BB%91ng-k%C3%AA-%E1%BB%A7ng-h%E1%BB%99-c%C6%A1m-c%C3%B3-th%E1%BB%8Bt-ng%C3%A0y-2572013/415735098543079

2b/ Số tiền 1000USD Cơm Có Thịt tại St Petersburg, cập nhật 8/8/2013

https://www.facebook.com/photo.php?fbid=422002451249677&set=a.263820327067891.60798.100003197765901&type=1&theater

g. Số tiền 600USD Trường Đại học nghiên cứu nguyên tử OBNINSK (Liên Bang Nga) cập nhật 9/8/2013

https://www.facebook.com/photo.php?fbid=422158161234106&set=a.263820327067891.60798.100003197765901&type=3&theater

 

h. Số tiền 400 USD + 400 USD (8,430,000.00 VND + 400 USD ) CCT Kazan ( Liên Bang Nga ) cập nhật 11/08/2013

i. Số tiền 800 USD ( 16.832.000 đ ) CCT Nga cập nhật 13/8/2013 thông qua mua lịch

https://www.facebook.com/notes/tr%E1%BA%A7n-%C4%91%C4%83ng-tu%E1%BA%A5n/th%E1%BB%91ng-k%C3%AA-%E1%BB%A7ng-h%E1%BB%99-c%C6%A1m-c%C3%B3-th%E1%BB%8Bt-1382013/424797627636826

Nhóm tình nguyện Tomsk ủng hộ 1000 USD cho miền Trung

( facebook chú Tuấn ngày 28/10, ở dạng status nên ko lưu được link)

 

2012-15. CCT Hàn Quốc

– Số tiền 8,500,000 VND cập nhật ngày 15/1/2013

https://www.facebook.com/trandangtuanavg/posts/320549138061676

 

2013-15. CCT Hàn Quốc

– Cơm Có thịt Hàn Quốc chuyển tiền Lịch CCT 2013 (100 cuốn) : 11.559.000VND

http://www.facebook.com/notes/tr%E1%BA%A7n-%C4%91%C4%83ng-tu%E1%BA%A5n/th%E1%BB%91ng-k%C3%AA-%E1%BB%A7ng-h%E1%BB%99-c%C6%A1m-c%C3%B3-th%E1%BB%8Bt-10-1822013/340870206029569

– Đợt 3: CCT Hàn Quốc 46.648.800VND văn phòng ORACLE ASIA PACIFIC tại Hàn Quốc

https://www.facebook.com/notes/tr%E1%BA%A7n-%C4%91%C4%83ng-tu%E1%BA%A5n/%C4%91%C3%A3-v%C6%B0%E1%BB%A3t-m%E1%BB%91c-9-t%E1%BB%B7-/371775852939004

– Đợt 4: Số tiền 12,792,480 VND CCT Hàn Quốc chuyển 22/7/2013

https://www.facebook.com/notes/tr%E1%BA%A7n-%C4%91%C4%83ng-tu%E1%BA%A5n/c%C6%A1m-c%C3%B3-th%E1%BB%8Bt-korea-l%C3%AAn-ti%E1%BA%BFng-/413758022074120

 

 

2012-16. CCT Pháp

(Pháp không có khoản tiền gửi trong năm 2012)2013-16. CCT Pháp

Đợt 1: 8,128,530 VND cập nhật ngày 29/1/2013

https://www.facebook.com/photo.php?fbid=327989080651015&set=a.263820327067891.60798.100003197765901&type=1&theater

Đợt 2: 3,300,000.00 VND cập nhật 26/2/2013 (HOI SINH VIEN VIETNAM O VALENCIENNES TAI PHAP)

http://www.facebook.com/photo.php?fbid=344867812296475&set=a.263820327067891.60798.100003197765901&type=3&theater

Đợt 3: 30.000.000 VND cập nhật ngày 01/03/2013

http://www.facebook.com/photo.php?fbid=345983148851608&set=a.263820327067891.60798.100003197765901&type=3&theater

Đợt 4: 151.000.000VND cập nhật ngày 12/7/2013https://www.facebook.com/photo.php?fbid=408925929223996&set=a.263820327067891.60798.100003197765901&type=1&theater 2012-

 

 

17. CCT New Zealand

Đợt 1: Đợt 2: $1120,00 (Tháng 8,9/2012)

http://www.facebook.com/notes/c%C6%A1m-c%C3%B3-th%E1%BB%8Bt-new-zealand/new-zealand-tham-gia-%C4%91%C3%B3ng-g%C3%B3p-%C4%91%E1%BB%A3t-th%C3%A1ng-8-92012/144618902368884

 

2012-17. CCT New Zealand

Đợt 3: Số tiền: 4,500,000 VND cập nhật ngày 6/2/2013

https://www.facebook.com/photo.php?fbid=334607059989217&set=pcb.334607759989147&type=1&theater

Đợt 4 : 1,700,000 VND cập nhật 26/02/2013

http://www.facebook.com/trandangtuanavg/posts/344491202334136

Đợt 5: số tiền 4,500,000VND cập nhật 5/6/2013

https://www.facebook.com/notes/tr%E1%BA%A7n-%C4%91%C4%83ng-tu%E1%BA%A5n/new-zealand-l%E1%BA%A1i-c%C3%B3-m%E1%BA%B7t/390817021034887

Đợt 6 : số tiền 12,300,000 đ cập nhật 16/09/2013

https://www.facebook.com/photo.php?fbid=440987236017865&set=a.263820327067891.60798.100003197765901&type=1&relevant_count=1

 

 

2012-18. CCT Italia

Đợt 1: 1270,63€ cập nhật 22 tháng 12/2012

http://trandangtuan.com/2012/12/22/thong-ke-ung-ho-tu-com-co-thit-o-nuoc-ngoai/

 

2013-18. CCT Italia

Đợt 2 : 1410€ ( 39,500,000 VND) cập nhật 16/2/2013

http://www.facebook.com/photo.php?fbid=339809432802313&set=a.263820327067891.60798.100003197765901&type=1&theater

Đợt 3: số tiền 25,140,000VND cập nhật ngày 5/6/2013

https://www.facebook.com/notes/tr%E1%BA%A7n-%C4%91%C4%83ng-tu%E1%BA%A5n/%C4%91%C3%A2y-l%C3%A0-c%C6%A1m-c%C3%B3-th%E1%BB%8Bt-italia-/390814821035107

 

 

2012-19. CCT Hungary

(Hung không có khoản tiền gửi trong năm 2012)

2013-19. CCT Hungary

Đợt 1: 1000€ + 200 USD ( 31, 980,000 VND) cập nhật 17/2/2013

http://www.facebook.com/photo.php?fbid=340240579425865&set=a.263820327067891.60798.100003197765901&type=1&theater

Đợt 2: 2000 USD cập nhật ngày 17/12/2013

17/12/2013 J633 – 0007145 42,190,000.00 Sender:01201001.DD:171213.SHGD:10001250.BO: TRAN DANG TUAN.CT

 

2012-20. CCT CZECH

(Séc không có khoản tiền gửi trong năm 2012)

 

2013-20. CCT CZECH

– Đợt 1: 36,000,000.00 VND Com co thit Sec 1 ung ho GD TIEN MAT cập nhật 14/03/2013

http://www.facebook.com/photo.php?fbid=352042581578998&set=a.263820327067891.60798.100003197765901&type=1&theater

Đợt 2: 20,700,000 VND cập nhật trên FB anh Trần Đăng Tuấn ngày 3June2013 “1/05/2013 6223 – 0000012 + 20,700,000.00 NGUYEN THANH TU – COM CO THIT SEC CHUYEN TIEN DOT 2 (19.700 KURON) GD TIEN MAT”

https://www.facebook.com/notes/tr%E1%BA%A7n-%C4%91%C4%83ng-tu%E1%BA%A5n/th%E1%BB%91ng-k%C3%AA-%E1%BB%A7ng-h%E1%BB%99-c%C6%A1m-c%C3%B3-th%E1%BB%8Bt-ng%C3%A0y-3152013/389844857798770

