THỐNG KÊ ỦNG HỘ NHÂN CHƯƠNG TRÌNH LỊCH CƠM CÓ THỊT 2013 (đang cập nhật)

77047_503612339661353_1346864804_n

Chúng tôi sẽ tổng hợp dần danh sách này (vì cần lấy số liệu từ các điểm khác nhau nên phải có thêm thời gian)

 Tại điểm 465b Hoàng Hoa Thám – Hà Nội

 Danh sách 1: Nhận sau khi chuyển khoản hoặc đăng ký:

1-   Phạm Trung Hậu (Số TT 36 trong DS chuyển khoản và đăng ký ) : 150.000 đ (Nhận 3 lịch)

2-   Du Mục  (số TT 37): 500.000 đ (nhận 10 lịch)

3-   Đỗ Hương Giang (số TT 39): 1.500.000 đ (nhận 30 lịch)

4-   Trịnh Công Quỳnh (số TT 55): 150.000 đ (nhận 3 lịch)

5-   Nguyễn Tuấn Việt (82): 600.000 đ (nhận 12 lịch)

6-   Giang Lê (97): 200.000 đ (nhận 4 lịch)

7-   Vĩ cầm (101): 200.000 đ (nhận 4 lịch)

8-   Huyền Trang (147): 100.000 đ (nhận 2 lịch)

9-   Phạm Thanh Thuý (226): 5.000.000 đ (nhận 100 lịch)

10-                 Hoàng Ngọc (265): 500.000 đ (nhận 10 lịch)

11-                 Nguyễn Đăng Châu (13): 500.000 đ (nhận 10 lịch)

12-                 Phương Thảo (232): 400.000 đ ( nhận 5 lịch, tặng 5 lịch)

13-                 Bùi Thanh Hiền : 600.000 đ ( nhận 10 lịch, mua 2 lốc Collg)

14-                 Đinh Thu Hương (125):150.000 đ (nhận 3 lịch)

15-                 Lan Tường Đỗ  ( 8): 600.000 đ (nhận 10 lịch, mua 2 lốc Collg)

16-                 Vũ Hải Hà (231): 500.000 đ ( Đk 250.000 nhận 3 lịch tặng 2 lịch; Mua tại chỗ 1 lịch 50.000 đ và 1 thùng Coll 200.000 đ)

17-                 Hùng Tú Cẩm (28): 550.000 đ (Đk  nhận 10 lịch; Mua tại chỗ 1 lốc Collg 50.000 đ)

18-                 Nguyễn Hùng Cường (117): 400.000 đ (nhận 8 lịch)

19-                 Nguyễn Thị Thu Hằng (72): 1.000.000 đ (nhận 20 lịch)

20-                 Mẹ Cua (240): 1.000.000 đ

21-                 Linh Bu (56): 100.000 đ (nhận 2 lịch)

22-                 Nguyễn Điệp (52) : 3.300.000 đ ( CK 3.000.000 cho 60 lịch, lấy ở HN 25 lịch, lấy them 5 lịch 250.000 đ và 1 lốc Collg 50.000 đ)

23-                 Nguyễn Thanh Hải (123): 600.000 đ (nhận 10 lịch, mua 2 lốc Collg)

24-                 Trần Lan Hương (292): 100.000 đ (nhận 2 lịch)

25-                 Thìn Lê (254): 750.000 đ ( nhận 15 lịch)

26-                 An Đào (133): 500.000 đ ( nhận 5 lịch CK 250.000 đ, lấy them 1 lịch 50.000 đ, 1 thùng collg 200.000 đ)

27-                 Nguyễn Trọng Bình (223): 2.000.000 đ (nhận 20 lịch, tặng 20 lịch)

28-                 Nguyễn Hà Nhung(102): 200.000 đ (nhận 4 lịch)

29-                 Phạm Thái Hà (103): 100.000 đ (nhận 2 lịch)

30-                 Hà Thuỷ (114): 550.000 đ (nhận 11 lịch)

31-                 Trần Hữu Mai (151): 200.000 đ (nhận 4 lịch)

32-                 Nguyễn Duy Hưng (287): 600.000 đ ( nhận 10 lịch và mua 2 lốc Collgn)

33- Thiều Hoa (208): 850.000 đ (nhận 17 lịch)

34-Phan Thuỳ Chi : 100.000 đ (nhận 2 lịch)

35-Gà Péo : 600.000 đ (nhận 12 lịch)

36-Phan Mai Linh: 500.000 đ (nhận 10 lịch, trong đó ck 5 và lấy thêm 5)

37-Sun Primareva : 150.000 đ (nhận 3 lịch)

38-Thích Đủ Thứ : 300.000 đ (nhận 6 lịch)

39-Victor Bùi (15): 500.000 đ (nhận 5 lịch, tặng 1 lịch, mua 1 thùng Collg))

40-Cường Nguyễn : 500.000 đ (nhận 10 lịch)

41-Nguyễn Xuân Huy : 500.000 đ (nhận 10 lịch)

