SAO KÊ TÀI KHOẢN CỦA QUỸ TRÒ NGHÈO VÙNG CAO TẠI VCB

Từ đầu tháng 6.2014 Quỹ Trò Nghèo Vùng Cao đi vào hoạt động với tài khoản của Quỹ. Tài khoản cá nhân mang tên Trần Đăng Tuấn duy trì một thời gian khi chưa phải tất cả mọi người ủng hộ biết về tài khoản mới. Tuy nhiên ngoài việc gửi những khoản ủng hộ cho năm học cũ còn sót lại, tài khoản mang tên Trần Đăng Tuấn không thực hiện chức năng như trước nữa, mà chỉ là tài khoản trung chuyển. Các ủng hộ sẽ được chuyển từ tài khoản cũ này sang tài khoản mới của Quỹ và sau khi mọi người quen với tài khoản mới thì tài khoản Trần Đăng Tuấn sẽ đóng.

Tài khoản mới của Quỹ:

Tên Tài khoản: Quỹ Trò Nghèo Vùng Cao

Số tài khoản: 0611001917137

Ngân hàng: Ngân hàng thương mại cổ phần ngoại thương Việt Nam Chi nhánh: Ba Đình -Hà Nội.

Dưới đây là sao kê gốc các hoạt động của TK từ khi mới lập. Các bạn đã ủng hộ có thể tra cứu khoản ủng hộ của mình đã đến tài khoản chưa.

08/08/2014 J633 – 0018932   1,000,000.00 Sender:75101001.DD:080814.SHGD:10000105.BO: KHONG XAC DINH.NGUYEN THI THUY BH DONG NAI CHUYEN TIEN (VIETCOMBANK CN BA DINH HA NOI )
08/08/2014 M442 – 0000039   1,000,000.00 TRAN MINH HIEN : CHUONG TRINH “COM CO THIT” GD TIEN MAT
08/08/2014 VNCK – 0030543   1,000,000.00 IBVCB.0808140088659003.Chau Pham Quang Minh va Pham Nhat Huy o HN ung ho
08/08/2014 VNCK – 0025478   200,000.00 IBVCB.0808140969677001.Nguyen Minh Thu VCCorp Nguyen Minh Thu – CCT Thang 8 2014
08/08/2014 VNCK – 0015383   500,000.00 IBVCB.0808140492661001.Be Lim va Mun Doi Can – Ngoc Ha, HN UHTX T7/2014 Quy Com co thit cho cac ban nho
08/08/2014 VNCK – 0014435   200,000.00 IBVCB.0808140296457002.Nguyen Lan Phuong CCT thang 8/14
08/08/2014 B247 – 0005080   300,000.00 IBPS/SE:01307001.DD:080814.SH:10000098.BO:PHAM BICH NGOC.–UNG HO.CD NGAN HANG NGOAI THUON G VIET NAM-CN BA DINH-
08/08/2014 VNCK – 0013697   1,000,000.00 IBVCB.0808140096457002.Nguyen Huong Giang Ho tro tre em ngheo vung cao
08/08/2014 VNCK – 0012171   500,000.00 IBVCB.0808140929129001.HO HOANG LONG – HO HOANG QUAN Da Nang Ung ho cac ban mien nui phia Bac
08/08/2014 VNCK – 0012057   250,000.00 IBVCB.0808140739513001.DTVA CCT T8 Gui quy thang 8
08/08/2014 2Q47 – 0000004   7,200,000.00 cncty mk ung ho cho chuong trinh:com co thit”_ quy tro ngheo vung cao(thang 4 den thang 7/ 2014)
08/08/2014 VNCK – 0010383   300,000.00 IBVCB.0808140575679001.khong Cam on cac anh chi da thuc hien CT nay
08/08/2014 VNCK – 0009977   300,000.00 IBVCB.0808140615875002.Nguyen Thi Hong Cau xin su hai long cua dang Tao Hoa.
