THỐNG KÊ ỦNG HỘ ĐỒNG BÀO MIỀN TRUNG SAU BÃO LŨ QUA CƠM CÓ THỊT (tiếp tục cập nhật)

 1375925_51978056477121

Chuyển qua tài khoản

 

Ngày 18/10/2013

 

1-Nguyễn Thanh Huyền 10,000,000 đ Ủng hộ đồng bào lũ lụt Miền Trung

 

2- FB: Ngo Ngoc Anh 500,000 đ Ủng hộ đồng bào lũ lụt Miền Trung

 

3- Người ủng hộ 300,000 đ Ủng hộ đồng bào lũ lụt Miền Trung

 

4- Trung tâm Tiếng Anh ETC 3,000,000 đ Ủng hộ đồng bào lũ lụt Miền Trung

 

5- Người ủng hộ 500,000 đ Ủng hộ đồng bào lũ lụt Miền Trung

 

6 -Người ủng hộ 500,000 đ  Ủng hộ đồng bào lũ lụt Miền Trung

 

7- Hoàng Phong Anh 500,000 đ Ủng hộ đồng bào lũ lụt Miền Trung

 

Tổng ngày 15,300,000 đ

Số dư đầu kỳ: 0

Số dư cuối kỳ: 15,300,000.00 đ

 

Ngày 19/10/2013

 

1- SSKK 1,000,000 đ Ủng hộ đồng bào lũ lụt Miền Trung

 

2 -Mai Hai Huong, Quỳnh Liên VTV : 2,000,000 đ Ủng hộ đồng bào lũ lụt Miền Trung

 

3- Người ủng hộ 1,000,000 đ Ủng hộ đồng bào lũ lụt Miền Trung

 

4- Cát Tường, Mifa 500,000 đ  A21x3 Mỹ Đình 1, Từ Liêm, HN – Ủng hộ đồng bào lũ lụt Miền Trung

 

5- Phan Thị Thanh Hà (FB: HaCohen, 32 hẻm 163/30/12 phố Tư Đình, Long Biên, Hà Nội) : 500,000 đ

 

6- Vũ Kim Phượng  Hà Nội 1,000,000 đ – Ủng hộ đồng bào lũ lụt Miền Trung

 

7- Người ủng hộ 300,000 Ủng hộ đồng bào lũ lụt Miền Trung

 

8- HTB Hà Nội 500,000 đ – Ủng hộ đồng bào lũ lụt Miền Trung

 

9-Tong Dat Dan – CCT HN

Vui vẻ Hạnh phúc – Giảng Võ, HN 300,000 đ Ủng hộ đồng bào lũ lụt Miền Trung

 

10- Thuc Dang:  500,000 đ Ủng hộ đồng bào lũ lụt Miền Trung

 

11- Bình Minh 1,000,000 đ Ủng hộ đồng bào lũ lụt Miền Trung

 

12- Người ủng hộ 500,000 đ Ủng hộ đồng bào lũ lụt Miền Trung

 

13- Nhi 100,000 đ  Ủng hộ đồng bào lũ lụt Miền Trung

 

14- Người ủng hộ (chưa rõ tên) 500,000 đ Ủng hộ đồng bào lũ lụt Miền Trung

 

15- Người ủng hộ 100,000 đ Ủng hộ đồng bào lũ lụt Miền Trung

 

16- Người ủng hộ 300,000 đ Ủng hộ đồng bào lũ lụt Miền Trung

 

17- Pham Thành Nam AVG 10,000,000 đ – Ủng hộ đồng bào lũ lụt Miền Trung

 

18- Người ủng hộ 500,000 đ Ủng hộ đồng bào lũ lụt Miền Trung

 

19- Phuong Vy 300,000 đ Ủng hộ đồng bào lũ lụt Miền Trung

 

20- Nguyễn Khánh Linh 100,000 đ Vũng Tàu – Ủng hộ đồng bào lũ lụt Miền Trung

 

21- DTVA 500,000  đ Ủng hộ đồng bào lũ lụt Miền Trung

 

Tổng ngày 21,500,000

Số dư đầu kỳ: 15,300,000.00

Số dư cuối kỳ: 36,800,000.00

 

Ngày 20/10/2013

 

1- Phú Hùng 400,000 đ CLB DSNL – Ủng hộ đồng bào lũ lụt Miền Trung

 

2- Hoàng Thanh Trà FB: My Tom  500,000 đ – Ủng hộ đồng bào lũ lụt Miền Trung

 

3- Hồng Thu 1,000,000 đ CLB DSNL – Ủng hộ đồng bào lũ lụt Miền Trung

 

4- Đinh Hương 500,000 đ Ủng hộ đồng bào lũ lụt Miền Trung

 

5- Vũ Lộc 300,000 đ TTXVN – Ủng hộ đồng bào lũ lụt Miền Trung

 

6- Thanh Hằng 300,000 đ Hà Nội – Ủng hộ đồng bào lũ lụt Miền Trung

 

7- Nhà Đậu 500,000 đ Ủng hộ đồng bào lũ lụt Miền Trung

 

8- Tinker Bell Kids 500,000 đ Ủng hộ đồng bào lũ lụt Miền Trung

 

9- Người ủng hộ 500,000 đ Ủng hộ đồng bào lũ lụt Miền Trung

 

10- LTMinh 1,000,000 đ

 

11- FB: Mei Shi 5,000,000 Ủng hộ đồng bào lũ lụt Miền Trung

 

Tổng ngày 10,500,000

Số dư đầu kỳ: 36,800,000.00

Số dư cuối kỳ: 47,300,000.00

 