42) Văn Bích Hạnh : 950.000 đ (750.000 chuyển khoản 3.1 cho 15 lịch, lấy thêm 1 thùng Collg ủng hộ tại chỗ 200.000 đ

43) Lương Thu Thảo : 100.000 đ ( chuyển khoản J cho 1 lịch và 1 lốc Collg nhận và ủng hộ tại chỗ 50.000 đ)

44) Trịnh Thị Phương Anh: 500.000 đ (CK T) để nhận 10 lịch

45) Mai Hà : 1.000.000 đ ( TK T ng 7.1

46) Nguyễn Thuỳ Linh (TK J) : 550.000 đ ( nhận 5 lịch, ủng hộ 250.000 đ và 50.000 đ mua ủng hộ  1lốc collg)

47) Bạn Nguyễn Hùng Sơn (Sơn Marki) : 100.000 đ (nhận 2 lịch)

48) Bạn Hiền Nguyễn : 500.000 đ (nhận 5 lịch, tặng 5 lịch) 

 (còn tiếp….)

 

Danh sách 2 : Nhận trực tiếp không đăng ký trước:

 1-    Cty DIGISUN : 2.500.000 đ ( nhận 50 lịch)

2-   Phạm Xuân Phúc ( T/M CBNV tại Tập đoàn dầu khí VN): 1.000.000 đ (nhận 20 lịch)

3-   Phòng Show1-VTV3 : 300.000 đ (nhận 6 lịch)

4-   Lương Hải Long AVG : 200.000 đ (nhận 4 lịch)

5-   Trần Thị Duyên AVG : 150.000 (nhận 3 lịch)

6-   Nguyễn Minh Sơn  AVG: 150.000 đ (nhận 3 lịch)

7-   Nguyễn Phương Thảo AVG: 200.000 đ (nhận 4 lịch)

8-   Nguyễn Diệu Linh AVG: 750.000 đ (nhận 15 lịch)

9-   Nghiêm K. Hoa : 400.000 đ ( nhận 2 lịch, tặng 2 lịch, ủng hộ thêm 200.000 đ)

10-Lê Văn Thạch : 500.000 đ (nhận 10 lịch)

11-Nguyễn Hải Vân: 300.000 đ (nhận 6 lịch)

12-Nguyễn Linh Trang :350.000 đ (nhận 7 lịch)

13-Hoàng Vân Anh: 500.000 đ (nhận 10 lịch)

14-Hoàng V.Phi : 200.000 đ (nhận 4 lịch)

15-Vũ Kim Phượng : 700.000 đ (nhận 10 lịch, tặng 4 lịch))

16-Phòng Trái phiếu doanh nghiệp Maritimebank : 1.100.000 đ ( nhận 22 lịch)

17-Bùi Phương Liên: 100.000 đ (nhận 2 lịch)

18-Nguyễn Thành Tâm : 100.000 đ ( nhận 1, tặng 1 lịch)

19-Nhóm ZEN: 1.150.000 đ ( Nhận 5 lịch, mua 1 thùng collagen, UHTX 700.000 đ)

20-Phạm Bích Diệp: 100.000 đ ( nhận 2 lịch)

21-Thiều Quang Nghĩa : 50.000 đ (nhận 1 lịch)

22-Cty Cổ phần SETEC: 1.000.000 đ (nhận 20 lịch)

23-Nguyễn Hồng Anh : 150.000 đ (nhận 3 lịch)

24-Bùi Hữu Hoàng: 750.000 đ (nhận 1 lịch, mua 1 thùng Collg, ủng hộ them 500.000 đ)

25-Nguyễn T.Thu : 100.000 đ (nhận 2 lịch)

26-Trịnh Ngọc Dung: 50.000 đ (nhận 1 lịch)

27-Nguyễn T. Anh ( đt…3731): 600.000 đ (nhận 12 lịch)

28-Nguyễn Thu Giang và Lê Minh Phương: 400.000 đ (nhận 8 lịch)

29-Bùi Q. Tuấn : 1.050.000 đ ( nhận 1 lịch, ủng hộ thêm 1.000.000 đ)

30-Lê Thanh Tùng : 250.000 đ (nhận 5 lịch)

31-Đỗ Thế Hường: 1.000.000 đ (nhận 10 lịch, ủng hộ thêm 500.000 đ)

32-Nguyễn Thành Trung : 1.000.000 đ (nhận 20 lịch)

33- Hoàng Anh Hồng ( Đt …0679) :150.000 đ ( nhận 3 lịch)

34-Nhóm Bản tin Ngày An Viên AVG : 750.000 đ ( nhận 15 lịch)

35- Nhóm khai thác Truyền hình AVG: 700.000 đ (nhận 14 lịch)

36-Em Diệp : 50.000 đ ( nhận 1 lịch)

37-Đỗ Vũ Lợi : 100.000 đ (nhận 2 lịch)

38-Nguyễn Minh Ngọc và bé Dương Minh Hương:  300.000 đ ( nhận 2 lịch và ủng hộ thêm200.000 đ)

39-Hoàng T.K. Thanh: 350.000 đ (nhận 7 lịch)