08/08/2014 VNCK – 0007825   100,000.00 IBVCB.0808140527411003.Nguyen Thi Thu Hong Cau Giay – Ha Noi ung ho Quy Tro ngheo vung cao
07/08/2014 VNCK – 0074676   495,000.00 IBVCB.0708140207393002.Pham Minh Quan/Pham Do Thuc Anh ung ho cac ban kho khan
07/08/2014 VNCK – 0067077   300,000.00 IBVCB.0608140006813001.Tran My Thuat ung ho
07/08/2014 J633 – 0015594   300,000.00 Sender:01314001.DD:070814.SHGD:10001256.BO: LE THI THUY BICH.THANG8
07/08/2014 J633 – 0013630   500,000.00 Sender:01310001.DD:070814.SHGD:10003460.BO: NGUYEN HONG THUY.NHT UNG HO CCT
07/08/2014 VNCK – 0001901   200,000.00 IBVCB.0708140596681001.motbit Xuan Dinh, Tu Liem, HN Ung ho tre vung cao
07/08/2014 VNCK – 0067665   100,000.00 IBVCB.0608140166457001.Thitran BH bien hoa, dong nai ung ho TX cho com co thit thang 8
07/08/2014 J633 – 0006932   500,000.00 Sender:01310001.DD:070814.SHGD:10001142.BO: VU NGOC HUNG.BE MINH DUC UNG HO QUY TRO NGHEO VUNG CAO
07/08/2014 J633 – 0006423   1,000,000.00 Sender:35204001.DD:070814.SHGD:10000002.BO: PHAM VAN HIEN.NGAN HANG VIETCOMBANK CN BA DINH (PHAM VAN HIEN BINH MINH KHOAI CHAU HUNG YEN UNG HO)
07/08/2014 R673 – 0000053   200,000.00 TRAN TU UYEN NOP TM GD TIEN MAT
07/08/2014 J993 – 0000312   100,000.00 PT..TRAN NGOC PHUNG.20140807.121225.Transfer for PT.-QuyTroNgheoV.
07/08/2014 VNCK – 0093066   5,000,000.00 IBVCB.0708140854127002.Ung ho quy COM CO THIT
07/08/2014 VNCK – 0084699   200,000.00 IBVCB.0708140042967002.Van Ho Ha Noi Ung ho Com co thit T8/2014
07/08/2014 VNCK – 0089932   100,000.00 IBVCB.0708140690201001.nguyen trong hieu dong da ha noi chuc moi nguoi suc khoe va may man
07/08/2014 VNCK – 0084613   200,000.00 IBVCB.0708140674991004.Phung Thanh Xuan Hanoi UH CCT
07/08/2014 G398 – 0000012   1,000,000.00 NGUYEN MINH DUC CT GD TIEN MAT
07/08/2014 VNCK – 0083362   200,000.00 IBVCB.0708140465303001.Trieu Thi Man Ung ho KTX Ba Be
07/08/2014 VNCK – 0086912   500,000.00 IBVCB.0708140085909001.Hoang Ha Doi Can Ung ho KTX Ba Be
07/08/2014 J633 – 0010350   600,000.00 Sender:01202001.DD:070814.SHGD:10002110.BO: TRAN THUY BINH.995214080700768 UNG HO CHUONG TRINH CCT
07/08/2014 J633 – 0010663   1,200,000.00 Sender:01311001.DD:070814.SHGD:10002805.BO: TRAN THI PHUONG HA.TRAN THI PHUONG HA 0912.69 3.874 112K2 TT HV CHINH TRI QUOC GIA HCM UNG HO QUY TRO NGHEO VUNG CAO
07/08/2014 VNCK – 0071971   500,000.00 IBVCB.0708140576207002.Ung ho CT com co thit
07/08/2014 VNCK – 0081481   500,000.00 IBVCB.0708140368531002.FB DIEP NGUYEN UNG HO KTX BA BE
07/08/2014 VNCK – 0081068   150,000.00 IBVCB.0708140829943001.Hanh thang 7
07/08/2014 VNCK – 0080866   1,000,000.00 IBVCB.0708140327335003.khong quan trong
06/08/2014 VNCK – 0043331   900,000.00 IBVCB.0608140248369001.Chau Vu Anh Quan Lop 2D Truong Tieu hoc Thang Long, Ha Noi UHTX (Thang 7,8,9 /2014)