 

2012-21. CCT ĐÀI LOAN

(Đài Loan không có khoản tiền gửi trong năm 2012)

2013-21. CCT ĐÀI LOAN

Đợt 1: số tiền 18.336.600VND ngày 22/4/2013

https://www.facebook.com/notes/trần-đăng-tuấn/từ-cơm-có-thịt-đài-loan/371187959664460

Đợt 2: 20.000 tệ cập nhật ngày 10/7/2013 (tương đương 14,000,000VND cập nhật ngày 18/7/2013 trên FB của anh Tuấn)https://www.facebook.com/notes/tr%E1%BA%A7n-%C4%91%C4%83ng-tu%E1%BA%A5n/c%C6%A1m-c%C3%B3-th%E1%BB%8Bt-%E1%BB%9F-%C4%91%C3%A0i-loan/407917435991512?ref=nf

Đợt 3 : 20.000 tệ (14.000.000VND) cập nhật ngày 5/8/2013

https://www.facebook.com/photo.php?fbid=420325454750710&set=a.263820327067891.60798.100003197765901&type=1&theater

2013-22. CCT Canada

Đợt 1 :

a/ Số tiền 4,252,000 VND bạn Nguyễn Trường An Canada gửi về ủng hộhttps://www.facebook.com/notes/tr%E1%BA%A7n-%C4%91%C4%83ng-tu%E1%BA%A5n/th%E1%BB%91ng-k%C3%AA-%E1%BB%A7ng-h%E1%BB%99-c%C6%A1m-c%C3%B3-th%E1%BB%8Bt-t%E1%BB%AB-ng%C3%A0y-2-%C4%91%E1%BA%BFn-482013/420312598085329

b/ Số tiền 20.200.000VND ngày 05/08/2013

https://www.facebook.com/notes/tr%E1%BA%A7n-%C4%91%C4%83ng-tu%E1%BA%A5n/th%E1%BB%91ng-k%C3%AA-%E1%BB%A7ng-h%E1%BB%99-c%C6%A1m-c%C3%B3-th%E1%BB%8Bt-ng%C3%A0y-582013/420781574705098

———-

Tư liệu thời gian trước:

 

1. CCT AUSTRALIA

– Đợt 1. 196,399,660 VNĐ là con số của CƠM CÓ THỊT Australia (Đợt 1), chi tiết tại http://www.facebook.com/photo.php?fbid=267552230028034&set=a.263820327067891.60798.100003197765901

– Đợt 2. 4.600.000 đ CƠM CÓ THỊT AUSTRALIA chuyển tiền cuối đợt 1 (210 ASD) 3/12/2012

https://www.facebook.com/notes/trandangtuanavg/-/301720826611174

Đợt 3: 1.750.000VNĐ CCT Úc chuyển tiền tặng lịch các cô Nậm Hàng Nậm Manh

Đợt 4 : 3.000.000VNĐ CCT Úc chuyển tiền áo ấm Suối Quyền tất niên sớm (anh Hoàn chuyển từ Hà Nội).

http://www.facebook.com/notes/tr%E1%BA%A7n-%C4%91%C4%83ng-tu%E1%BA%A5n/th%E1%BB%91ng-k%C3%AA-%E1%BB%A7ng-h%E1%BB%99-c%C6%A1m-c%C3%B3-th%E1%BB%8Bt-ng%C3%A0y-52-25-t%E1%BA%BFt-li%C3%AAn-t%E1%BB%A5c-c%E1%BA%ADp-nh%E1%BA%ADt/333941196722470

Đợt 5: 1.600 AUD (34.403.000VND) CƠM CÓ THỊT AUSTRALIA chuyển tiền 21/2/2013 (Ủng hộ 100AUD áo ấm Suối Quyền tháng 1/2013 và 1.500AUD các đóng góp khác)

http://www.facebook.com/trandangtuanavg/posts/342107032572553

2. CCT Finland

Đợt 1. Số tiền : 44,550,000 đ là con số của CƠM CÓ THỊT Phần lan (đợt 1) 10/10/2012

http://www.facebook.com/trandangtuanavg/posts/281302758652981

Đợt 2. Số tiền : 14.500.000 đ là con số của CƠM CÓ THỊT Phần lan (đợt 2) 20/11/2012

https://www.facebook.com/notes/-/-/297158983734025

Đợt 3. Số tiền : 12.700.000 VND cập nhật ngày 21/03/2013

http://www.facebook.com/photo.php?fbid=355806517869271&set=a.26382032

7067891.60798.100003197765901&type=3&theater

https://www.facebook.com/notes/trần-đăng-tuấn/thống-kê-ủng-hộ-cơm-có-thịt-ngày-222324-và-2532013/358849164231673

3. CCT Sweden

– Đợt 1. 21.466.000 đ là con số của CƠM CÓ THỊ Sweden (Đợt 1) 9/10/2012 http://www.facebook.com/trandangtuanavg/posts/280782948704962

– Đợt 2 : CCT Thuỵ Điển chuyển tiền lịch CCT 2013 (11 cuốn) : 5.185.000 đ

http://www.facebook.com/notes/tr%E1%BA%A7n-%C4%91%C4%83ng-tu%E1%BA%A5n/th%E1%BB%91ng-k%C3%AA-%E1%BB%A7ng-h%E1%BB%99-c%C6%A1m-c%C3%B3-th%E1%BB%8Bt-10-1822013/340870206029569

– Đợt 3 : 1,313,000.00 VND NGUYEN KIM NGAN CCTSWEDEN LI XI GD TIEN MAT cập nhật 13/03/2013

http://www.facebook.com/notes/tr%E1%BA%A7n-%C4%91%C4%83ng-tu%E1%BA%A5n/cct-thu%E1%BB%B5-%C4%91i%E1%BB%83n-g%E1%BB%ADi-ti%E1%BB%81n/352038111579445

4. CCT US

Đợt 1. 238 triệu VNĐ + 350 USD là con số của CƠM CÓ THỊT Mỹ (Đợt 1) 20/11/2012 https://www.facebook.com/notes/-/-/297158983734025

Ca sĩ Ái Vân: 200 USD, ngày 3/1/2013

https://www.facebook.com/notes/tr%E1%BA%A7n-%C4%91%C4%83ng-tu%E1%BA%A5n/th%E1%BB%91ng-k%C3%AA-%E1%BB%A7ng-h%E1%BB%99-c%C6%A1m-c%C3%B3-th%E1%BB%8Bt-ng%C3%A0y-312013/316477298468860

Các bạn Bắc California: 380 USSD ngày 7/1/2013 (đăng trên FB của anh Tuấn)

5. CCT Netherlands

Đợt 1. 36.345.358 VNĐ là con số của Cơm Có Thịt Hà Lan (Đợt 1) 28/11/2012

https://www.facebook.com/photo.php?fbid=299876670128923&set=pb.100003197765901.-2207520000.1354614224

 

6. CCT Ba Lan

Đợt 1. 23.964.653 VNĐ là con số CCT Ba Lan, 11/12/2012

http://www.facebook.com/photo.php?fbid=304700569646533&set=a.263820327067891.60798.100003197765901&type=1&theater

Đợt 2. 29,314,684 VNĐ là con số CCT Ba Lan, 11/12/2012

https://www.facebook.com/photo.php?fbid=325110970938826&set=a.263820327067891.60798.100003197765901&type=1&theater

 