40-Mạc Thu Trang: 950.000 đ (nhận 18 lịch, mua 1 lốc Collag)

41-Nguyễn Thị Thu Hà : 1.000.000 đ (nhận 20 lịch)

42-Lê Chân Phương: 300.000 đ (nhận 6 lịch)

43-Nguyễn Huy Phú : 400.000 đ ( nhận 3 lịch, mua 1 lốc Collg, ủng hộ thêm200.000 đ)

44-Nguyễn Quốc Khánh (đt…2021): 200.000 đ ( nhận 4 lịch)

45-Đặng Q. Đường: 200.000 đ (nhận 4 lịch)

46-Lâm Anh: 100.000 đ (nhận 2 lịch)

47-Trịnh Thu Hằng: 550.000 đ (nhận 10 lịch, mua 1 lốc Collg)

48-Lê Thuý Anh : 250.000 đ (nhận 5 lịch)

49-Nguyễn Thanh Thanh : 100.000 đ (nhận 2 lịch)

50-Vũ Trung Hiếu : 100.000 đ (nhận 2 lịch)

51-Nguyễn Bá Lương : 200.000 đ (nhận 2 lịch, ủng hộ 100.000 đ)

52-Nguyễn Thuỳ Linh: 200.000 đ (4 lịch)

53-Nguyễn Thu Trang: 150.000 đ (nhậ 3 lịch)

54-Phạm Xuân Phúc ( Dầu khí VN-lấy lần 2) : 700.000 đ (nhận 14 lịch)

55-Các luật sư của văn phòng Duane Moins : 550.000 đ (nhận 11 lịch)

56-Ngô Ngọc Quang: 250.000 đ ( nhận 5 lịch)

57- Công ty Việt Ba: 2.500.000 đ ( nhận 50 lịch)

58-Đặng T.Linh (đt…5186) : 50.000 đ (nhận 1 lịch)

59-Nguyễn Nhật Minh: 500.000 đ ( nhận 10 lịch)

60-Đinh Ngọc Quang : 500.000 đ (nhận 10 lịch)

61-Mai Thuý Hạnh : 500.000 đ (nhận 1 lịch, ủng hộ thêm 450.000 đ)

62-Đồng Xuân Hoàng (Thế giới Nhà) : 1.000.000 đ (nhận 20 lịch)

63- Phạm Xuân Phúc ( lấy cho Ban KT dầu khí TDDK VN-lần 3): 1.000.000 đ (nhận 20 lịch).

64-Nguyễn Thanh Trọng : 100.000 đ (nhận 2 lịch)

65-Nguyễn Thu Trang: 400.000 đ (nhận 8 lịch)

66-Phạm Xuân Phúc ( Dầu khí VN-lần thứ 4): 350.000 đ  (nhận 7 lịch)

67-Nguyễn Ngọc Tú (AVG) : 50.000 đ (nhận 1 lịch)

68-Hà Thuỷ : 600.000 đ (nhận 12 lịch)

69-Hoàng Hải Yến : 500.000 đ (nhận 10 lịch)

70- Anh chị em CN Hà Nội EXIMBANK : 900.000 đ (nhận 18 lịch)

71-Công ty TNHH Giải pháp kỹ thuật ViNa: 500.000 đ (nhận 10 lịch)

72- Độc giả (số đt …28013): 200.000 đ (nhận 4 lịch)

73-Hoàng Mỹ Hạnh :200.000 đ (nhận 4 lịch)

74-Trần Kiều Như: 150.000 đ (nhận 3 lịch)

75-Lê Minh Hoàng (nhóm The Present) : 250.000 đ (nhận 5 lịch)

76-Lê Phương Diệp : 600.000 đ (nhận 10 lịch, mua 1 thùng Collg)

77-Trần Ngọc Anh (AVG) : 100.000 đ (nhận 2 lịch)

78-Nguyễn Minh Tâm : 300.000 đ (nhận 2 lịch, mua 1 thùng Collg)

79-Nguyễn Thanh Trọng : 500.000 đ (nhận 10 lịch)

80- Bách (AVG): 50.000 đ (nhận 1 lịch)

81-Giang Nam : 100.000 đ (nhận 2 lịch)

82-Đặng Thành Trung : 50.000 đ (nhận 1 lịch)

83-Huyền Trang: 200.000 đ (nhận 3 lịch, mua 1 lốc Collg)

84-Nguyễn Thạc Phương: 1.050.000 đ ( Nhận 20 lịch, mua 1 lốc Collg)

85-An Đào (lần 2): 500.000 đ (nhận 10 lịch)

86-Hoàng Thị Hằng : 150.000 đ (nhận 3 lịch)

87-Nguyễn Ngọc Anh: 400.000 đ (nhận 8 lịch)

88-Vũ Hạnh Nguyên: 550.000 đ ( nhận 10 lịch, mua 1 lốc Collg)

89- Tô Hồng Liên (số 1 Hoàng Đạo Thuý) : 1.100.000 đ (nhận 22 lịch)

90-Nguyễn Đức Minh: 100.000 đ (nhận 2 lịch)