06/08/2014 VNCK – 0041615   240,000.00 IBVCB.0608140875373001.Huong Duong Fb Huong Duong Com co thit (T7 + T8)
06/08/2014 VNCK – 0038496   200,000.00 IBVCB.0608140940849001.Hoang Ha Doi Can Ung ho TX thang 8 nam 2014
06/08/2014 VNCK – 0059751   300,000.00 IBVCB.0608140988543001.Nguyen Thi Phuong ung ho Quy tro ngheo vung cao
06/08/2014 VNCK – 0057369   200,000.00 IBVCB.0608140942683002.Duong Le Minh Thu Ung ho Quy Com Co Thit
06/08/2014 VNCK – 0028632   100,000.00 IBVCB.0508140252177001.Nguyen Van Binh (Nghe An) ung ho CCT
06/08/2014 MN44 – 0000020   500,000.00 NGUYEN TRUNG TINH UNG HO CAC CHAU NHO VUNG CAO GD TIEN MAT
06/08/2014 J633 – 0013573   600,000.00 Sender:01305004.DD:060814.SHGD:10000034.BO: NGUYEN THI THU HA.TAI KHOAN TRICH NO 1702148 49010470, NOI DUNG CHUYEN UNG HO THANG 7
06/08/2014 4Z96 – 0000065   500,000.00 HO ANH- THANH VAN UNG HO COM CO THIT -T8 GD TIEN MAT
06/08/2014 J633 – 0012863   200,000.00 Sender:79314001.DD:060814.SHGD:10000623.BO: NGUYEN HONG VAN.UNG HO QUY CCT T8.2014
06/08/2014 VNCK – 0032131   1,005.00 IBVCB.0608140545655001.a a
06/08/2014 X417 – 0000139   300,000.00 TRAN NAM THANH HO TRO TRE (COM CO THIT) GD TIEN MAT
06/08/2014 VNCK – 0050133   100,000.00 IBVCB.0608140970445003.Ngo Tien Manh 11 Hoang Dieu cong nhan
06/08/2014 4L81 – 0000003   200,000.00 CHAU HAI VU – CHAU ANH 25 HANG TRONG UH QUY CCT T8 GD TIEN MAT
06/08/2014 VNCK – 0059321   200,000.00 IBVCB.0608140617087002.Dang Thuc Trang CCT TPHCM Ung ho thuong xuyen T8/2014
06/08/2014 VNCK – 0048279   200,000.00 IBVCB.0608140486343002.Vuong Ha Anh 38 B6 to 15 P. Mai Dich Cau Giay ung ho vao quy
05/08/2014 VNCK – 0099208   100,000.00 IBVCB.0508140015995001.Me be Ong 97 Nguyen Chi Thanh UH CCT
05/08/2014 J633 – 0012866   6,360,000.00 Sender:01201001.DD:050814.SHGD:10003533.BO: TRAN DANG TUAN.14IB000004671119CCT ROSTOV ON D ON UNG HO 300 USD
05/08/2014 J633 – 0008664   600,000.00 Sender:01202001.DD:050814.SHGD:10002410.BO: NGUYEN THU HA.995214080500843 UNG HO CCT T7 VA T8
05/08/2014 VNCK – 0004492   200,000.00 IBVCB.0508140795229001.2 chau Nguyen Ngoc Khanh va Nguyen Huong Giang UHTX 8/2014
05/08/2014 VNCK – 0003737   400,000.00 IBVCB.0508140346213008.Apple – Cong Binh, Binh Thuy, bo heo
05/08/2014 VNCK – 0094170   350,000.00 IBVCB.0508140635615003.Nguyen Thi Dieu Thuy 781/d2 le hong phong , f12.q10 .
05/08/2014 VNCK – 0020074   500,000.00 IBVCB.0508140552555002.Duong Hoang Bach – Ung ho T8/2014
05/08/2014 J633 – 0014335   200,000.00 Sender:01310001.DD:050814.SHGD:10003400.BO: NGUYEN TAI TUE.UNG HO QUY TRO NGHEO VUNG CAO
05/08/2014 J633 – 0011656   100,000.00 Sender:79302001.DD:050814.SHGD:10003505.BO: HOANG THI THAO.(RMNO 03021408058113) UNG HO C CT THANG 8/2014 (NHH VIETCOMBANK BA DINH HA NOI)
05/08/2014 VNCK – 0016807   200,000.00 IBVCB.0508140406657003.Thao Tran . .