7. CCT Singapore

Đợt 1. 79.000.000 VNĐ là con số CCT Singapore, 17/12/2012

https://www.facebook.com/trandangtuanavg/posts/307455819371008

Đợt 2: 26.000.000 VNĐ, cập nhật 06/03/2013

http://www.facebook.com/photo.php?fbid=348669905249599&set=a.263820327067891.60798.100003197765901&type=3&theater

 

8. CCT Germany

Đợt 1. 74.812.200 VNĐ là số tiền CCT từ Germany chuyển đợt 1 ngày 19/12/2012

https://www.facebook.com/photo.php?fbid=308129459303644&set=a.263820327067891.60798.100003197765901&type=1&theater

Danh sách ủng hộ:  www.facebook.com/notes/-/-/399353533474194

Đợt 2 : 3730€ chuyển đợt 2 ngày 16/2/2013

http://www.facebook.com/trandangtuanavg/posts/339806369469286

 

9. CCT United Kingdom

Đợt 1. 55.000.000 là số tiền đóng góp của nhà UK chuyển đợt 1 ngày 24/12/2012

https://www.facebook.com/notes/tr%E1%BA%A7n-%C4%91%C4%83ng-tu%E1%BA%A5n/th%E1%BB%91ng-k%C3%AA-%E1%BB%A7ng-h%E1%BB%99-c%C6%A1m-c%C3%B3-th%E1%BB%8Bt-ng%C3%A0y-2324122012/311079605675296

10. CCT Trung Quốc

 1. Đợt 1. 7.300.000VND ngày 24/12/2012

https://www.facebook.com/notes/tr%E1%BA%A7n-%C4%91%C4%83ng-tu%E1%BA%A5n/th%E1%BB%91ng-k%C3%AA-%E1%BB%A7ng-h%E1%BB%99-c%C6%A1m-c%C3%B3-th%E1%BB%8Bt-ng%C3%A0y-2324122012/311079605675296

11. CCT Bỉ

Đợt 1. Số tiền: 27,154,640VND ngày 24/12/2012

https://www.facebook.com/notes/tr%E1%BA%A7n-%C4%91%C4%83ng-tu%E1%BA%A5n/th%E1%BB%91ng-k%C3%AA-%E1%BB%A7ng-h%E1%BB%99-c%C6%A1m-c%C3%B3-th%E1%BB%8Bt-ng%C3%A0y-2324122012/311079605675296

Đợt 2. Số tiền : 1904€ (50.806.888 VND) cập nhật ngày 23/3/2013

http://www.facebook.com/photo.php?fbid=356734754443114&set=a.263820327067891.60798.100003197765901&type=3&theater

https://www.facebook.com/notes/trần-đăng-tuấn/thống-kê-ủng-hộ-cơm-có-thịt-ngày-222324-và-2532013/358849164231673

12. CCT NHẬT BẢN

Đợt 1. (Cơm Có Thịt Tokyo) Số tiền: 35.622.020VND nhận ngày 25/12/2012

https://www.facebook.com/photo.php?fbid=311083672341556&set=a.263820327067891.60798.100003197765901&type=1&theater

Đợt 2. Số tiền: 94,528,000VND cập nhật ngày 4/2/2013 (Thống kê trên FB của anh Tuấn) Số tiền: 2,000,000VND tiền mặt (Comment của anh Tuấn trong thống kê trên)

13. CCT Ireland

Đợt 1. Số tiền: 27,772,101 VND

https://www.facebook.com/notes/tr%E1%BA%A7n-%C4%91%C4%83ng-tu%E1%BA%A5n/th%E1%BB%91ng-k%C3%AA-%E1%BB%A7ng-h%E1%BB%99-c%C6%A1m-c%C3%B3-th%E1%BB%8Bt-ng%C3%A0y-28122012/312851702164753

Đợt2. Số tiền : 3191€ (85,266,777 VND) cập nhật 19/03/2013

http://www.facebook.com/photo.php?fbid=354535934662996&set=a.263820327067891.60798.100003197765901&type=1&theater

14. CCT Liên bang Nga

Đợt 1. a. số tiền: 18,738,000 VND CCT Astrakhan-Nga, nhận ngày 11/1/2013

update trên FB TĐTuấn 11/1/2013

b, Số tiền: 18.693.000 VND (900USD CCT Tomsk-Nga nhận ngày 12/1/2012 update trên Cơm Có Thịt 12/1/2012), update trang TĐT ngày 15/1/2012

https://www.facebook.com/photo.php?fbid=529966380361765&set=a.506524476039289.117301.471030932921977&type=1&theater

https://www.facebook.com/photo.php?fbid=320923941357529&set=a.263820327067891.60798.100003197765901&type=1&theater

c. Số tiền 62,310,000 VND CCT Moscow nhận ngày 16/1/2013

https://www.facebook.com/photo.php?fbid=321035071346416&set=a.263820327067891.60798.100003197765901&type=3&theater

d. Số tiền 8,322,000 VND CCT Volgograt nhận ngày 21/1/2013 (chuyển tiền mua áo ấm cho Suối Quyền tất niên Sớm cuối tháng 1 2013)

https://www.facebook.com/photo.php?fbid=323519197764670&set=a.263820327067891.60798.100003197765901&type=1&theater

e. Số tiền 12,474,000 VND CCT Inovo cập nhật 6/2/2013

https://www.facebook.com/photo.php?fbid=334716016644988&set=a.263820327067891.60798.100003197765901&type=1&theater

f. Số tiền 300USD Rostov cập nhật 15/2/2013

https://www.facebook.com/photo.php?fbid=339439236172666&set=o.442973019076032&type=1&theater

15. CCT Hàn Quốc

– Số tiền 8,500,000 VND cập nhật ngày 15/1/2013

https://www.facebook.com/trandangtuanavg/posts/320549138061676

– Cơm Có thịt Hàn Quốc chuyển tiền Lịch CCT 2013 (100 cuốn) : 11.559.000 đ

http://www.facebook.com/notes/tr%E1%BA%A7n-%C4%91%C4%83ng-tu%E1%BA%A5n/th%E1%BB%91ng-k%C3%AA-%E1%BB%A7ng-h%E1%BB%99-c%C6%A1m-c%C3%B3-th%E1%BB%8Bt-10-1822013/340870206029569

16. CCT Pháp

Đợt 1: 8,128,530 VND cập nhật ngày 29/1/2013

 https://www.facebook.com/photo.php?fbid=327989080651015&set=a.263820327067891.60798.100003197765901&type=1&theater

Đợt 2: 3,300,000.00 VND cập nhật 26/2/2013 (HOI SINH VIEN VIETNAM O VALENCIENNES TAI PHAP)

http://www.facebook.com/photo.php?fbid=344867812296475&set=a.263820327067891.60798.100003197765901&type=3&theater

Đợt 3: 30.000.000 VND cập nhật ngày 01/03/2013

http://www.facebook.com/photo.php?fbid=345983148851608&set=a.263820327067891.60798.100003197765901&type=3&theater

17. CCT New Zealand

Đợt 1: Đợt 2: $1120,00 (Tháng 8,9/2012)

http://www.facebook.com/notes/c%C6%A1m-c%C3%B3-th%E1%BB%8Bt-new-zealand/new-zealand-tham-gia-%C4%91%C3%B3ng-g%C3%B3p-%C4%91%E1%BB%A3t-th%C3%A1ng-8-92012/144618902368884

Đợt 3: Số tiền: 4,500,000 VND cập nhật ngày 6/2/2013

https://www.facebook.com/photo.php?fbid=334607059989217&set=pcb.334607759989147&type=1&theater