91- Nguyễn Tuấn Anh : 150.000 đ (nhận 3 lịch)

92-Lê Hồng Ngát: 150.000 đ (nhận 3 lịch)

93- Thắng Pentax: 300.000 đ (nhận 5 lịch, ủng hộ 50.000 đ)

94- Gió Mây : 1.500.000 đ ( mua 5 thùng Collg, ủng hộ 500.000 đ)

95-Lana Nguyễn (Giỏ Thị): 2.500.000 đ (nhận 45 lịch, mua 1 thùng Collg, ủng hộ 50.000 đ)

96) Anh Chị em Chi nhánh HN Ngân hàng MB : 700.000 đ

97) Trần Minh Huyền (AVG): 100.00 đ

98) Lê Thị Huyền : 50.000 đ (nhận 1 lịch)

99) Lê Hồng Nhung: 200.000 đ (nhận 4 lịch)

100) Thanh Loan(AVG): 50.000 đ (nhận 1 lịch)

101) Thanh Hoà (AVG): 50.000 đ (nhận 1 lịch)

102) Khánh Sơn (AVG): 50.000 đ (nhận 1 lịch)

103)Thanh Sơn (AVG): 50.000 đ (nhận 1 lịch)

104) Đoàn Sơn (AVG): 50.000 đ (nhận 1 lịch)

105) Ngọc My (AVG): 50.000 đ (nhận 1 lịch)

106) Hồng Tươi (AVG): 50.000 đ (nhận 1 lịch)

107) Thái Ngọc Chiến : 100.000 đ (nhận 2 lịch)

108)Đoàn Thuỳ Dương : 350.000 đ (nhận 7 lịch)

109) Nguyễn Phi Long: 100.000 đ (nhận 2 lịch)

110) Phạm Thu Hà : 100.000 đ (1 lịch, 1 loc collg)

111) Nguyễn Hải Ly: 300.000 đ (nhận 5 lịch, 1 loc Clg)

112) Lê Thị Phương: 50.000 đ (nhận 1 lịch)

113) Lê Việt Hà : 400.000 đ ( nhân 1 lịch, 7 lốc Clg)

114) Đinh Chí Kiên : 400.000 đ (nhận 4 lịch, 1 thùng Clg)

115) Phạm T. Hiệp : 50.000 đ (nhận 1 lịch)

116) Mai Thu Hương (AVG): 50.000 đ (nhận 1 lịch)

117) Hà My : 100.000 đ (nhận 2 lịch)

118) Hàn Thu Thuỷ: 200.000 đ (nhận 1 lịch, ủng hộ 150.000 đ) 119) Chu Thành Đạt : 100.000 đ (nhận 2 lịch)

120) Nguyễn Hồng Thơm: 100.000 đ (nhận 2 lịch)

121) Chị Hương (PTCS LQĐ Mỹ Đình) :200.000 đ (nhận 4 lịch) 122) Cô Lộc :100.000 đ (Nhận 1lịch, 1 lốc Clg)

123) Chị Tám : 100.000 đ (Nhận 1lịch, 1 lốc Clg)

124) Hồ Anh (AVG) : 500.000 đ (nhận 10 lịch)

125) Nguyễn (Trần ) Thu Phương ( Du học sinh California): 500.000 đ (nhận 10 lịch)

126) Đoàn Ngọc Lê (AVG) : 300.000 đ (nhận 6 lịch)

127) Nguyễn Quang Liên (AVG): 300.000 đ (nhận 6 lịch)

128) Vũ Ngọc Hoa : 300.000 đ (nhận 5 lịch, 1 lốc Clg)

129) Phạm Dương Hồng Ngọc : 150.000 đ (nhận 3 lịch)

130) Bùi Việt Nga : 100.000 đ (nhận 2 lịch)

131) Nguyễn Bảo Anh : 100.000 đ (nhận 2 lịch)

132) Phạm Mai Hoà (Tổng cục Môi trường-Bộ TN-MT): 1.550.000 đ ( Nhận 20 lịch, 1lốc Clg, ủng hộ thêm 500.000 đ)

133) Võ Ngọc Ánh (Đại sứ CCT Mỹ): 1.500.000 đ ( nhận 3 lịch, ủng hộ 1.350.000 đ) 134)Trần Văn Toản:  100.000 đ (nhận 2 lịch)

135) Cô Lộc: 400.000 đ (hai thùng Clg)

136) Lê Thị Thanh Hương: 150.000 đ (nhận 3 lịch)

137) Nguyễn Mỹ Linh (VTV3) : 2.500.000 đ (nhận 50 lịch)

138)Nguyễn Ngọc Quỳnh: 150.000 đ (nhận 2 lịch, 1 lốc Clg)

139) Lê Nguyên Dũng : 200.000 đ ( nhận TP HCM 2 lịch, tặng 1 lịch,nhận HN 1 lịch, ủng hộ tại TP HCM)

140) Phạm Thị Thương : 500.000 đ ( Nhận 5 lịch, 1 lốc Clg, ủng hộ thêm 200.000 đ)