05/08/2014 VNCK – 0013531   1,150,000.00 IBVCB.0508140985637002.LE THANH HUYEN USA
05/08/2014 VNCK – 0013192   200,000.00 IBVCB.0508140536777002.Thanh Tran Ung ho TX thang 8/2014
05/08/2014 VNCK – 0008837   200,000.00 IBVCB.0508140605167001.Giao Huynh Saigon Quy Com co thit
05/08/2014 VNCK – 0007557   1,000,000.00 IBVCB.0508140606375002.DiskDr.VN 160 Tay Son – Dong Da – Ha Noi Ung ho chuong trinh CCT
05/08/2014 J633 – 0012585   493,400.00 Sender:01202001.DD:050814.SHGD:10005119.BO: NGUYEN THI TOAN.995214080501640 UNG HO CHUON G TRINH COM CO THIT.
04/08/2014 VNCK – 0059372   300,000.00 IBVCB.0408140270105002.HTB Ung ho Com co Thit – 8/2014
04/08/2014 N753 – 0000183   10,000,000.00 do thanh tu hoi handmade cct chuyen tien ve cct tong GD TIEN MAT
04/08/2014 3812 – 0000057   500,000.00 CHI EM BAN THANH TRA TONG CONG TY DIEN LUC HA NOI UNG HO GD TIEN MAT
04/08/2014 VNCK – 0051543   200,000.00 IBVCB.0308140978035001.Ung ho Quy Tro Ngheo Vung Cao
04/08/2014 VNCK – 0082887   100,000.00 IBVCB.0408140674855001.Nguyen Thi Kim Oanh Ha Noi Them mieng thit vao bua com cho cac con
04/08/2014 J633 – 0008853   200,000.00 Sender:01304001.DD:040814.SHGD:10000207.BO: TRAN KIEU LAN.CHUYEN TIEN CHO BE NHU BINH PHUO C
04/08/2014 J633 – 0008167   500,000.00 Sender:01310001.DD:040814.SHGD:10001407.BO: NGUYEN THI THANH CHI.HAI CHAU CA VA ONG UNG HO QUY
04/08/2014 J633 – 0008145   2,810,000.00 Sender:01310001.DD:040814.SHGD:10001324.BO: TRAN KHANH VAN.KHANH VAN TRAN CHUYEN THANG 7 T HEO CAM KET BAN VE MAY BAY UNG HO CCT
04/08/2014 VNCK – 0070672   300,000.00 IBVCB.0408140280681002.Phung Mai Chi Khu 14 TT Hung Son, Lam Thao, Phu Tho Ung ho cac ban hoc tro ngheo vung cao
04/08/2014 7B42 – 0000040   500,000.00 anh hoang quoc khanh so 11, ngo 12, nguyen phuc lai ung ho GD TIEN MAT
04/08/2014 7B42 – 0000038   14,130,665.00 chi do thi thanh van, lop hoc day tieng viet, tai Duc ung ho 500eur GD TIEN MAT
03/08/2014 VNCK – 0046639   500,000.00 IBVCB.0308140340313001.Yenhn HY CCT
03/08/2014 VNCK – 0041325   200,000.00 IBVCB.0308140749723003.Linh Huong ung ho T8 A A
03/08/2014 VNCK – 0039003   200,000.00 IBVCB.0208140849599004.linh nguyen linh nguyen linh nguyen
03/08/2014 VSMS – 0769480 55,000.00   THU PHI DICH VU SMS CHU DONG THANG 07/2014. SDT: 0965289889. So tien 55000 VND
02/08/2014 VNCK – 0023807   1,000,000.00 IBVCB.0208140833791001.Vu Thi Thanh Hue ung ho quy comcothit
02/08/2014 VNCK – 0036842   200,000.00 IBVCB.0208140897971001.Pham Hong Nhung UHTX thang 08/2014
02/08/2014 VNCK – 0032492   1,000,000.00 IBVCB.0208140641749001.Mot chut cho QUY TRO NGHEO VUNG CAO from Dao Bac
02/08/2014 VNCK – 0031215   1,000,000.00 IBVCB.0208140880553001.zero112358 Hanoi Ung ho quy Tro ngheo vung cao
02/08/2014 VNCK – 0022119   300,000.00 IBVCB.0208140807191002.QA HCM Quy com co thit
02/08/2014 VNCK – 0017819   200,000.00 IBVCB.0108140244825001.Gia dinh My-Keo Ung ho COM CO THIT
01/08/2014 VNCK – 0078825   300,000.00 IBVCB.0108141030145001.Tran Duc Minh, CCT Hungary
01/08/2014 VNCK – 0002656   1,000,000.00 IBVCB.0108140013957001.Chau Trinh Trung Hoa chuc cac ban luon manh khoe, vui ve va hanh phuc!