Ngày 21/10/2013

 

1- Nhung: 200,000 đ Ủng hộ đồng bào lũ lụt Miền Trung

 

2- Nguyễn Đình Ngưu (Sài Gòn): 1,000,000 đ Sài Gòn – Ủng hộ đồng bào lũ lụt Miền Trung

 

3- Nguyễn Diệu Linh: 100,000 đ Ủng hộ đồng bào lũ lụt Miền Trung

 

4 -Phạm Thị Quyên: 500,000 đ Ủng hộ đồng bào lũ lụt Miền Trung

 

5- Nguyễn Thị Hoài Vân: 2,140,000 đ Ủng hộ đồng bào lũ lụt Miền Trung

 

6- Nguyễn Thị Phương Thảo: 500,000 đ Ủng hộ đồng bào lũ lụt Miền Trung

 

7- Lê Thị Thùy Dung :300,000 đ Ủng hộ đồng bào lũ lụt Miền Trung

 

8- Trần Thị Mai, Trần Thị Hà; 300,000 Đ (Trần Thị Mai chuyển – Ủng hộ đồng bào lũ lụt Miền Trung)

 

9- Nguyễn Thị Lụa: 300,000 đ (FB: Nguyen Lua – Ủng hộ đồng bào lũ lụt Miền Trung)

 

10- Võ Thị Tú Oanh: 200,000 đ Ủng hộ đồng bào lũ lụt Miền Trung

 

11- Nguyễn Thu Hương: 300,000 đ Ủng hộ đồng bào lũ lụt Miền Trung

 

12- Vợ chồng Lan Khang 1,000,000 đ Ủng hộ đồng bào lũ lụt Miền Trung

 

13- Nguyễn Bích Vân 2,000,000 đ Ủng hộ đồng bào lũ lụt Miền Trung

 

14- Người ủng hộ 200,000 đ Ủng hộ đồng bào lũ lụt Miền Trung

 

15- Nguyen Thi Thuy Hoi 1,000,000 đ Ủng hộ đồng bào lũ lụt Miền Trung – Hà Tĩnh

 

16- Đỗ Thị Phương Nguyên 500,000 đ Ủng hộ đồng bào lũ lụt Miền Trung

 

17- Lê Thị Hương Giang 2,000,000 đ Ủng hộ đồng bào lũ lụt Miền Trung

 

18- Đào Thị Thanh Xuân 300,000 đ Ủng hộ đồng bào lũ lụt Miền Trung

 

19- Dung Ngoc  (Melbourne – GIO THI – ): 2,000,000 đ – Ủng hộ đồng bào lũ lụt Miền Trung

 

20- Nguyen Duc Thu: 200,000 đ Ủng hộ đồng bào lũ lụt Miền Trung

 

21- Phung Duy Hung, Nguyễn Phương Hòa Bình: 2,000,000 đ Ủng hộ đồng bào lũ lụt Miền Trung – Phung Duy Hung chuyển

 

22- Dương Thị Thu Hiền: 600,000 Ủng hộ đồng bào lũ lụt Miền Trung

 

23- Tùng : 200,000  đ Ủng hộ đồng bào lũ lụt Miền Trung

 

24- Phạm Tấn Liêm: 1,000,000 đ Ủng hộ đồng bào lũ lụt Miền Trung

 

25- Phương Thị Hiếu: 1,000,000 đ Ủng hộ đồng bào lũ lụt Miền Trung

 

26- Phan Pheo Ủng hộ 500.000 đ cho đồng bào lũ lụt Miền Trung,

 

27- Trần Việt Anh: 500,000 đ

 

28- Hứa Thị Thu Trang:  200,000 đỦng hộ đồng bào lũ lụt Miền Trung

 

29- Nguyễn Tuấn Kiệt (Lớp 7 Trường Phùng Chí Kiên (Vũ Thị Hồng Diệp chuyển)

: 200,000 đ

 

30- Nguyễn Thu Hà: 500,000đ cho đồng bào lũ lụt Miền Trung

 

31- Võ Thị Phương Mai: 2,000,000 đ  Ủng hộ đồng bào lũ lụt Miền Trung – Trịnh Thị Phương Hoa chuyển

 

32 Ninh Thị Mai: 100,000 đ Ủng hộ đồng bào lũ lụt Miền Trung

 

33- Võ Thị Hà Lê 300,000 đ Ủng hộ đồng bào lũ lụt Miền Trung

 

34- Trần Thị Bích Phương: 500,000 đ Ủng hộ đồng bào lũ lụt Miền Trung

 

35- Trần Thị Bích Hạnh: 200,000 đ Ủng hộ đồng bào lũ lụt Miền Trung

 

36- Lương Thị Thanh Hương: 200,000 đ Ủng hộ đồng bào lũ lụt Miền Trung

 

37- Đỗ Hồng Anh :500,000 đ Ủng hộ đồng bào lũ lụt Miền Trung – Lê Thị Ngọc Diệp chuyển

 

38- Lê Thanh Hải (Sông Đà – Mỹ Đình): 500,000 đ ủng hộ đồng bào lũ lụt Miền Trung

 

Tổng ngày 26,040,000

Số dư đầu kỳ: 47,300,000.00

 

Số dư cuối kỳ: 73,340,000.00

 

Ngày 22/10/2013

 

1- Tang Hien 200,000 đ Ủng hộ đồng bào lũ lụt Miền Trung

 