141) Ông Nguyễn Quang Minh : 200.000 đ ( nhận 1 lịch, ủng hộ thêm 150.000 đ)

142) Võ Thuỳ Dương :  100.000 đ (nhận 2 lịch)

143) Bạn Giang (Hội đồng Thái Nguyên-HN khoá 1992–1996) : 2.000.000 đ (nhận 40 lịch)

Còn tiếp…

DANH SÁCH NHẬN LỊCH “CƠM CÓ THỊT”

Địa điểm: Công ty Cổ phần Văn hóa An Lạc

B28 Cốm Vòng – Dịch Vọng Hậu – Cầu Giấy

 

STT

Ngày nhận

Họ tên

Số
lượng

Thành tiền

Địa chỉ/Điện thoại

Ghi chú

1

22/12/12 Chu Thanh Nga

20

     1,000,000

Bạn Bảo Linh

ĐK

2

22/12/12 Luumi

2

        100,000

0915715794

CK

3

22/12/12 Lê Ngọc Hưng

5

        250,000

0945001236

ĐK

4

22/12/12 Nguyễn Duy Tân

2

        100,000

 

 

5

22/12/12 Phạm Nam Hải

10

        500,000

0986028118

ĐK

6

22/12/12 Phạm Nam Hải  

     1,000,000

Ủng hộ quỹ

 

7

22/12/12 Phạm Thị Phương Thu

1

          50,000

0972401041

ĐK

8

22/12/12 Lê Mạnh Hùng

2

        100,000

0946668838

CK

9

23/12/12 Đào Tuấn

100

     5,000,000

 

Ko ĐK

10

23/12/12 Nguyễn Xuân Trường

2

        100,000

0934626617

 

11

24/12/12 Vương Tiểu Oanh

5

        250,000

01699710008

 

12

24/12/12 Nguyễn Văn Phái

3

        150,000

0906008358

CK

13

24/12/12 Bùi Thu Thái (Cò Hương)

5

        250,000

0936831416

CK

14

24/12/12 Hồ Thùy Anh

6

        300,000

 

 

15

24/12/12 Trịnh Thùy Linh

8

        400,000

0904826185

 

16

24/12/12 Chị Nga

4

        200,000

0973472686, 15 ngõ
232 Tôn Đức Thắng

ĐK

17

24/12/12 Maika (Đào Minh Ngọc)

15

        750,000

0974462001

CK

18

24/12/12 Đào Minh Ngọc

10

        500,000

(lấy hộ bạn)

ĐK

19

24/12/12 Lê Ngọc Anh Thơ

3

        150,000

016793814404

CK

20

24/12/12 Nguyễn Thị Nhớ

2

        100,000

 

 

21

25/12/12 Anh Thắng (Hàn Quốc)

100

     5,000,000

0903257292,
107, Dãy A1, Ngõ 447 Ngọc Lâm

CK sau (CCT Nhà Hàn Quốc)

22

25/12/12 Trần Tam Anh

50

     2,500,000

04.38220767
số 2 Dã Tượng

ĐK

23

25/12/12 Hoàng Hà Phương

4

        200,000

0983654959

CK

24

25/12/12 Hoàng Hà Phương

4

        200,000

12 Chùa Bộc

 

25

25/12/12 Hà Nguyên Hương

10

        500,000

0912446621
164 Trần Quang Khải

 

26

25/12/12 Hoàng Thanh Bình

5

        500,000

0912464348
CK 10 cuốn lấy 5 cuốn

CK

27

25/12/12 Hoàng Thanh Bình

20

     1,000,000

0912464348

CK

28

25/12/12 Phạm Thanh Hiền

10

        500,000

0983073975

 

29

25/12/12 Hoàng Thế Chung

3

        150,000

0989807682

 

30

25/12/12 Bảo Linh

20

     1,000,000

Nhận 11 cuốn, tặng tác giả 9 cuốn

 

31

25/12/12 Phạm Thị Phương Liên

3

        150,000

0935141605

CK

32

25/12/12 Lê Thị Yến

30

     1,500,000

0973370525

 

33

12/26/12

Còi Còi (Ng Thị Hạnh)

2

        100,000

0974391392

CK

34

12/26/12

Hương T. Nguyễn
Bùi Thị Nguyệt

3

        150,000

TT chuyển tiền, VPBank
tầng 4, 72 Trần Hưng Đạo

CK

35

12/26/12

Hà Anh
Nguyễn Quỳnh Anh

5

        250,000

702B, 11 Trần Hưng Đạo,
Hoàn Kiếm, Hà Nội

CK

36

12/26/12

Bup Berry
Trần Minh Nhật

2

        100,000

35 Hai Bà Trưng,
Hoàn Kiếm, Hà Nội

CK

37

12/26/12

Khánh Trần

1

        100,000

CK 2 cuốn, nhận 1 cuốn

CK

38

12/26/12

Nguyễn Thu Trang

6

        300,000

0945.635168

 

39

12/26/12

Nguyễn Viết Xuân

5

        300,000

0932.380007
CK 300.000

CK

40

12/26/12

Gió Mây

10

        500,000

 