01/08/2014 VNCK – 0093232   300,000.00 IBVCB.0108140696261001.Be U HN Ung ho thang 8/2014
01/08/2014 VNCK – 0006362   220,000.00 IBVCB.0108140502989001.KM ung ho Com co thit
01/08/2014 J633 – 0015434   500,000.00 Sender:01202005.DD:010814.SHGD:10000311.BO: VU THUY VAN.VU THUY VAN CK
01/08/2014 VNCK – 0091333   500,000.00 IBVCB.0108140608129001.An Thanh Long Bien – Ha Noi Ung ho CCT thang 7/2014
01/08/2014 VNCK – 0096883   360,000.00 IBVCB.0108140904739005.Gia dinh Minh Ha – UHTX Hai Duong Quy CCT va be Nhu (120K)
01/08/2014 J633 – 0006881   480,000.00 Sender:01307001.DD:010814.SHGD:10000311.BO: KHONG DUC TRUNG.IBUH CCT T8/2014
01/08/2014 J633 – 0006416   2,000,000.00 Sender:01310001.DD:010814.SHGD:10000593.BO: VU THI NGUYEN.CHUYEN TIEN COM CO THIT THANG 8
01/08/2014 A810 – 0000065   600,000.00 UNG HO CCT THANG 8+ 9 GD TIEN MAT
01/08/2014 C263 – 0006618   200,000.00 /Ref:P3084213551{//}B/O:MRS. DO THI QUYNH LOAN UNG HO QUY
01/08/2014 VNCK – 0087495   300,000.00 IBVCB.0108140326083001.Thuc Dang ung ho Com co thit T8/2014
01/08/2014 VNCK – 0081676   500,000.00 IBVCB.0108140989773001.DA Ung ho CCT
01/08/2014 VNCK – 0088089   500,000.00 IBVCB.0108140254015001.UNG HO "CTRINH BUA COM CO THIT"
01/08/2014 VNCK – 0010349   2,800,000.00 IBVCB.0108140268775002.Hung, Phuong, Vien, Nhu, Phuoc, Van, Loan, Dung ung ho CCT
01/08/2014 VNCK – 0005344   300,000.00 IBVCB.0108140693241001.QUY COM CO THIT BE MICKEY UNG HO COM CO THIT
31/07/2014 VNCK – 0071209   300,000.00 IBVCB.3107140270899001.Gia Dinh Song Anh – Tan Binh .
31/07/2014 VNCK – 0071268   100,000.00 IBVCB.3107140788875003.Tran Thanh Tung Lo 8 C22 Ding Cong ung ho tre em ngheo mien nui
31/07/2014 J633 – 0011738   500,000.00 Sender:01202001.DD:310714.SHGD:10005258.BO: DANG THI HAI LINH.995214073101463 UNG HO QUY THANG 7
31/07/2014 8315 – 0004973   180,000.00 FTF.CN:5264180507264018 .FrAcc:0021000255544 .ToAcc:0611001917137
31/07/2014 J633 – 0019698   1,000,000.00 Sender:01204009.DD:310714.SHGD:10009807.BO: DINH XUAN TINH.UNG HO, CTIEP CN BA DINH
31/07/2014 N568 – 0000025   3,000,000.00 nguyen thi bich duyen nt zen ung ho thang7 GD TIEN MAT
31/07/2014 VNCK – 0041694   100,000.00 IBVCB.3107140036633003.TRAN KIM NGA PHONG 305 CC 151 NGUYEN DINH CHINH, P 11, Q P TU NGUYEN
30/07/2014 HW76 – 0000049   1,000,000.00 DO THI THUY HA CHUYEN TIEN GD TIEN MAT
30/07/2014 VNCK – 0009994   100,000.00 IBVCB.3007140089251001.Tran Thi Minh Hanh Q12 TPHCM Minh Hanh ung ho tre em vung cao kho khan
30/07/2014 VNCK – 0019629   500,000.00 IBVCB.3007140054917002.Lan Do ung ho Quy
30/07/2014 VNCK – 0001210   190,000.00 IBVCB.2907140993639001.L’escargot ung ho 38 bua an CCT tuong duong voi 38 doi tat da ban tu thang 5/2014 den thang 7/2014.