Đợt 4 : 1,700,000 VND cập nhật 26/02/2013

http://www.facebook.com/trandangtuanavg/posts/344491202334136

18. CCT Italia

Đợt 1: 1270,63tháng 12/2012

http://trandangtuan.com/2012/12/22/thong-ke-ung-ho-tu-com-co-thit-o-nuoc-ngoai/

Đợt 2 : 1410€ ( 39,500,000 VND) cập nhật 16/2/2013

http://www.facebook.com/photo.php?fbid=339809432802313&set=a.263820327067891.60798.100003197765901&type=1&theater 

19. CCT Hungary

Đợt 1: 1000€ + 200 USD ( 31, 980,000 VND) cập nhật 17/2/2013

http://www.facebook.com/photo.php?fbid=340240579425865&set=a.263820327067891.60798.100003197765901&type=1&theater

20. CCT CZECH

– Đợt 1: 36,000,000.00 VND Com co thit Sec 1 ung ho GD TIEN MAT cập nhật 14/03/2013

http://www.facebook.com/photo.php?fbid=352042581578998&set=a.263820327067891.60798.100003197765901&type=1&theater

CƠM CÓ THỊT AUSTRALIA 

photo

Đợt 2 (Tháng 12/2012) 
Tổng số: 210 đô, chuyển tài khoản anh Tuấn 4.600.000 đồng ngày 3/12/2012
https://www.facebook.com/notes/trandangtuanavg/-/301720826611174
After 24 August $210.00
1 31/08/2012 Ron McDonald $20
2 September Hội Sinh viên UQ (trích tiền BBQ) $130
3 October Mr Hùng Phạm (Cún Béo Mel) $30
4 November Mr Hùng Phạm (Cún Béo Mel) $30

Đợt 1 (Tháng 9/2012) 
Tổng số: 196,399,660 VNĐ chuyển tài khoản anh Tuấn ngày 1/9/2012
http://www.facebook.com/photo.php?fbid=267552230028034&set=a.263820327067891.60798.100003197765901