CK

41

12/26/12

Tác giả

9

 

 

Bảo Linh tặng

42

12/26/12

Đinh Cẩm Ly

37

     1,850,000

 

CK

43

12/26/12

Ngô Hy Hòa

8

        400,000

 

 

44

12/26/12

Năm Thương

6

        300,000

 

 

45

12/26/12

Cuong Nguyen

10

        500,000

0904.898.688
336 Nguyễn Trãi

CK

46

12/26/12

Lan Pham
(Phạm Thị Hương Lan)

5

        250,000

số 6, ngõ 122 Vương Thừa Vũ

CK

47

27/12/12 Bet Betz
(Đặng Minh Thủy)

2

        100,000

B4, lô 8, khu đô thị Định Công

ĐK

48

27/12/12 Hùng Pro
(Hùng Nguyễn)

10

        500,000

0913.008055
P903/198, Nguyễn Tuân

 

49

27/12/12 Vi Xuân

2

        250,000

01676 500 300
53 Phạm Thận Duật

150.000 ủng hộ, 3 cuốn

50

27/12/12 Nguyễn Lan Phương

2

        100,000

0902.189296
18 Nguyễn Du, Bộ TTTT

CK

51

27/12/12 Vĩ Cầm (Vũ Thị Dung)

4

        200,000

Qsoft Vietnam, 22 đường số 3 Trần Thái Tông

CK

52

27/12/12 Nguyễn Văn Quang

20

 

04 627.560
– 61/62/63

Khách của bác Tuấn (Tặng)

53

27/12/12 Nguyễn Mai Hương

11

        550,000

0904746684

 

54

27/12/12 Vũ Hồng Thủy

21

     1,050,000

0904541468

ĐK

55

27/12/12 Chu Quỳnh Giang

1

        200,000

0904041086

150.000 ủng hộ, 3 cuốn

56

24/12/12 Trịnh Hải Vân

7

        350,000

 

 

57

27/12/12 Lê Thị Yến

10

        500,000

0973370525

Ko ĐK

58

28/12/12 Lương Thị Lan Hương

16

        800,000

0906.006980  
0123.8300785

Ko ĐK

59

28/12/12 Chu Quang Hiển

20

     1,000,000

0904.685656,FPT
101 Láng Hạ (tòa nhà An Bình bank)

Ko ĐK

60

28/12/12 Hoàng Thị Lan

20

     1,000,000

0913.005359
Số 2 Phan Chu Trinh

Ko ĐK

61

28/12/12 CCT Pháp

100

    

CK sau (CCT Nhà Pháp)

62

28/12/12 Nguyễn Minh Đức

2

        100,000

0966094602

 

63

28/12/12 Nguyễn Thị Vân

20

     1,000,000

0979512418

 

64

29/12/12 Phạm Ngọc Hiền Hương

1

          50,000

0975451412

ĐK

65

27/12/12 Nguyễn Thị Hà

10

        500,000

097726958+F888, số 01 Tổ 10 phường Thanh Bình, TP Điện Biên Phủ, tỉnh Điện Biên

CK, (CPN)

66

28/12/12 Bùi Thị Thu Trang

10

        500,000

Số 9-Lô 10 tập thể An Dương- ngõ 128 đường Tôn Đức Thắng – Q. Lê Chân – HP

(CPN)

67

2/1/13

Lê Mai Hậu

10

        500,000

0988326886
28A Điện Biên Phủ

Ko ĐK

68

2/1/13

Trần Phương Minh

3

        150,000

Công ty Đức Anh,
96 Lò Đúc

CK

69

2/1/13

Nguyễn Song Lan Anh

20

     1,000,000

 

Ko ĐK

70

2/1/13

Trần Thế Vũ

2

        100,000

0979248149

ĐK

71

2/1/13

Người qua đường

1

          50,000

 

Ko ĐK

72

3/1/13

Nguyễn Hoài Anh

2

        100,000

0929181879, số 12, ngách 41,
ngõ 82 phố Nguyễn Phúc Lai

Ko ĐK

73

3/1/13

Kiều Nhật Ngân

6

        300,000

0904655648
Tầng 7, Số 1 Hoàng Đạo Thúy

 

74

3/1/13

Phạm Thanh Tùng

3

        150,000

0948807272 AGRIBANK Mỹ Đình
A9 tòa tháp đôi The Manor

CK

75

3/1/13

Nguyễn Minh Huyền

10

        500,000

0973302631, Cốm Vòng

 

76

3/1/13

Thiều Quang Thắng

1

        200,000

0974510400

ĐK 150.000 ủng hộ, 3 cuốn

77

3/1/13

Ngô Thanh Tùng

10

        500,000

0929000829

CK

78

4/1/13

Bùi Thu Trà

16

        800,000

0913304000, Tầng 7, tòa nhà Hanoi Tourist Building, 18 Lý Thường Kiệt

CK

79

4/1/13

Nguyễn Thị Bích Thủy
(Thủy Tép)