2 -Cao Thị Thùy Dương- Đại Kim, Hoàng Mai, Hà Nội: 500,000 đ – Ủng hộ đồng bào lũ lụt Miền Trung

 

3- Meo Sutu: 200,000 đ Vũ Thị Hải chuyển – Ủng hộ đồng bào lũ lụt Miền Trung

 

4- Người ủng hộ 300,000 đ Ủng hộ đồng bào lũ lụt Miền Trung

 

5- Nguyen Thi Phuong: 500,000 đỦng hộ đồng bào lũ lụt Miền Trung

 

6- Đõ Thúy Quỳnh: 500,000 đ Ủng hộ đồng bào lũ lụt Miền Trung

 

7- Trương Ngọc Bích: 500,000 đ Ủng hộ đồng bào lũ lụt Miền Trung

 

8- Vu Huu Nha: 500,000 đ (FB: Roger Vu – Ủng hộ đồng bào lũ lụt Miền Trung)

 

9- Nguyễn Kiều Linh- Ngân hàng MHB Hà Nội: 500,000 đ – Ủng hộ đồng bào lũ lụt Miền Trung

 

10- Công ty Thế Kỷ 70B Thụy Khuê :500,000 đ 70B Thụy Khuê – Ủng hộ đồng bào lũ lụt Miền Trung

 

11- Trần Đông Hải: 300,000 đ Ủng hộ đồng bào lũ lụt Miền Trung

 

12- Co Ca: 500,000 đ Ủng hộ đồng bào lũ lụt Miền Trung

 

13- Co Giang: 300,000 đ Ủng hộ 300.000 cho đồng bào lũ lụt Miền Trung, 300.000 đ cho CCT

 

14- Người ủng hộ: 4,009,627 đ Ủng hộ cho đồng bào lũ lụt Miền Trung, 4.009.627 đ cho CCT

 

15- Nguyễn Thị Hà 2,000,000 đ Ủng hộ cho đồng bào lũ lụt Miền Trung, 500.000 đ cho CCT

 

16- Tran Trong Uyen: 3,000,000 đ Ủng hộ đồng bào lũ lụt Miền Trung

 

17- Nguyễn Việt Hà: 500,000 đ Ủng hộ đồng bào lũ lụt Miền Trung

 

18- Người ủng hộ :500,000 đ Ủng hộ đồng bào lũ lụt Miền Trung

 

19- Cung Tố Nga: 500,000 đ Ủng hộ đồng bào lũ lụt Miền Trung

 

20- Nguyễn Thị Việt Hoa: 1,000,000 đ Ủng hộ đồng bào lũ lụt Miền Trung

 

21- Cong Binh Nguyen – Magdburg, Germany: 1,016,431 đ Magdburg, Germany – Ủng hộ đồng bào lũ lụt Miền Trung

 

 

Tổng ngày 17,826,058

Số dư đầu kỳ: 73,340,000.00

Số dư cuối kỳ: 91,166,058.00

 

Ngày 23/10/2013

 

1- Người ủng hộ :1,000,000 đ Ủng hộ đồng bào lũ lụt Miền Trung

 

2- Cơm Có Thịt New Zealand: 19,600,000 đ Ủng hộ đồng bào lũ lụt Miền Trung

 

3- Vũ Kim Ngọc- Số 8 ngõ 226 Định Công, Hoàng Mai, HN : 500,000 đ

 

4 -Vũ Thị Thanh Bình: 500,000 đ Ủng hộ đồng bào lũ lụt Miền Trung

 

5- Gia đình Bi Tit: 4,000,000 đ Phan Quốc Khánh chuyển – ủng hộ đồng bào lũ lụt Miền Trung

 

6- Người ủng hộ :2,000,000 đ Ủng hộ đồng bào lũ lụt Miền Trung

 

7- Một nhóm nhân viên Phòng Tổng hợp AVG: 1,050,000 đ Ủng hộ đồng bào lũ lụt Miền Trung

 

8- Phòng Pháp lý AVG :3,000,000 đ Ủng hộ đồng bào lũ lụt Miền Trung

 

9- Đào Phương Dung: 500,000 đ Ủng hộ đồng bào lũ lụt Miền Trung

 

10- Truong Xuan Ha: 500,000 đ Ủng hộ đồng bào lũ lụt Miền Trung

 

 

Tổng ngày 32,650,000

Số dư đầu kỳ: 91,166,058.00

Số dư cuối kỳ: 123,816,058.00

 

 

Ngày 24/10/2013

 

1- Trịnh Xuân Nguyên: 200,000 đ Ủng hộ đồng bào lũ lụt Miền Trung

 

2-Trần Nguyễn Phương Linh, Ngân Hà: 500,000 đ Ủng hộ đồng bào lũ lụt Miền Trung

 

3- Nguyễn Thị Phương Tâm: 700,000 đ Ủng hộ đồng bào lũ lụt Miền Trung

 

4- Người ủng hộ: 200,000 đ Ủng hộ đồng bào lũ lụt Miền Trung

 

Tổng ngày 1,600,000

Số dư đầu kỳ: 123,816,058.00

Số dư cuối kỳ: 125,416,058.00

 

Ngày 25/10/2013

 

1- Phạm Hồng Mai- Trung Kính, Hà Nội: 300,000 đ Trung Kính, Hà Nội – ủng hộ đồng bào lũ lụt Miền Trung

 

2- 2 bé Khôi, Nguyên :Ủng hộ 300.000 đ cho đồng bào lũ lụt Miền Trung

 

3- FB: Huong Dai Bang Ủng hộ 500.000 đ cho đồng bào lũ lụt Miền Trung,

 