Ord Date Full names Amount
(AUD)
DAY 14+: 21, 22, 23 August 2012 Bonus: $277.00
253 23/08/2012 Transfer from ATV NetBank(BUI DUC MINH) $100
252 23/08/2012 Transfer from ATV NetBank( DUONG HUONG MAI) $21
251 22/08/2012 Transfer from DINH THAT NGUYEN NetBank $10
250 21/08/2012 Direct Credit 141000 MR TRUNG KIEN TR $36
249 21/08/2012 Direct Credit 141000 Giang Thu Nguyen $30
248 21/08/2012 Transfer from ATV NetBank (TRA Ngo) $50
247 21/08/2012 Direct Credit 037819 MS THI TRAN $30
DAY 14: 20 August 2012 $243.00
246 20/08/2012 Transfer from QUANG VINH NGUYE NetBank $10
245 20/08/2012 Direct Credit 141000 MS PHUONG LAN DI $20
244 20/08/2012 Direct Credit 141000 Do Tuan Tung $20
243 20/08/2012 Direct Credit 141000 Yen dang $30
242 20/08/2012 Transfer from ANH THI NGOC NGU NetBank $20
241 20/08/2012 Transfer from HN NetBank BILL WILLIAMS $50
240 20/08/2012 Transfer from HONG NGUYEN Kaching $10
239 20/08/2012 Transfer from PHU PHAM NetBank $20
238 20/08/2012 Transfer from HIEU VAN MACH NetBank $30
237 20/08/2012 Transfer from HONG NGUYEN NetBank $33
DAY 13: 19 August 2012 $136.60
236 19/08/2012 Transfer from TRI HO NetBank $51
235 19/08/2012 Transfer from PHUONG DUONG NetBank $50
234 19/08/2012 Transfer from DUC MAI NetBank $6
233 19/08/2012 Transfer from DUONG LY NetBank $30
DAY 12: 18 August 2012 $170.00
232 18/08/2012 Transfer from HAI VAN LE NetBank $10
231 18/08/2012 Transfer from THU HOANG NetBank $20
230 18/08/2012 Transfer from xx9564 NetBank CUC-TUAN $100
229 18/08/2012 Transfer from THO QUANG ANH NG NetBank $15
228 18/08/2012 Transfer from TUNG HUY NetBank $25
DAY 11: 17 August 2012 $106.00
227 17/08/2012 Direct Credit 141000 HTT $30
226 17/08/2012 Direct Credit 141000 Tram Tran Anh D $50
225 17/08/2012 Transfer from NGUYEN LE NetBank $20
224 17/08/2012 Direct Credit 128594 Hieu Nguyen $6
DAY 10: 16 August 2012 $80.00
223 16/08/2012 Direct Credit 141000 MS THI MY LINH D (Perth) $50
222 16/08/2012 Transfer from THI HAI HA HOANG NetBank $10
221 16/08/2012 Transfer from LAN NGUYEN (UQ) NetBank $20
DAY 9 – 15 August 2012 $1,300
220 Aug-12 Adelaide (addition) $40
219 Aug-12 Phan Tuan Giang $10
218 Aug-12 Dang Van Pham $10
217 Aug-12 Bob Briton Australian Vietnamese Friendship Society $30
216 Aug-12 Nguyễn Trung Kiên $25
215 Aug-12 Trinh Phuong Anh $20
214 Aug-12 Vi thi tham $15
213 Aug-12 Hội sinh viên Việt Nam ở Adelaide $50
212 Aug-12 Dinh Thi Huong Giang $10
211 Aug-12 Ngo Van Quyen $30
210 Aug-12 Pham Minh Tam $10
209 Aug-12 Đinh Tiến Dũng $10
208 Aug-12 Nguyen Thi Nguyetnguyet $25
207 Aug-12 Hoài Tuấn-Lê $30
206 Aug-12 Tran Trong Phong $10
205 Aug-12 Ha Ke TuUniSA $20
204 Aug-12 Tran Ba Khoa $20
203 Aug-12 Long Nguyen $50
202 Aug-12 Nguyen Kieu Anh $10
201 Aug-12 Vo Thi Bich Thao $10
200 Aug-12 Ngo Thai Phuong $10
199 Aug-12 Nguyen Thuy Hang $10
198 Aug-12 Nguyen Thanh Ha $10
197 Aug-12 Tuan Mai Phuong $10
196 Aug-12 Dao Thi Hangdaohang $20
195 Aug-12 Nguyen Thu Hà $20
194 Aug-12 Nguyen Minh HienLatrobe UniVic $10
193 Aug-12 Helen Attarhelen $20
192 Aug-12 Nguyen Le Thao Ngan $20
191 Aug-12 Trang Pham $10
190 Aug-12 Nguyen Ha Lan $20
189 Aug-12 Luu Quang Vu $10
188 Aug-12 A group of students from Flinders University $125
187 Aug-12 Genevieve Weckert $20
186 Aug-12 Le Ngoc Hiep $10
185 Aug-12 Bui Thi Thanh Anh $10
184 Aug-12 Tran Thanh Linh $20
183 Aug-12 Hoang Trong Hung $20
182 Aug-12 Magaret Hosking $25
181 Aug-12 Paul NoackAustralian Vietnamese Friendship Society $10
180 Aug-12 Le Diễm Phúc $20
179 Aug-12 Phạm Thị Thanh VânPham $10
178 Aug-12 Mblovely Nguyen $10
177 Aug-12 Phạm Hồng Hoa $10
176 Aug-12 Hoang Nguyen Thuy Van $50
175 Aug-12 Nguyen Phuoc Hanh Khang $10
174 Aug-12 Truong Hoang Oanh $30
173 Aug-12 Nguyen Minh Thang $20
172 Aug-12 JessieHong Kong $5
171 Aug-12 Nguyen Duc Cong HiepAdelaide UniSA $20
170 Aug-12 Trinh TrangAdelaide UniS $10
169 Aug-12 A hidden nameAdelaide UniSA $100
168 Aug-12 Tran Hanh Hien $10
167 Aug-12 Truong To Nga $20
166 Aug-12 Le Thi Thuong $10
165 Aug-12 Ngô Diễm Hằng $20
164 Aug-12 Chị Dung – Anh Dũng $15
163 Aug-12 Nguyễn Anh Quân $10
162 Aug-12 Pham Duc Trực $10
161 Aug-12 Anh Kinh Hoàng $15
160 Aug-12 Lo Thi Hòa $10
159 Aug-12 Anh Đức (ĐH Cần Thơ) $10
158 Aug-12 Phạm Thị Thu Hoa $20
157 Aug-12 Đặng Hồng Hạnh $10
DAY 9: 15 August 2012 $570.00
156 15/08/2012 Direct Credit 141000 MISS THI PHUONG $50
155 15/08/2012 Direct Credit 141000 Thi N $50
154 15/08/2012 Direct Credit 141000 Bui Huong Giang $50
153 15/08/2012 Transfer from HUY PHAN NetBank 
(ToonieSyd) $50
152 15/08/2012 Transfer from THU NGUYEN NetBank $40
151 15/08/2012 Transfer from PHUONG CU NetBank $30
150 15/08/2012 Transfer from NAM KHANH DO NetBank $25
149 15/08/2012 Transfer from THU NGUYEN NetBank $40
148 15/08/2012 Transfer from THUY MAI NetBank $20
147 15/08/2012 Transfer from MAI NGUYEN NetBank 
(Anh và chị dâu của Mai) $200
146 15/08/2012 Transfer from THONG CHAU VO NetBank $15
DAY 8: 14 August 2012 $600.00
145 14/08/2012 Transfer from THIEN HUYNH NetBank $20
144 14/08/2012 Direct Credit 141000 Chi Ta $50
143 14/08/2012 Direct Credit 141000 Tan Phan $50
142 14/08/2012 Direct Credit 141000 MS THI HUYEN TRA $30
141 14/08/2012 Direct Credit 141000 (hiden name) $50
140 14/08/2012 Transfer from NGOC PHAM NetBank $50
139 14/08/2012 Direct Credit 128594 Linh Thuy Nguyen $30
138 14/08/2012 Direct Credit 128594 TTTran (HOANG) $10
137 14/08/2012 Transfer from THI DIEU MY PHAM NetBank $20
136 14/08/2012 Transfer from THANH NGUYEN NetBank $100
135 14/08/2012 Transfer from THAO NGUYEN NetBank $100
134 14/08/2012 Transfer from HUYNH MANH TRI P NetBank $50
133 14/08/2012 Transfer from ANH VU NetBank $20
132 14/08/2012 Transfer from ANH LE NGUYEN NetBank $20
DAY 7: 13 August 2012 $965.00
131 13/08/2012 Transfer from HA DONG NGUYEN NetBank $50
130 13/08/2012 Transfer from THI KIM DUNG NGU NetBank $10
129 13/08/2012 Direct Credit 141000 MR NGUYEN KHOI N $25
128 13/08/2012 Direct Credit 141000 LUCY NGUYEN $50
127 13/08/2012 Direct Credit 141000 Ho Dinh Tham $30
126 13/08/2012 Direct Credit 141000 LA THI MY LINH $50
125 13/08/2012 Direct Credit 141000 Thi My Hanh Do $20
124 13/08/2012 Direct Credit 141000 Phuong T Doan $30
123 13/08/2012 Direct Credit 141000 MR THANH LIEM DI $30
122 13/08/2012 Direct Credit 141000 Khanh Duong $50
121 13/08/2012 Direct Credit 141000 Bich N Nguyen UQ $60
120 13/08/2012 Direct Credit 141000 Thao Doan $50
119 13/08/2012 Direct Credit 141000 Thi Mai Vu $20
118 13/08/2012 Direct Credit 141000 Ngo Phuong Dung $20
117 13/08/2012 Transfer from UYEN HUYNH NetBank $20
116 13/08/2012 HUYNH KIM LONG $10
115 13/08/2012 TRAN HOANG NGOC MAI (via HA TRAN) $10
114 13/08/2012 Transfer from THI THU HA TRAN NetBank $10
113 13/08/2012 Transfer from THANH HO NetBank $20
112 13/08/2012 Transfer from TOAN NGUYEN NetBank $20
111 13/08/2012 Transfer from DUC NGUYEN NetBank $15
110 13/08/2012 Transfer from THI HAO TRAN NetBank $50
109 13/08/2012 Transfer from LE HUONG NetBank $20
108 13/08/2012 Nguyen Huong Thao $20
107 13/08/2012 Direct Credit 037819 MR HUNG PHAM $30
106 13/08/2012 Direct Credit 037819 MS TO PHAM $100
105 13/08/2012 Direct Credit 037819 MR HOANG LE $50
104 13/08/2012 Direct Credit 128594 Phuong Sam $30
103 13/08/2012 Transfer from THI HAI NGUYEN NetBank $20
102 13/08/2012 Transfer from THU VAN NGUYEN NetBank $20
101 13/08/2012 Transfer from LUAT LE NetBank $25
DAY 6: 12 August 2012 $290.00
100 13/08/2012 Transfer from KHANH VU NetBank $60
99 12/08/2012 Transfer from THI XUAN VY NGUY NetBank $30
98 12/08/2012 Transfer from THAO LE NetBank $30
97 12/08/2012 Transfer from HOANG NGUYEN NetBank $20
96 12/08/2012 Transfer from HUYEN VUONG NetBank $50
95 12/08/2012 Julie NGUYEN $50
94 12/08/2012 Transfer from THI HOANG NetBank $50
DAY 5: 11 August 2012 $275.00
93 11/08/2012 Transfer from ANH NGUYEN NetBank $30
92 11/08/2012 Transfer from HAI LE DONG NetBank $30
91 11/08/2012 Transfer from THANH VU NetBank $30
90 11/08/2012 Transfer from NGOC NGUYEN NetBank $50
89 11/08/2012 Transfer from THI HONG NGAN BU NetBank $15
88 11/08/2012 Transfer from LAN NGUYEN NetBank $10
87 11/08/2012 Transfer from HUONG HUBBARD NetBank $50
86 11/08/2012 Transfer from ATV NetBank (LIEN HUONG) $30
85 11/08/2012 Transfer from THI NHU QUY TRAN NetBank $30
DAY 4: 10 August 2012 $1,385.00
84 10/08/2012 Transfer from KHUYEN PHAM NetBank $50
83 10/08/2012 Transfer from NHIEN DANG NetBank $15
82 10/08/2012 Transfer from THI ANH TUYET BU NetBank $50
81 10/08/2012 Transfer from MINH LE NetBank $20
80 10/08/2012 Transfer from QN NetBank (Cháu NGUYEN HIEU PHONG – saving money) $100
79 10/08/2012 Transfer from THANH TRAN NetBank $40
78 10/08/2012 Transfer from THOA NGUYEN NetBank $50
77 10/08/2012 Direct Credit 037819 NGUYEN HOAI AN $50
76 10/08/2012 Direct Credit 141000 COM CO THIT $50
75 10/08/2012 Direct Credit 141000 KhTr (THANH HANG) $25
74 10/08/2012 Direct Credit 037819 MR HAI TRAN $15
73 10/08/2012 Direct Credit 141000 Jane bui $20
72 10/08/2012 Direct Credit 141000 HA THI KHANH VAN $10
71 10/08/2012 Direct Credit 141000 DUC AI NGUYEN $50
70 10/08/2012 Direct Credit 141000 MR TUNG DUY MAI $50
69 10/08/2012 Direct Credit 141000 hoa tran $30
68 10/08/2012 Direct Credit 141000 MIU MIU $20
67 10/08/2012 Direct Credit 141000 Nhan Nguyen $20
66 10/08/2012 Direct Credit 128594 Huong Wollongong $150
65 10/08/2012 Direct Credit 128594 Linh Bui $100
64 10/08/2012 Direct Credit 128594 Tran Tu $50
63 10/08/2012 Transfer from MINH LE NetBank $10
62 10/08/2012 Transfer from THI VU NetBank $30
61 10/08/2012 Transfer from KHAC NGUYEN NetBank $20
60 10/08/2012 Transfer from THI MINH DUC TRA NetBank $50
59 10/08/2012 Transfer from NGUYEN PHONG NetBank $20
58 10/08/2012 Transfer from LE TU NetBank $30
57 10/08/2012 Direct Credit 037819 MS KHANH PHUNG $50
56 10/08/2012 Transfer from THI LE NetBank $30
55 10/08/2012 Transfer from BAO TRUONG NetBank $30
54 10/08/2012 Transfer from QUYNH NGUYEN NetBank $10
53 10/08/2012 Transfer from NGOC HUY LE NetBank $20
52 10/08/2012 Transfer from THI THU BA PHAM NetBank $20
51 10/08/2012 Transfer from THUY NGUYEN NetBank $20
50 10/08/2012 Transfer from MAI DINH NetBank $50
49 10/08/2012 Transfer from QUAN DUONG NetBank $30
DAY 3: 9 August 2012 $870.00
48 9/08/2012 Direct Credit 141000 Tam Nguyen $50
47 9/08/2012 Direct Credit 141000 Lucia Nguyen $50
46 9/08/2012 Direct Credit 141000 Cuong Dinh $10
45 9/08/2012 Transfer from GIANG HOANG NetBank $80
44 9/08/2012 Direct Credit 141000 MS HA MAI TRAN $50
43 9/08/2012 Direct Credit 141000 MS THI THANH AN $50
42 9/08/2012 Transfer from THUY NGUYEN NetBank $25
41 9/08/2012 Direct Credit 128594 thi phuong thuy $20
40 9/08/2012 Transfer from LOC NGUYEN NetBank $50
39 9/08/2012 Transfer from TRAN THUAN NGUYE NetBank $15
38 9/08/2012 Transfer from AU HOANG ANH DIN NetBank $10
37 9/08/2012 Transfer from HA PHAM NetBank $10
36 9/08/2012 THANH HUYEN NGUYEN, EMMY AND TED (Transfer from HUYEN NGUYEN NetBank) $50
35 9/08/2012 Transfer from TIEN NGUYEN NetBank $20
34 9/08/2012 Transfer from DUC LE NetBank $25
33 9/08/2012 Transfer from THANH HAI DO NetBank $30
32 9/08/2012 Transfer from HIEU HA NetBank $30
31 9/08/2012 Transfer from QUYNH VU NetBank $50
30 9/08/2012 Transfer from LIEN BUI NetBank $50
29 9/08/2012 Transfer from THI THU DIEM VO NetBank $20
28 9/08/2012 Transfer from THAI HAU VO NetBank $20
27 9/08/2012 Transfer from THI NGUYEN NetBank $30
26 9/08/2012 Transfer from GIANG DOAN NetBank $25
25 9/08/2012 Transfer from ANH TUAN VU NetBank $30
24 9/08/2012 Transfer from ANH DUC TRAN NetBank $50
23 9/08/2012 Transfer from HUONG NGUYEN NetBank $20
DAY 2: 8 August 2012 $936.00
22 8/08/2012 Transfer from MY NGUYEN NetBank $50
21 8/08/2012 Transfer from CHUNG LE NetBank $50
20 8/08/2012 Direct Credit 141000 Thi Binh Dao $20
19 8/08/2012 Direct Credit 141000 Minh Hue Tran $30
18 8/08/2012 Direct Credit 141000 Nguyen Huu Nhuan $76
17 8/08/2012 Direct Credit 141000 MR DANG TIEN TRA $50
16 8/08/2012 Direct Credit 141000 MRS VAN THI HO $40
15 8/08/2012 Direct Credit 141000 MS T-U $20
14 8/08/2012 Transfer from THANH TRAN NetBank $100
13 8/08/2012 Transfer from NGA NGUYEN NetBank $20
12 8/08/2012 Transfer from LE VU NGUYEN NetBank $50
11 8/08/2012 Transfer from MAI NGUYEN NetBank $200
10 8/08/2012 Direct Credit 037819 MR HOANG LE $100
9 8/08/2012 Transfer from VAN TRAN NetBank $30
8 8/08/2012 Transfer from THANG DUONG NetBank $50
7 8/08/2012 Transfer from LOAN NGUYEN NetBank $30
6 8/08/2012 Transfer from KHANH LE NetBank $20
DAY 1: 7 August 2012 $225.00
5 7/08/2012 Transfer from MAI NGUYEN NetBank $50
4 7/08/2012 Transfer from PHAT THAI NetBank $50
3 7/08/2012 Transfer from VY NGUYEN NetBank $50
2 7/08/2012 Transfer from TRAM PHAN NetBank $25
1 7/08/2012 Transfer from HUONG MAI NGUYEN NetBank $50
SUM in AUD $8,428.60