30/07/2014 VNCK – 0035682   100,000.00 IBVCB.3007140177171002.Man Da nang Ung ho cac e ngheo vung nui
30/07/2014 VNCK – 0036008   100,000.00 IBVCB.3007140772043002.NDAK ung ho CCT thang 7
30/07/2014 VNCK – 0022584   500,000.00 IBVCB.3007140908039002.Nguyen Dinh Van 12 Ngo 17 Phung Chi Kien, Cau Giay Giup do tre em ngheo vung cao
29/07/2014 VNCK – 0087181   300,000.00 IBVCB.2907140345691001.Luong Thanh Huong 165 Thai Ha Quy Com co thit
29/07/2014 VNCK – 0087300   300,000.00 IBVCB.2907140312527003.Le Van Huy ung ho quy tro ngheo vung cao
29/07/2014 VNCK – 0071593   400,000.00 IBVCB.2907140639181002.Le Hoang Hai & Nguyen Song Tung Hanoi Com co Thit
29/07/2014 VNCK – 0095395   500,000.00 IBVCB.2907141045421001.Hai be Dau va Lac Hanoi Cac ban ngheo vung cao
29/07/2014 6S14 – 0000107   1,450,000.00 HUYNH ANH DUNG NT VAO TK GD TIEN MAT
29/07/2014 VNCK – 0099244   200,000.00 IBVCB.2907140469803001.NGUYEN LE BACH SO 9 NGO 1H TRAN QUANG DIEU – O CHO DUA UNG HO QUY TNVC
29/07/2014 VNCK – 0090497   500,000.00 IBVCB.2907140060025001.Nguyen Thanh Thuy ung ho CCT
29/07/2014 VNCK – 0070699   200,000.00 IBVCB.2907140919501001.Thang_Dung Mua sach cho cac em.
29/07/2014 VNCK – 0080987   500,000.00 IBVCB.2907140609601003.Nguyen Thi Nhat Le Nha so 3, hem 639/39/57 Hoang Hoa Tham HN Ung ho tro ngheo vung cao
29/07/2014 VNCK – 0080914   693,000.00 IBVCB.2907140451673002.Hai chau Dom va Lu Nha so 3, hem 639/39/57 Hoang Hoa Tham HN Ung ho tro ngheo vung cao
29/07/2014 VNCK – 0091841   450,000.00 IBVCB.2907140278697001.Trang Nguyen dat mua 3 tuong ot va 1kg lap xuong
28/07/2014 L333 – 0010848   3,000,000.00 Sender:79311001.DD:280714.SHGD:10001004.BO: TRAN THI THANH MAI.GIA DINH BAC SI NGUYEN HONG SON BV 175 UNG HO CHUONG TRINH COM CO THIT
28/07/2014 D439 – 0005324   300,000.00 IBPS/SE:01201001.DD:280714.SH:10002860.BO:HOANG DINH LY.14IB000004593101UNG HO CHUONG TRI NH COM CO THIT
28/07/2014 L333 – 0013326   500,000.00 Sender:79334001.DD:280714.SHGD:10000830.BO: NGO THI ANH TUYET.UNG HO CHUONG TRINH COM CO T HIT (VCB) NH TMCP NGOAI THUONG HA NOI NHTMCP NGOAI THUONG VN CN BA DINH
28/07/2014 VNCK – 0053440   500,000.00 IBVCB.2807140670041001.Ung ho CT com co thit
28/07/2014 0105 – 0006234   500,000.00 /Ref:P793251{//}Xin duoc gop chut suc nho D.Vi CHUYEN:NGUYEN THAI NGOC ANH
28/07/2014 0U61 – 0088755   1,100,000.00 FTF.CN:9704366804599538015.FrAcc:0281000319022 .ToAcc:0611001917137
28/07/2014 J633 – 0018901   200,000.00 Sender:01314001.DD:280714.SHGD:10001481.BO: DANG THI HONG VAN.CHAU ANH DUC HIEU QUAN 2 T P HCM UNG HO CAC BAN VUNG CAO
28/07/2014 VNCK – 0052915   100,000.00 IBVCB.2807140977575003.Nguyen Thu Huong Gui chu Tran Dang Tuan