4- Mai Linh San: 500,000 Ủng hộ đồng bào lũ lụt Miền Trung

 

Tổng ngày 1,600,000

Số dư đầu kỳ: 125,416,058.00

Số dư cuối kỳ: 127,016,058.00

 

Ngày 28/10/2013

 

1 Đặng Chi Mai: 50,000 đ Ủng hộ đồng bào lũ lụt Miền Trung

 

2 CLB Praha TPHCM: 8,800,000 đ (Trần Quang Thái chuyển)

 

Tổng ngày 8,850,000

Số dư đầu kỳ: 127,016,058.00

Số dư cuối kỳ: 135,866,058.00

 

Ngày 29/10/2013

 

1-Hoàng Thị Hồng Ngọc,Phạm Công Diễm (Hà Đông): 1,000,000 đ – ủng hộ đồng bào lũ lụt Miền Trung

 

2- Gia đình 2 cháu Bông Chòe: 1,000,000 đ Ủng hộ đồng bào lũ lụt Miền Trung

 

3- Nguyễn Thị Nhật Lệ – Nhà số 3, hẻm 639/39/57 Hoàng Hoa Thám, Hà Nội

: 500,000 đ

 

4- Pham Hung: 5,180,000 đ Ủng hộ đồng bào lũ lụt Miền Trung

 

5 -Nguyễn Việt Hoàng : 200,000 đ Ủng hộ đồng bào lũ lụt Miền Trung

 

6- FB: Cindy Taiki (bán chocolate Nhật): 6,240,000 FB: Cindy Taiki (bán chocolate Nhật) – ủng hộ đồng bào lũ lụt Miền Trung Do Minh Duc chuyển

 

Tổng ngày 14,120,000

Số dư đầu kỳ: 135,866,058.00

 

Số dư cuối kỳ: 149,986,058.00

 

Ngày 30/10/2013

 

1- Đặng Quang Vinh-61 Nguyễn Ngọc Vũ, HN: 300,000đ  61 Nguyễn Ngọc Vũ – ủng hộ đồng bào lũ lụt Miền Trung

 

2- Linh Hương: 500,000 Ủng hộ đồng bào lũ lụt Miền Trung

 

3- Đỗ Mai Anh :200,000 Vĩnh Yên, Vĩnh Phúc – ủng hộ đồng bào lũ lụt Miền Trung

 

4-Hội sinh viên Việt Nam tại Bang Nam Úc: 42,500,000 đ  (Hoàng Minh Nguyệt chuyển) – ủng hộ đồng bào lũ lụt Miền Trung

 

5 -Người ủng hộ 200,000 đ (IBVCB.3010130767682003 – ủng hộ đồng bào lũ lụt Miền Trung)

 

6- Dương Thị Nhung: 11,000,000 Ủng hộ đồng bào lũ lụt Miền Trung

 

7- Duong Thi Thien: 200,000 đ Ủng hộ đồng bào lũ lụt Miền Trung

 

8- Nhóm Phật tử Đông Anh :1,000,000 đ Ủng hộ đồng bào lũ lụt Miền Trung

 

9- Bùi T Tố Uyên: 300,000 Ủng hộ đồng bào lũ lụt Miền Trung

 

Tổng ngày 56,200,000

Số dư đầu kỳ: 149,986,058.00

Số dư cuối kỳ: 206,186,058.00

 

Ngày 31/10/2013

 

1- Bé Minh Hương: 200,000 đ Ủng hộ đồng bào lũ lụt Miền Trung

 

2- Lại Thị Hiền: 1,000,000 đ Ủng hộ đồng bào lũ lụt Miền Trung

 

3- Peony Ny: 1,000,000 đ Ủng hộ đồng bào lũ lụt Miền Trung

 

4- Người ủng hộ :1,000,000 đ IBVCB.3110130009416001 – ủng hộ đồng bào lũ lụt Miền Trung

 

5- Bui Hien: 500,000 đ Ủng hộ đồng bào lũ lụt Miền Trung

 

Tổng ngày 3,700,000

Số dư đầu kỳ: 206,186,058.00

Số dư cuối kỳ: 209,886,058.00

 

Ngày 01/11/2013

 

1- Chi nhánh HN Công ty CP Tập đoàn MK: 5,000,000 đ

 

2- Công ty CP ADPEX: 5,000,000 Ủng hộ đồng bào lũ lụt Miền Trung

 

3- Đặng Quốc Toàn CCT TPHCM, H16 Thủ Đức Garden homes, ủng hộ 1,000,000 đ

 

4- Đặng Thục Trang CCT TPHCM, 12 Tôn Đản, P.13, Q.4:300,000 đ

 

5- Người ủng hộ :200,000 đ (IBVCB.0111130617438001 – ủng hộ đồng bào lũ lụt Miền Trung)

 

6- Vo Thuong Lan: 500,000 đ Ủng hộ đồng bào lũ lụt Miền Trung

 

Tổng ngày : 12,000,000 đ

Số dư đầu kỳ: 209,886,058.00

Số dư cuối kỳ: 221,886,058.00

 

Ngày 02/11/2013

 

1- Bé Mickey Ủng hộ 200.000 đ cho đồng bào lũ lụt Miền Trung,

 

Tổng ngày :200,000 đ

Số dư đầu kỳ: 221,886,058.00

Số dư cuối kỳ: 222,086,058.00

 

Ngày 04/11/2013

 

1 Nguyễn Thị Nga -Sinh viên Việt Nam ở Phần Lan: 500,000 đ – ủng hộ đồng bào lũ lụt Miền Trung

 