DANH SÁCH TIỀN VIỆT 
6 16/08/2012 Nguyen Hoang 3,000,000
5 9/08/2012 HANAH HAMAI 500,000
4 9/08/2012 Mrs CORALIE GRIMES 500,000
3 8/08/2012 Quynh Anh 500,000
2 8/08/2012 Huynh Thi Ngoc Han 500,000
1 7/08/2012 Bui Thu Thuy 3,000,000
SUM in VND 8,000,000

CƠM CÓ THỊT ITALIA

537574_535390236473136_307231468_n

CCT Italia trong đợt 1 ( Kết thúc 20.12.2012) : 

 

I. Danh sách quyên góp ủng hộ qua tài khoản:

1. Nguyễn Thanh Trà/Lê Tuyết Nhung – Pavia 50€

2. Nguyễn Thị Vân Genova 15€

3. Dương Minh Trí Legnano 13€

4. Trương Hương Giang Napoli 50€

5. Hoàng Anh Việt Dũng Torino 20€

6. Diêm Thị Thanh Hải Macerata 5€

7. Khuyết danh 1 20€

8. Trần Thanh Hòa Trieste 20€

9. Phạm Thị Tuyết Mai Roma 30€

10. Đinh Thị Yến Roma 15€

11. Khuyết danh 2 30€

12. Nguyễn Hồng Ngọc Firenze 10€

Tổng 278€

 

II. Danh sách quyên góp ủng hộ của chi hội Milano

1. Lê Đình Dương Milano 20€

2. Bùi Văn Hà Milano 12€

3. Hồ Mạnh Linh Milano 5€

4. Nguyễn Đình Quang Milano 10€

5. Phạm Ngọc Hoàng Milano 10€

6. Đỗ Thị Ngọc Châu Milano 5€

7. Nguyễn Văn Minh Milano 5€ 

8. Hoàng Thế Vinh Milano 5€

9. Nguyễn Anh Đức Milano 5.63€ 

10. Hồ Hồng Trang Milano 10€ 

11. Nhóm ACE SV Milano 10€ 

12. Nguyễn Thành Long Milano 100€ 

13. Đào Trung Đức 5 €

14. Hoàng Tố Hoa 5€

15. Hồ Nguyên 5€ 

16. Nguyễn Bích Ngọc 10€

17. Hồ Tuấn Minh 20€

18. Trần Thị Mai Hải 5€

19. Lê Văn Thịnh 5€

Tổng 252.63€ 

 

III. Danh sách quyên góp ủng hộ của bà con Việt Kiều

1. Lê Đình Nguyên Mantova 10€

2. Nguyễn Văn Toản Mantova 10€

3. Trần Thị Hoàng Thương Mantova 5€

4. Đinh Khánh Thiện 20€

 