28/07/2014 J633 – 0013830   500,000.00 Sender:79302001.DD:280714.SHGD:10004961.BO: DINH VIET LOC.(RMNO 03521407286649) UHTX CCT (NHH VIETCOMBANK BA DINH )
28/07/2014 VNCK – 0030396   200,000.00 IBVCB.2707140057235002.duong minh nghia, duong phan khanh thanh pho ho chi minh ung ho chuong trinh com co thit
28/07/2014 J633 – 0010474   100,000.00 Sender:01314001.DD:280714.SHGD:10000183.BO: NGUYEN THI KIEU TRINH.CHUT TAM LONG GUI CAC CH AU CCT
28/07/2014 VNCK – 0032768   1,000,000.00 IBVCB.2807140851825002.XIN DUOC CUNG CHIA SE. HUNG&PHUONG
28/07/2014 VNCK – 0032971   10,000.00 IBVCB.2807140797637001.NGUYEN VAN DEO NGUYEN VAN DEO
28/07/2014 J633 – 0007212   200,000.00 Sender:79302001.DD:280714.SHGD:10000591.BO: LE TRUNG THANH.(RMNO 05121407253297) CHAU GUI CCT THANG NAY. CHU DUNG NEU TEN CHAU CHU NHE. (NHH VIETCOMBANK BA DINH HA NOI)
28/07/2014 VNCK – 0036176   10,000.00 IBVCB.2807140794237001.NGO THI UT NGO THI UT
28/07/2014 J633 – 0006785   10,000,000.00 Sender:01201001.DD:280714.SHGD:10000950.BO: TRAN DANG TUAN.14IB000004577809HAI BE MINH KH OI VA MINH QUAN UNG HO
28/07/2014 VNCK – 0044282   200,000.00 IBVCB.2807140770421002.Ngo Hong Duong KDT Dang xa, GL, HN Ung ho tien sach vo cho cac chau nho
28/07/2014 VNCK – 0038272   300,000.00 IBVCB.2807140713315002.gd meoxitrum q9, hcm CCT thang 8-2014
28/07/2014 J633 – 0008255   1,000,000.00 Sender:01310001.DD:280714.SHGD:10001109.BO: NGUYEN TUAN ANH.FB TUANANH NGUYEN. UHTX T7 201 4. UNG HO CHUONG TRINH COM CO THIT
28/07/2014 R647 – 0000068   100,000.00 PHAM THUY HANG CT GD TIEN MAT
27/07/2014 M052 – 0019142   200,000.00 FTF.CN:9704366607208583011.FrAcc:0161001605416 .ToAcc:0611001917137
27/07/2014 6163 – 0000926   200,000.00 FTF.CN:9704366803645401020.FrAcc:0641000093527 .ToAcc:0611001917137
27/07/2014 4604 – 0004519   120,000.00 PT..HUYNH HONG PHUONG.20140727.145502.Transfer for PT.-QuyTroNgheoV.
27/07/2014 VNCK – 0023671   500,000.00 IBVCB.2707140754241001.Nghe Bong ung Com co Thit (Ngheo vCao)T7-2014 Nghe Bong ung CCT(NVC) T7-2014
27/07/2014 VNCK – 0022413   500,000.00 IBVCB.2707140061993002.Bui Duc Kien Ung ho CC CCT
27/07/2014 VNCK – 0028100   100,000.00 IBVCB.2707140842635001.ung ho quy Com Co Thit
27/07/2014 VNMB – 0165410   9,370,000.00 IBVCB.VNMB. VNMB20140726165410. chuyn tin CCT Sc
27/07/2014 VNCK – 0020980   200,000.00 IBVCB.2707140143801002.Phuong Phuong Vung tau UHTX
26/07/2014 VNCK – 0012963   200,000.00 IBVCB.2607140918971003.Mai Dang ung ho quy Tro ngheo vung cao T7/2014
25/07/2014 VNCK – 0082302   200,000.00 IBVCB.2507140388301008.Gia dinh em Bup, Hanoi, ung ho Quy TNVC
25/07/2014 2259 – 0000021   5,000,000.00 BUI HUU CO -0912041728 UNG HO QUY TRO NGHEO VUNG CAO GD TIEN MAT
25/07/2014 VNCK – 0067827   500,000.00 IBVCB.2507140993035002.Tran Manh Phuc Van Quan, Ha Dong, Ha Noi Ung ho Quy Com co thit