2- Trần Thị Kim Huệ: 1,000,000 Ủng hộ đồng bào lũ lụt Miền Trung

 

3- Công ty Truyền thông MCV: 23,780,000 (Lưu Thị Hồng Nhung chuyển – ủng hộ đồng bào lũ lụt Miền Trung)

 

Tổng ngày 25,280,000

 Số dư đầu kỳ: 222,086,058.00

Số dư cuối kỳ: 247,366,058.00

 

Ngày 05/11/2013

 

1 Học sinh Trường mầm non Sunrisekidz: 11,295,000 đ (Công ty CP Tiêu điểm thông tin chuyển – ủng hộ đồng bào lũ lụt Miền Trung)

 

2- Trần Diệu Hà Ủng hộ 500.000 đ cho đồng bào lũ lụt Miền Trung

 

3 Chau Tuan Hieu: 500,000 Ủng hộ đồng bào lũ lụt Miền Trung

 

 

Tổng ngày 12,295,000

Số dư đầu kỳ: 247,366,058.00

Số dư cuối kỳ: 259,661,058.00

 

Ngày 06/11/2013

 

1- Nhóm tình nguyện Tim Hồng: 100,000,000 đ Ủng hộ đồng bào lũ lụt Miền Trung – Quảng Bình (phần góp mua đồ cùng thực hiện chuyến đi hỗ trợ Quảng Bình)

 

2- Ca Que Thanh- Âu Dương Lân, P.2, Q.8,TP HCM: 400,000 đ Âu Dương Lân, P.2, Q.8 – ủng hộ đồng bào lũ lụt Miền Trung – Quảng Bình

 

3- Phạm Phú Trường: 1,000,000 đ Ủng hộ đồng bào lũ lụt Miền Trung

 

4-Lưu học sinh Việt Nam tại Thượng Hải, Trung Quốc: 10,300,000 đ (Bùi Thị Thúy Liễu chuyển – ủng hộ đồng bào lũ lụt Miền Trung)

 

5- Lê Quang Bách: 15,000,000 đ Ủng hộ đồng bào lũ lụt Miền Trung

 

Tổng ngày 126,700,000

Số dư đầu kỳ: 259,661,058.00

Số dư cuối kỳ: 386,361,058.00

 

Ngày 07/11/2013

 

1- Người ủng hộ 2,000,000 đ (IBVCB.0711130308220001 – ủng hộ đồng bào lũ lụt Miền Trung)

 

2- Nguyễn Việt Hoàng :300,000 đ Hà Nội – ủng hộ đông bào lũ lụt Miền Trung

 

3- Nguyen Hồ Anh Ủng hộ 1.000.000 đ cho đồng bào lũ lụt Miền Trung

 

4- Người ủng hộ 200,000đ (IBVCB.0711130914442002 – ủng hộ đồng bào lũ lụt Miền Trung)

 

Tổng ngày 3,500,000

Số dư đầu kỳ: 386,361,058.00

Số dư cuối kỳ: 389,861,058.00

 

Ngày 08/11/2013

 

1- Nguyen Thi Thanh Thuy (48a/206 Trương Định, Hà Nội): 200,000 đ  – ủng hộ đồng bào lũ lụt Miền Trung

 

Tổng ngày: 200,000

Số dư đầu kỳ: 389,861,058.00

Số dư cuối kỳ: 390,061,058.00

 

 

 

Ngày 09/11/2013

 

1 Truong Thuy Lan: 2,000,000 đ Ủng hộ đồng bào lũ lụt Miền Trung

 

Tổng ngày 2,000,000

Số dư đầu kỳ: 390,061,058.00

Số dư cuối kỳ: 392,061,058.00

 

Ngày 11/11/2013

 

1 Nguyễn Thị Thu Thủy: 1,000,000 Ủng hộ đồng bào lũ lụt Miền Trung

 

Tổng ngày 1,000,000

Số dư đầu kỳ: 392,061,058.00

Số dư cuối kỳ: 393,061,058.00

 

 

 Điểm 28B Cốm Vòng

 

Ủng hộ đợt 1

 

1- Bạn (của) BẢO LINH: 2,000,000 đ

 

2- Công ty AN LẠC- B28 Phố Cốm Vòng: 5,000,000 đ

 

3- Nguyễn Quỳnh Nga và Thu Hương: Ủng hộ quần áo

 

4 -Bạn Đào Thanh Bằng 500,000 35A/445 Nguyễn Khang – ủng hộ quần áo + tiền

 

5-Đại lý oto CHEVROLET THĂNG LONG Ủng hộ 2 tấn gạo

 

6- Một bạn không nêu tên 500,000

 

7- Chị Thắng Toà nhà 3D ủng hộ 7 thùng quần áo + 1 thùng sách giáo khoa

 

8- Phạm Thị Yên Số 5/62 Nguyễn Chính, Hoàng Mai – ủng hộ 2 túi quần áo

 

9- Fanay Super junior and  Dong Bang Shin Ki Ủng hộ 1 túi quần áo

 

10- Bạn MAI THUÝ HẠNH- Số 6 ngõ 33 Lê Thanh Nghị HN: 1,000,000 Ủng hộ 2 túi quần áo, 1 đôi giày + 1 radio + tiền

 

 

11- Bạn TRỊNH VIỆT ANH Trường PTTH Phạm Hồng Thái, Ba Đình, HN – ủng hộ 2 túi quần áo

 

12- Bạn PHẠM HÀ PHƯƠNG  Số 306 N8 tập thể Trường Cảnh sát 1Ủng hộ 4 túi quần áo + 1 thùng nước lọc