Tổng 45€ 

 

IV. Danh sách quyên góp ủng hộ của chi hội BENA

1. Nguyễn Mai Khanh Napoli 10€ 

2. Nguyễn Đan Giao Napoli 10€ 

3. Phạm Minh Hằng Napoli 10€ 

4. Vũ Ngọc Bích Napoli 10€ 

5. Lê Hòa Bình Napoli 10€ 

6. Mai Quang Anh Napoli 10€ 

7. Nguyễn Thùy Dung Napoli 10€ 

8. Nguyễn Thị Như Quỳnh Napoli 10€

9. Nguyễn Phương Linh Napoli 20€

10. Lương Hải Nam Benevento 10€

11. Phạm Kim Cương Benevento 10€

12. Nguyễn Thị Kim Dung Benevento 10€ 

13. Bùi Đình Thắng Benevento 10€ 

14. Cháu Bùi Tuấn Minh Benevento 10€ 

15. Nguyễn Trung Hiển Benevento 50€

16. Quyên qua hoạt động ở Benevento 140€

Tổng 340€

 

IV. Danh sách quyên góp ủng hộ của chi hội Reggio Emilia

 1. Đỗ Trung Đức 20€

2. Cao Khánh Hoà 20€ 

Tổng 40€

 

V. Danh sách quyên góp ủng hộ của chi hội Trento

1. Phạm Tuấn Phong 20€

2. Nguyễn Duy Cừ và gia đình 50€

3. Trần Lê Minh Sang 50€

4. Lâm Trọng Phương 20€

5. Võ Ngọc Phước Ân 5€

6. Lê Duy Hạnh 5€

7. Nguyễn Thanh Tùng và gia đình 50€

8. Đỗ Lê Minh 15€

9. Vũ Ngọc Tú 10€

10. Nguyễn Việt Anh 10€

11. Phạm Xuân Huy 10€

12. Nguyễn Chi Mai 10€

13. Phạm Văn Tuấn 10€

14. Cao Thanh Bình 10€ 

15. Hồng Phước Toàn 10€

16. Nguyễn Minh Trung 10€

17. Nguyễn Huy Hùng 20€

Tổng 315€

 

Tổng (I+II+III+IV+V): 1270,63

CƠM CÓ THỊT NHẬT BẢN

578608_430412857016285_1559802764_n

Thông tin từ tài khoản Quỹ Tấm Lòng Vàng VYSA 

(nhập 29.12.2012)

Tài khoản bưu điện
Số tài khoản: 10120-2239111 Tên chủ tài khoản: Bizajizenkikin
(普通口座: 10120-2239111 名前: ビザジゼンキキン)

Tài khoản ngân hàng bưu điện
Số chi nhánh: 018 Tài khoản: 0223911 Tên chủ tài khoản: Bizajizenkikin
(ゆうちょ銀行 店名: 0一八 (読み: ゼロイチハチ)店番: 018
普通口座: 0223911 名前: ビザジゼンキキン)

– 4/12/2012  Lê thị Cúc   5000 yen   Cảm ơn chương trình đã góp phần mang lại niềm cuộc sống ấm áp cho các em nhỏ.

– 11/4/2012   Nhạc hội từ thiện Lời trái tim      112285 yên

– 11/6/2012    Le Hieu Hanh    2000 yên

– 11/11/2012Phạm Văn Hưng1000chúc CT có thêm nhiều thành viên mới và ngày càng lớn mạnh.

– 11/12/2012Nguyễn Thị Thu Trang4500Hy vọng số tiền nhỏ của mình có thể đem lại niềm vui cho các bé vùng cao 😀

– 11/13/2012    Mj Pjdob     5000  yên  Mong quỹ sẽ có thêm nhiều mạnh thường quân để giúp cho trẻ em miền cao “cơm có thịt”.

–  NGUYEN AN    1000 yên

–  11/15/2012   BL    5000 yên

–  Nguyễn Thị Hoa Hạ10000Em tên Nguyễn Thị Hoa Hạ, là sinh viện ĐH Kyushu ở Fukuoka. Em đã chuyển số tiền 10,000 yên từ tài khoản 17410-35397371 (ニュインハーティーホア)vào tài khoản Bizajizenkikin 10120-2239111 để đóng góp cho chương trình “Cơm Có Thịt” tại Việt Nam. Việc sử dụng số tiền này để mua thức ăn, hay dụng cụ nấu ăn, hay đồ mặc chống chọi với cái lạnh của mùa đông năm nay cho các em ở phía Bắc là tùy vào người tạo ra chương trình – anh Trần Đăng Tuấn VTV quyết định ạ. Em cảm ơn VYSA đã tạo điều kiện để em cũng có thề đóng góp từ Nhật Bản. Nếu VYSA chưa nhận được số tiền ấy sau ngày 16/11/2012, xin báo lại cho em biết ạ. Chân thành cảm ơn. 

Hoa Hạ.

– 11/17/2012Gia đình Nguyễn Công Thắng2000000VNDKleibroker Str 19b
26180 RASTEDE GERMANY

– 11/18/2012Nguyễn Hải Ly1500Chúc chương trình thật thành công ở Nhật và nhiều nước khác!

– 11/20/2012Do Thi Kim Chi5000

– 11/26/2012Nguyễn Lê Chiến5000Mong chương trình sớm chuyển tiền ủng hộ về Việt Nam để các em nhỏ có thêm manh áo chống rét.

– PHAM THI HAO2000Mot chut qua nho, mong cac em den truong them am bung moi ngay.

– 11/30/2012VYSA Fukuoka44000Vì một Việt Nam tươi sáng hơn. Mong các em học hành chăm ngoan

(số giao dịch N283; số tài khoản gửi 17480-33863211; mã chi nhánh JP 74792; Chủ Tài khoản: Dao Huyen Thi Thanh)

– 12/3/2012Tập thể DHS Yamanashi20000

– 12/12/2012Hội sinh viên trường Tokyo Metropolitan University và những người bạn11000 Yên NhậtDanh sách các thành viên quyên góp chương trình “Cơm có Thit” 

1. Nguyễn Hoàng Anh (Tokyo Metropolitan University) 1000 Yên
2. Nguyễn Phúc Anh (Tokyo Metropolitan University) 1000 Yên
3. Nguyễn Kim Cương (Tokyo Metropolitan University) 1000 Yên
4. Nguyễn Lê Dũng (Tokyo Metropolitan University) 1000 Yên
5. Trần Vũ Dũng (Tokyo Metropolitan University) 1000 Yên
6. Lương Xuân Điển (Tokyo Metropolitan University) 1000 Yên
7. Nguyễn Thu Hà (Tokyo Metropolitan University) 1000 Yên
8. Nguyễn Thanh Thủy (Tokyo Metropolitan University) 1000 Yên
9. Nguyễn Xuân Tùng (Tokyo Metropolitan University) 1000 Yên
10. Phương Nam (Công ty RF Window Japan) 1000 Yên
11. Ngô Thế Nghĩa (Tokyo University of Electro-Communications) 1000 Yên

– 12/18/2012Vũ Ngọc Huấn20000

– 12/27/2012Huỳnh Châu Hải20000Mình vừa gởi 2man vào tài khoản:
Tài khoản bưu điện
Số tài khoản: 10120-2239111 Tên chủ tài khoản: Bizajizenkikin

Đóng góp cho chương trình cơm có thịt.