2

        100,000

0902.198.509, P411 – Tập đoàn Bảo Việt – 8 Lê Thái Tổ

ĐK

80

4/1/13

Chu Kim Thanh
(Thanh Tít)

10

        500,000

0903256629, VP Hàng không Pháp số 1, Bà Triệu

CK

81

4/1/13

Lê Thị Hương Giang

20

     1,000,000

0902170175, Kênh VOV, tầng 10, Đài tiếng Nói việt nam, 58 Quán Sứ

 

82

4/1/13

Hội LHS Quảng Châu

10

        500,000

01993864468, Đê La Thành
chuyển đi Trung Quốc

ĐK

83

4/1/13

Lê Thu Hường

2

        100,000

0976181045, đường Bưởi

 

84

4/1/13

Nguyễn Thị Hương

4

        200,000

0904841012, cty BKAV, tòa nhà HH1, Yên Hòa

 

85

5/1/13

Thảo zin

100

     5,000,000

Đại học Sư phạm, Xuân Thủy

CK  (Chị Jas)

86

5/1/13

Trần Thị Phương Thảo

5

        250,000

01689448697

 

87

7/1/13

Nguyễn Thu Trang

2

        100,000

01225555159, 71 Nguyễn Chí Thanh

 

88

9/1/13

Trần Minh Châu

4

        200,000

01647944191

 

89

10/1/13

Anh Hương

10

        500,000

0986588588

 

90

10/1/13

Chị Trâm

50

     2,500,000

Salon Auto Mỹ Đình (Anh Hương CCT)

CK sau , Anh Hương

91

10/1/13

Phạm Thị Trang

1

          50,000

01649 63 63 18, Số 2 ngõ 108 Phùng Khoang, Từ Liêm, Hà Nội

CK

92

11/1/13

Đỗ Tùng Hiệp

10

        500,000

số 47 Quang Trung, Hải Phòng,  0989.094.883

CK+CPN

93

11/1/13

Trần Văn Huyên

100

   10,000,000

0925575555, Tầng 5 Tháp B, Tòa nhà Twin Tower HH4 Sông Đà Mỹ Đình,

CK sau, Anh Huyên

94

11/1/13

Chị Hoài (Bạn Bảo Linh)

10

        500,000

0943408888, Đài PT-TH Hà Nội, Huỳnh Thúc Kháng

ĐK

95

11/1/13

Mai Lê Hà

10

        500,000

0946776029, Maritime bank 88 Láng Hạ, tầng 7

 

96

11/1/13

Bạn Bảo Linh

2

        100,000

 

Ko ĐK

97

11/1/13

Anh Thành

5

        250,000

Số 5 Ngõ 95 Chùa Bộc, 0983371703

Ko ĐK

98

11/1/13

Chị Loan (bạn Bảo Linh)

5

        500,000

Nhận 5 cuốn, tặng lại 5 cuốn

ĐK 250.000 ủng hộ, 5 cuốn

99

11/1/13

Bảo Linh

16

        800,000

 

 

100

12/1/13

Luyến Trần

25

     1,250,000

 

 
     

1,349

   73,050,000

 

 

Tại Thành Phố Hồ Chí Minh 

 (theo số lịch nhận đợt 1)

by Jas Mine on Thursday, December 27, 2012 at 9:11am ·

 1/Bạn Meo Sutu (Vũ Thị Hải): 14q = 700.000đ (chuyển khoản ngày 30/11 và 26/12)

 

2/ Chị Lê Thị Lệ Tuyết: 237q = 11.850.000đ + ủng hộ CCT 250.000đ (nhóm Sân Golf Sông Bé)

 

3/ Bạn Leo Nguyen: 30q bạn Nguyễn Thanh Đông (TP.HCM) đã nhận lịch, tiền đã chuyển vào TK US Pham Hai Yen 130$.

 

4/ Bạn Khánh Khù Khờ: 40q = 2.000.000đ

 

5/ A. Dongnai Nguyen: 40q = 2.000.000đ

 

6/ A. Binh Nguyen: 20q = 1.000.000đ

 

7/ Chị Mai Trinh: 15q = 750.000đ + ủng hộ 500.000đ (chuyển khoản ngày 20/12+GDTM ngày 26/12)

 

8/ Chị Dương Thị Vân Anh: 7q = 350.000đ + tặng 01 q + ủng hộ 300.000đ (CK ngày 05/12+GDTM ngày 25/12)

 

9/ Chị Phan Thị Kim Nguyên (Phan Nguyen): 02q = 100.000đ + ủng hộ 100.000đ

 

10/ Chị Kỳ Minh: 03q = 150.000đ + ủng hộ 850.000đ

 

11/ Hien Vu (Q12): 60q = 3.000.000đ

 

12/ Vĩ Cầm: 05q = 250.000đ (đã chuyển khoản TK anh Tuấn ngày 20/12)

 

13/ Bạn Chi: 02q = 100.000đ

 

14/ Bạn Tiểu Minh: 02q = 100.000đ

 

15/ Bạn Võ Kiều Bảo Uyên: 02q = 100.000đ

 

16/ Bạn Từ Cẩm My: 05q = 250.000đ

 