 

 

13- Bạn NGUYỄN MẠNH HIẾU Ủng hộ 4 túi quần áo trẻ em

 

14- Linh Quỳnh 303 Quan Nhân, Hà Nội – ủng hộ 51 kg gạo, 30kg mỳ ăn liền

 

15- Kho CCT Ủng hộ 19 thùng quần áo cũ + 50 túi áo nỉ mới (500 cái áo nỉ)

 

16- Anh Hùng Pro Ủng hộ 1 tạ gạo

 

17- Công ty Đại Lâm VP HN Ủng hộ 19 thùng mỳ tôm Hảo Hảo

 

18- Hoàng Thanh Dương 124 Hoàng Ngân – ủng hộ 1 chăn + 1 túi quần áo

 

19- Nguyễn Thị Phương Ủng hộ 1 túi bánh mỳ Kinh Đô + 1 túi quần áo người lớn trẻ em

 

20- Luyến Béo + Thủy Nguyễn 500,000 Nhà máy Bia Việt Hà – ủng hộ 2 túi quần áo + tiền

 

21- Cơm có thịt Nhật Ủng hộ 1 bao + 1 túi quần áo cũ

 

22- Nhóm Trường Bưu chính viễn thông 700,000 Ủng hộ quần áo cũ + tiền

 

 

23- Nhóm ca sỹ Thái Thùy Linh Ủng hộ 185 bao quần áo, mũ cũ các loại

 

24- Bạn Nga Ủng hộ 2 bao quần áo cũ

 

25- Nhóm làm ruốc chị Châu Ny Ủng hộ 3 thùng ruốc (220 hộp ruốc)

 

 

Tổng  10,200,000

Số dư đầu kỳ: 0

Số dư cuối kỳ: 10,200,000.00

 

Ủng hộ đợt 2 (từ 21/10/2013)

 

1- Trần Thị Thu Hà ĐT: 0912069466 – ủng hộ 3 túi quần áo cũ và chăn màn

 

2- Phạm Hữu Quang ĐT: 0982699996 – ủng hộ 50kg gạo; 5 thùng mì tôm; 2 tải quần áo cũ

 

3- Hoàng Hà Tuyên: 500,000 đ Trương Định, ĐT: 0917300295 – ủng hộ tiền

 

4- Nguyễn Lan Chi Xuân Đỉnh, ĐT: 0942633228 – ủng hộ 1 túi quần áo

 

5- Chị Lương Hạnh Hòa Bình, ĐT: 0986723356 – ủng hộ thuốc + bông băng + cồn 700 ….

 

6 – Anh Nguyễn Bá Lương và những người bạn  Mai Dịch, ĐT: 0979641868 – ủng hộ 1 thùng lương khô; 5 bao quần áo, giầy dép sạch trẻ em người lớn

 

7- Đại diện Nhóm Trường Bưu Chính Viễn Thông – ủng hộ 6 bao, 4 túi quần áo

 

8- Chú Nguyễn Văn Thắng Chi hội cựu chiến binh 13 p.Dịch Vọng hậu, Cầu Giấy, ĐT: 0904468919 – ủng hộ quần áo, túi 2 quai

 

9- Lê Thúy Nga 500,000 Kim Liên, ĐT: 0983651966 – ủng hộ quần áo + tiền

 

10- Phạm Thị Thúy (Anh Vàng) ĐT: 0982759221 – ủng hộ quần áo cũ 5 bao

 

11- Hoàng Thanh Mai ĐT: 0969085393 – ủng hộ 2 túi quần áo cũ

 

12- Quách Hiền 1,000,000 Ủng hộ tiền

 

13- Vũ Lê Phượng P302 ngõ 1150 đường Láng, ĐT: 0986446193 – ủng hộ 3 túi quần áo cũ

 

14- Trường mầm non Liễu Giai Kinder (Cô Nguyễn Kim Hiền hiệu trưởng – ĐT:

 

0996028789) 14 Trung Kính – Trung Hoà – Cầu Giấy – Hà Nội

 

Ủng hộ 16 thùng và 3 bao tải quần áo cũ + mới và đồ dùng học tập do các

 

phụ huynh trong trường đóng góp

 

15- Trường mầm non Liễu Giai Kinder(Cô Nguyễn Kim Hiền hiệu trưởng –

 

ĐT: 0996028789) Ủng hộ 1 thùng 1bao quần áo cũ + 13 thùng mỳ + 2 thùng bánh + 2 thùng nước + 4 thùng to đồ dùng

 

16- Bạn Hạnh (Hanh Nguyen) 2,000,000 Ủng hộ tiền

 

17- Bạn Diệp Anh (Kristen Ho) 1,000,000 Ủng hộ tiền

 

18- Tình nguyện viên Hải Phòng Ủng hộ 11 bao tải quần áo cũ

 

19- Công ty S5T Số 11 liền kề 6C làng Việt Kiều Châu Âu – ủng hộ 7 bao 1 thùng chăn

 

20- Bạn Nhung Nhung 71 Nguyễn Chí Thanh – ủng hộ 3 túi quần áo cũ

 

21- Một bạn giấu tên Ủng hộ 5 túi quần áo cũ

 

22- Nguyễn Diệu Linh 651 đường Hồng Hà – ủng hộ 3 túi quần áo cũ

 

23- Trương Hồng Kim 267 Trần Đăng Ninh – ủng hộ 2 túi quần áo cũ

 