– 26/12/2012Duong Thi Hoa2000 yênEm chào anh chị, em xin gửi chút tấm lòng của gia đình em đến chương trình. Mong rằng có thể giúp các em bé vùng cao thêm ấm lòng giữa trời đông. Em xin lỗi vì không kịp gửi đúng đợt một vì một số lý do cá nhân ạ

Nhánh Cơm Có Thịt Tokyo

407261_516006298431749_515253766_n

Tổng hợp toàn bộ danh sách ủng hộ chương trình CCT Tokyo – Nhật Bản đợt I

                                     (04/11 – 20/12/2012)

Tính tới ngày 20/12/2012 sau khi kết thúc đợt vận động đầu tiên, chương trình CCT Tokyo – Nhật Bản  đã nhận được số tiền ủng hộ là 145,396 yên, trong đó mọi người ủng hộ là 104,635 yên và từ lớp học nấu ăn là 41,241 yênCòn một vài người bạn  ủng hộ nhóm mà chúng tôi nhận sau ngày 20/12  sẽ được chuyển vào đợt vận động lần hai của CCT Tokyo – Nhật Bản.

Ngày 25/12/2012, số tiền ủng hộ 145,396 yên quy đổi tương đương 35,622,020 VND đã được chuyển vào tài khoản chương trình Cơm Có Thịt tại Việt Nam. Cập nhật sao kê của TK CCT tại VN có thể xem tại đây:

              https://www.facebook.com/photo.php?fbid=311083672341556&set=a.263820327067891.60798.100003197765901&type=1&theater

Dưới đây là danh sách toàn bộ các khoản ủng hộ cho chương trình CCT Tokyo – Nhật Bản trong đợt vận động đầu tiên, danh sách này được tổng hợp lại từ các báo cáo thường xuyên trong suốt cuộc vận động vừa rồi: 

 

        Danh sách ủng hộ của CCT Tokyo – Nhật Bản

1. 18/11/2012

      Nhóm Y Sinh ủng hộ 22,100 yên

2. 25/11/2012

      Nhóm người Nhật  ủng hộ 6,120 yên

3. 12/12/2012

      Một Chị xin dấu tên  ủng hộ  6,300,000VND

4. 15/12/2012

       Nhóm sinh viên đại học Tokyo ủng hộ 46,055 yên và 570,000VND

5.  20/12/2012

       Hũ đồng xu 10 yên của nhà Hong thu được 2,550 yên

       Hũ đồng xu 100 yên của nhà Phạm Nguyên Quý thu được 2,000 yên

 Tiền thu được từ lớp ẩm thực Việt tại Tokyo (ngày 01/12/2012)

A. Tiền lãi từ lớp học sau khi trừ chi phí: 26,241 yên

B. Tiền ủng hộ của các bạn tham gia lớp học

      1. Giang Vy ủng hộ 9,000 yên

      2. Yoko tobita san (đăng kí nhưng không thể tham gia học) ủng hộ 1,000 yên

      3.Izuka Kinuko san (đăng kí nhưng không thể tham gia học) ủng hộ 3,000 yên

CƠM CÓ THỊT  ANH

374387_174758749335418_1941639890_n

22.12 .2012 : Sau 1 tháng phát động chiến dịch ” Every Pound Counts A Life”, Cơm Có Thịt UK đã nhận được tổng số tiền quyên góp là £458.41.

Dưới đây là danh sách những nhà hảo tâm đã quyên góp trong thời gian vừa qua.

1. Pham Tuyet Nga £20
2. B T Chau CHARLINS GIFT £20
3. Tran Ngoc Viet £10 
4. Le Ngoc Thuy Linh £108
5. Nguyen Ngoc Khanh Linh £11.50
6. Minh Bu £10
7. Pham Quynh Nga £13.15
8. Tran Hai Ngoc SAMMIE £5
9. Nguyen Thuan Lien £5
10. H.Tran CHARITY £10
11. Tuan Pham £10
12. Duong Quang Tan £15.76
13. P Nguyen ILOVEVIETNAM £100
14. L Nguyen Ly Nguyen £10
15. V Dang £10
16. N Do £20
17. A Ngo Donation £20
18. T Dinh £10
19. T Cam £5
20. C Nguyen L N £45

Trong event ” The Last Xmas – 2012″ vào ngày 18/12/2012, Cơm Có Thịt UK thu về tổng số tiền bán vé là £1200.

photo

Như vậy, tổng số tiền thu về sau đợt phát động đầu tiên là £1658.41 tương đương 55 triệu đồng Việt Nam. 

CƠM CÓ THỊT  BA LAN

photo-1

Từ 12.12.2012

Ngày 12/12/2012

– Nguyễn Thạc Khánh (Wroclaw) 15zl

Ngày 13/12

– Linh Nguyen 10zl

– Tâm Liên 10zl

Ngày 17/12

– Anh Nam (Waw): 100zl

– Cháu Linh, Khuê (Waw): 20zl

– Hội SV Krakow: 80zl

Ngày 18/12

– Hồng Hương : 200zl

– Raik Fischer : 200zl

– Eva Fischer : 200zl

– Nguyen Do : 20zl

– Marcel Pfeifer : 10zl

– Sophia Kirschenblatt :10zl

– Jaroslaw Tokarski & friends : 60zl

Ngày 19/12

Phuong Nt            20zl

Nguyễn Việt Nga  20zl

Nguyễn Thu Hà    20zl 

Ngày 21/12

Nguyễn Hữu Trí ( Katowice) : 10zl

Nguyễn Ngọc Trung + Nguyễn Ngọc Khánh ( Wrocław) : 50zł

Trần Kiên ( Wrocław) : 10zł

Kiều Vân ( Wrocław) : 20zł 

Ngày 22/12:

Pham Thi Kim Ngọc  20zl

Cô Lê Tuyết Mai       50zl

Phạm Thanh Hải       20zl

Ngày 25/12:

Quyên góp tại giải bóng đá cúp Noel   202zl

Đợt từ 5 đến 25.11

STT

NGƯỜI ỦNG HỘ

SỐ TIỀN

NƠI Ở

HÌNH THỨC ỦNG HỘ

123456

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

Nguyễn Việt NgaHoàng Đức AnhNguyễn Tuấn AnhTrương Đình KhoaPhan Minh ThìnBạch Văn Năm

Hoàng Thà

Cháu Lì

An Phương

Nguyễn Thu Trang

Trần Nguyễn Minh Tuấn

Lê Thanh Tùng

Nguyễn Phương Loan

Vũ Văn Đóa

Trần Anh Tuấn

Nguyễn Duy Lập

Vũ Xuân Sơn

Vũ Văn Thủy

Phạm Việt Hải

Đội bóng Tân Hội

Nguyễn Thị Hồng Hành

Phạm Minh Tú

Ẩn danh

 

TC

20 zl10 zl20 zl20 zl100 zl50 zl

30 zl

100 zl

50.2 zl

30 zl

25 zl

25 zl

20 zl

10 zl

10 zl

50 zl

20 zl

10 zl

20 zl

50 zl

20 zl

30 zl

60 zl

 

780.2 ZL

WarsawWarsawWarsawWarsawWarsawWarsaw

Warsaw

Warsaw

Warsaw

Paris

Warsaw

Warsaw

Warsaw

Warsaw

Warsaw

Warsaw

Warsaw

Warsaw

Warsaw

Warsaw

Warsaw

Krakow

Warsaw

Trực tiếpTrực tiếpTrực tiếpTrực tiếpTrực tiếpTrực tiếp

Trực tiếp

Trực tiếp

Trực tiếp

Trực tiếp

Trực tiếp

Trực tiếp

Trực tiếp

Trực tiếp

Trực tiếp

Trực tiếp

Trực tiếp

Trực tiếp

Trực tiếp

Trực tiếp

Trực tiếp

Trực tiếp

Trực tiếp

 

About trandangtuan

chỉ mong làm được những điều nho nhỏ...
Bài này đã được đăng trong Báo viết ké. Đánh dấu đường dẫn tĩnh.

Trả lời

Điền thông tin vào ô dưới đây hoặc nhấn vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s