17/ Bạn Bình: 03q = 150.000đ

 

18/ A. Lê Thanh Huy: 10q = 500.000đ (Chuyển khoản ngày 07/12)

 

19/ Bạn Ngoc Le Kim: 04q = 200.000đ (Chuyển khoản ngày 07/12)

 

20/ Bạn Thuongtri Bach: 10q = 500.000đ

 

21/ Bạn Đỗ Trần Anh Quyên: 07q = 350.000đ

 

22/ Bạn Ton Phan: 12q = 600.000đ (Chuyển khoản ngày 30/11 và đã gửi PCN lịch ngày 25/12)

 

23/ Bạn Hoàng Thị Thanh Tâm: 10q = 500.000đ (Chuyển khoản ngày 17/12 và đã gửi PCN lịch ngày 25/12)

 

24/ Bạn Huy Duong: 10q = 500.000đ (Chuyển khoản ngày 20/12 và đã gửi PCN lịch ngày 25/12)

 

25/ Bạn Duong Luong: 13q = 650.000đ (Chuyển khoản ngày 11/12 và đã gửi PCN lịch ngày 25/12)

 

26/ Bạn Ngoc Thanh Nguyen: 10q = 500.000đ (Chuyển khoản ngày 19/12 và đã gửi PCN lịch ngày 25/12)

 

27/ Bạn Van Bich Hanh: 20q = 1.000.000đ (Chuyển khoản TK anh Tuấn ngày 12/12 và đã gửi PCN lịch ngày 25/12)

 

28/ Bạn Diem Mi: 02q = 100.000đ (Chuyển khoản ngày 24/12 và đã gửi PCN lịch ngày 25/12)

 

29/ Chuyển đi nhà Mỹ: 220q

 

30/ Chuyển đi nhà Nga: 50q + 01q (trong nước)

 

31/ Minh Nhài: 04q = 200.000đ

 

32/ Bạn Bích: 10q = 500.000đ

 

33/ Bạn Thanh Phuong: 04q = 200.000đ (Chuyển khoản ngày 10/12)

 

34/ Bạn Thùy Lan: 05q = 250.000đ (Chuyển khoản ngày 30/11)

 

35/ Công ty Century Star (Chị Ngọc Anh): 50q = 2.500.000 đ (tuần sau giao tiếp 50q)

 

 

 

TỔNG CỘNG:

 

– Lịch trong nước: 600q

– Lịch nước ngoài: 305q

– Tiền mặt thực nhận (lịch): 25.200.000đ

– Tiền mặt thực nhận (ủng hộ): 1.500.000đ

– Tiền nhận chuyển khoản (lịch): 5.500.000đ (trong đó TK anh Tuấn là 1.250.000đ)

– Tiền nhận chuyển khoản (nhà Mỹ): 130$

– Tiền nhận ủng hộ chuyển khoản: 500.000đ

– Lịch nhận tặng: 01q (tiền đã chuyển khoản = 50.000đ)

 

 

 

<photo id=”1″ />

 

Còn tiếp…

Advertisements

About trandangtuan

chỉ mong làm được những điều nho nhỏ...
Bài này đã được đăng trong Báo viết ké. Đánh dấu đường dẫn tĩnh.

8 Responses to THỐNG KÊ ỦNG HỘ NHÂN CHƯƠNG TRÌNH LỊCH CƠM CÓ THỊT 2013 (đang cập nhật)

 1. Tùng Hiệp nói:

  Chú Tuấn ơi, cho cháu đặt 10 bộ lịch dùng trong nước, cháu đã chuyển 500k từ TK Vietcombank số 0031.0000.73849 với số lệnh giao dịch là 2912120407377001. Chú kiểm tra rồi cho chuyển lịch về địa chỉ Đỗ Tùng Hiệp, số 47 Quang Trung, Hải Phòng giúp cháu với nhé. Cháu cảm ơn chú rất nhiều ạ.

 2. Gia đình Phú Chi nói:

  Chào anh Tuấn.
  Mấy tuần rồi em bận quá không vào cập nhật nên không biết chương trình in lịch. Em ở Sài Gòn, không biết bây giờ em đăng ký mua 10 bộ lịch dùng trong nước thì có còn không ạ? Cảm ơn anh.

 3. hthplaza nói:

  Mình ủng hộ trực tiếp và tham gia có được ko ạ

  • trandangtuan nói:

   Được chứ bạn. Liên lạc qua mail để trao đổi về việc bạn tham gia các công việc gì nhé

 4. NGUYEN VAN THUONG nói:

  em biết chương trình của mình qua blog: quechoa.info. Lâu rồi em không ghé thăm blog của cơm có thịt được, nhưng vẫn ủng hộ chương trình theo tháng đầy đủ.
  hôm nay vào thăm mới biết mình có in lịch tết, không biết cơm có thịt còn lịch không Anh Tuấn nhỉ?
  em ở Đồng Nai, nếu còn em sẽ ủng hộ 2 bộ để làm kỷ niệm
  cảm ơn anh Tuấn

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

w

Connecting to %s