24- Chị Hải Hải Dương Ủng hộ 2 thùng quần áo cũ

 

25- Nhóm các bạn Công ty Thang Nam Ủng hộ 350 chiếc chăn ấm mới tinh

 

26 -Đặng Thị Thúy Mai ĐT: 0983800716 – ủng hộ 10 chăn nỉ

 

27- Anh Vuông + Phương ĐT: 0976777668 – ủng hộ màn hình + bàn phím máy tính

 

28- Chị Lương Hạnh Hòa Bình – ủng hộ quần áo cũ, khăn mũ

 

     Lê Thu Giang ĐH Điện Lực, ĐT: 01649587922 – ủng hộ tiền 200,000

 

29- Chị Loan Số 46A Ngõ 9 Đào Tấn, ĐT: 0912311238 – ủng hộ 2 chăn

 

30- Trường mầm non Sunrise Ủng hộ 13 thùng mì, 4 bao gạo, 1 thùng bánh Leibniz, 1 thùng bánh mỳ Breddy, 2 thùng nước, 4 thùng to đồ dùng

 

31- Cơm Thịt Hải Phòng (anh Phan Anh Dũng) 100,000 đ, Ủng hộ 2 máy bơm, 15 thùng mì ăn liền, 1 thùng mì tôm Miliket to, 1 chăn màn, quần áo cũ

 

32- Trần Thị Yến -Hàng Gà, Hoàn Kiếm, ĐT: 0904574555 – ủng hộ 1 tủ lạnh

 

33- Nguyễn Thu Hương Mỹ Đình, ĐT: 0936380186 – ủng hộ 2 cây máy tính, 1 màn hình, 2 bàn phím

 

34-Trường mầm non Liễu Giai Kindergarten  14 Trung Kính – Trung Hoà – Cầu Giấy – Hà Nội Ủng hộ 1 bao + 1 thùng quần áo, 50kg gạo do phụ huynh hai bé Bảo Trâm, Bình Minh quyên góp

 

35- Gia đình Mai Thị Hoàng Yến Hải Phòng, ĐT: 0913523333 – ủng hộ 5 thùng nước mắm + 1 thùng bột canh

 

36- 2 bé Phạm Đức Hùng và Phạm Cát Long Ủng hộ các em trường mầm non 50 chăn phao mới + 1 thùng bánh kẹo

 

37- Cô Phạm Thị Thanh Hà Số 44 ngõ 218 Tây Sơn – ủng hộ 5 kg/túi x 5 túi = 25kg gạo và quần áo

 

38- Cô Nguyễn Hồng Vân 70 Nguyễn Chí Thanh – ủng hộ 2 túi quần áo; 01 thùng bánh kẹo

 

39- Chị Hải Hải Dương – ủng hộ 1 bộ máy tính

 

40- Trịnh Thị A Đam – Văn Lâm, Như Quỳnh, Hưng Yên, ĐT: 0978212315 – ủng hộ 01 thùng thuốc.

 

41-Các bạn từ TP HCM gửi ra 2 bao tải quần áo lớn

 

42- Bạn Nguyễn Lan Hương Hà Đông – ủng hộ 3 túi quần áo mới + 1 túi giày dép mới

 

43- Các bạn Đỗ Thị Minh Đức, Nguyễn T.Vân Anh, Đào Thanh Hằng, Đào T.Thu Hường, BùiQuỳnh Vân, Vũ Lan Phương, Trần QuốcCường, Kiều Việt Anh: Ủng hộ các bé bản Rục 180 bát Inox

 

44- Cô Chinh 160 Quán Thánh, ĐT: 01234217311 – ủng hộ quần áo mùa thu đông

 

45- Công ty CP tích hợp hệ thống tin học 70 B Thụy Khuê,Tây Hồ, Hà Nội – ủng hộ 4 màn hình & 5 cây bao gồm cả chuột và bàn phím, giúp đỡ kiểm tra và cài lại các máy.

 

46- Cô Phạm Quỳnh Hương  Ngõ 79/40 số nhà 31 Cầu Giấy – ủng hộ 2 nồi cơm điện cũ, 2 chảo, dao,cốc, thớt nhựa, thìa, muôi…

 

47- Bạn Hải Ủng hộ 1 cái cát xét

 

 

Tổng  5,300,000

Số dư đầu kỳ: 10,200,000.00

Số dư cuối kỳ: 15,500,000.00

 

Ghi chú : Số tiền ủng hộ tại B28 Phố Cốm Vòng dùng một phần mua đồ hỗ trợ, còn lại chuyển vào TK.

 

Nếu bạn thấy đã ủng hộ nhưng chưa thống kê (ngoài lý do thống kê thiếu khi sao kê còn có lý do thường gặp là gửi tiền nhưng không ghi nội dung gửi ), bạn nhắn giúp để chúng tôi rà soát, bổ sung.Cám ơn bạn.

About trandangtuan

chỉ mong làm được những điều nho nhỏ...
Bài này đã được đăng trong Báo viết ké. Đánh dấu đường dẫn tĩnh.

2 Responses to THỐNG KÊ ỦNG HỘ ĐỒNG BÀO MIỀN TRUNG SAU BÃO LŨ QUA CƠM CÓ THỊT (tiếp tục cập nhật)

 1. thương quê nói:

  Thương nhiều lắm, khúc ruột miền Trung…

  Biết bao nhiêu ánh mắt vẫn từng giờ nhìn về phía đau thương, để rồi cầu mong trong khắc khoải rằng thiên tai đừng đến, rằng bão tố hãy chuyển hướng mà rời xa khúc ruột miền Trung, để đớn đau đừng lặp lại…

  Hết đau thương này qua đi, đau thương khác đã lại đến. Khúc ruột miền Trung gồng gánh tai ương, vẫn bị quét qua bao nhiêu đau thương, mất mát.
  Chúng tôi rốt cuộc vẫn chỉ là con người có xương có thịt, chúng tôi không thể chống chọi nổi với cơn thịnh nộ của thiên nhiên. Đối diện với hết thảy những thiên tai giáng xuống, đồng bào tôi vẫn chỉ biết oằn lưng mà gánh chịu. Trước vô vàn những cuồng phong cùng bão lũ, sức tàn phá khủng khiếp trải dọc khắp vùng duyên hải cằn cỗi, mỗi khoảng khắc đều có thể cướp đi sinh mạng của bất cứ ai. Thiên nhiên, Người đáng sợ, nhưng xin Người đừng tiếp tục trút giận lên đồng bào tôi!

  Những tấc đất qua muôn đời vẫn cằn vẫn cỗi, cùng miền Trung trải qua bao nhiêu nỗi khó nhọc. Mỗi trận bão quét qua là hoang tàn, là đổ nát, là ngập úng, là thiệt hại, là mất mát, là chia ly, là gánh nặng thêm dồn đổ, là nghèo lại càng nghèo, là đau lại càng đau.
  Thế nhưng, dẫu rằng thiên tai cướp đi tất cả những gì miền Trung có, và gây dựng suốt bao đời cha ông, nhưng không thể cướp đi ước mơ và niềm hy vọng, càng không thể cướp đi ý chí của người miền Trung. Đồng bào chúng tôi vẫn luôn gạt những giọt nước mắt, bước qua những đau thương, mất mát, ngậm ngùi trăm nỗi nhọc nhằn để vượt qua hết lần xâm phạm này đến lần xâm phạm khác, của bão lũ, của thiên tai. Vẫn gượng dậy sau mỗi lần đổ nát, vẫn sinh tồn trong biển nước mênh mông.
  Những ngày này, cả nước hướng về miền Trung ruột thịt, trước việc dự báo về thiên tai sắp đến nhưng hoàn toàn bất lực. Ai cũng lo lắng, ai cũng sợ hãi trước sức tàn phá của siêu bão có sức tàn phá lớn nhất lịch sử nhân loại, đều cảm thấy bàng hoàng. Tại sao miền Trung của chúng tôi luôn khổ như thế?

  Rõ ràng, không đất nước nào có thể phản kháng lại sự trừng phạt của thiên nhiên, con người vẫn chỉ biết gồng mình mà gánh chịu. Nước mắt không thể rơi nổi bởi sự chịu đựng đã được tôi luyện qua tháng năm, ngấm vào tâm hồn của từng người dân, từ người già đến trẻ nhỏ. Bởi vì khổ quá, nên mới càng trở nên kiên cường. Bởi vì đã trải qua quá nhiều nên mới không khuất phục.

  Nhưng mà, miền Trung ơi, vẫn đau lắm!
  Biết bao nhiêu ánh mắt vẫn từng giờ nhìn về phía đau thương, để rồi cầu mong trong khắc khoải rằng thiên tai đừng đến, rằng bão tố hãy chuyển hướng mà rời xa khúc ruột miền Trung, để đớn đau đừng lặp lại, để đồng bào đừng tiếp tục phải cắn răng chống chọi với cơn giận giữ của thiên nhiên.
  Đồng bào tôi cũng cần được sống an bình, đồng bào tôi cũng có khao khát được ước mơ, cũng muốn được thực hiện tất cả những nguyện vọng ủ ấp để vươn mình vững chãi. Cột chống của cả nước, những trách nhiệm phải đối diện với đầu sóng, ngọn gió. Đã đến lúc miền Trung mệt mỏi, đã đến lúc ai nấy đều kiệt quệ, đã đến lúc chúng ta nhìn thấy những gương mặt tuyệt vọng, những nỗi sợ hãi, và cả những giọt nước mắt đượm nỗi bi thương.

  Tôi đã nhìn thấy đồng bào tôi, chảy máu từ tận trong tim, như thế!

  Gửi tới đồng bào tôi một trái tim, một lời hứa đồng hành, những người dân lam lũ, khổ sở, luôn phải đối chọi với thiên tai khắc nghiệt, luôn phải gượng dậy sau mỗi trận bão qua, luôn phải gạt nước mắt xây dựng lại toàn bộ, để tiếp tục sống, khẳng khái và kiên cường.

  Dẫu cho những lời cầu nguyện của chúng tôi, khó có thể thành hiện thực. Dẫu cho sự xót xa đồng cảm của chúng tôi không thể khiến đồng bào miền Trung không phải chịu thương đau. Nhưng hãy cứ tâm niệm, một lòng hướng về miền Trung, đỏ mắt chờ mong một dải lụa kiên cường sẽ lại tung bay trước biển Đông lộng gió.

  Và xin thiên nhiên, miền Trung khổ lắm, đồng bào chúng tôi khổ lắm rồi, xin đừng trút giận lên họ thêm nữa!
  Theo CaDe (Kenh14.vn/Trí Thức Trẻ)

 2. Hoài Tố Hạnh nói:

  Kính nhờ lão Tuấn hạ gấp giùm 5 bài hát trên và bài hát Nước mắt ngày tiễn biệt trong phần com mấy bài cũ của trang này. Cám ơn bạn.

Trả lời

Điền thông tin vào ô dưới đây hoặc nhấn vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s