25/07/2014 J975 – 0000062   200,000.00 TRAN LAN PHUONG NT UNG HO CHUONG TRINH COM CO THIT GD TIEN MAT
25/07/2014 VNCK – 0070255   300,000.00 IBVCB.2507140963581002.Dinh Nho Hung tp Ha Tinh ung ho cac em nho
25/07/2014 VNCK – 0075733   120,000.00 IBVCB.2507140149163001.Bui Quynh Van ung ho 120k/thang cho tre em ngheo vung cao
25/07/2014 VNCK – 0075640   300,000.00 IBVCB.2507140724047001.hai chau Khoi, Nguyen ung ho CCT CCT
25/07/2014 DD4400 – 0210068 11,000.00   Thu phi quan ly tai khoan
25/07/2014 DD4400 – 0210067   204,505.00 Tra lai tien gui
25/07/2014 VNCK – 0065255   10,000.00 IBVCB.2507140247727001.NGO THI BE HUA NGO THI BE HUA
25/07/2014 VNCK – 0065189   10,000.00 IBVCB.2507141031623001.VO HOANG CHUNG VO HOANG CHUNG
25/07/2014 VNCK – 0065150   10,000.00 IBVCB.2507140596479001.NGUYEN MINH TUAN NGUYEN MINH TUAN
25/07/2014 VNCK – 0064273   1,000,000.00 IBVCB.2407140230243002.htx chan nuoi cct chuyen bo sung tien mo heo
25/07/2014 VNMB – 0158598   800,000.00 IBVCB.VNMB. VNMB20140725158598. Cao chuyen tien 2kg lap xuong & 2 chai tuong ot
25/07/2014 VNMB – 0161673   1,000,000.00 IBVCB.VNMB. VNMB20140725161673. Mai + Ung ung ho cac chau
25/07/2014 VNCK – 0063602   2,615,000.00 IBVCB.2407140408615001.chuyen tien mo heo va cac khoan khac cua htx chan nuoi cct
24/07/2014 VNCK – 0045322   1,000,000.00 IBVCB.2407140187397002.DUONG THU HUONG va gia dinh 14 Ngach 162/25 Ngo 162 Le Trong Tan Ha Noi Chuc cac chau hoc tot lao dong tot
24/07/2014 VNCK – 0045110   100,000.00 IBVCB.2407140553133001.UHTX 114 chuyen tien Com co thit thang 7/2014 UHTX so 114 Tro ngheo vung cao
24/07/2014 VNCK – 0048691   10,000.00 IBVCB.2407140209501001.TRINH THI KIM HOA TRINH THI KIM HOA
24/07/2014 VNCK – 0032255   10,000.00 IBVCB.2407140481153001.DUONG HUYNH DINH KIEN DUONG HUYNH DINH KIEN
24/07/2014 J633 – 0013440   250,000.00 Sender:79604001.DD:240714.SHGD:10002566.BO: HO ANH DUC.UNG HO QUY TRO NGHEO VUNG CAONGUYE N THU HA CMTND 151867660DT 0985404273 CHARGEDETAILS OUR
24/07/2014 J633 – 0012887   1,000,000.00 Sender:01501002.DD:240714.SHGD:10000091.BO: HOANG THUY DUONG (STAFF).BAO ANH BAO LINH BAO CHAU CHUYEN TIEN
24/07/2014 J633 – 0006477   300,000.00 Sender:01201001.DD:240714.SHGD:10001146.BO: PHAM THI QUYEN.14IB000004557344UNG HO THANG 7 2014
24/07/2014 7B42 – 0000054 16,000,000.00   TRA TIEN MUA HANG (LAP SUON) BAN HUY DONG QUYEN GOP
24/07/2014 VNCK – 0038537   1,000,000.00 IBVCB.2407141011275002.Nguyen Thi Phuong Khanh – TPHCM ung ho cho Quy Tro Ngheo Vung cao
24/07/2014 VNCK – 0060301   120,000.00 IBVCB.2407140518209004.Dang Duy Nhat CCT Nhat Ban CCTNVN0053 Pacheo Jul14
24/07/2014 VNCK – 0054774   500,000.00 IBVCB.2407140999043001.Ly Ngoc Linh gui tien T7/2014 cho cac ban ngheo vung cao
24/07/2014 VNCK – 0055292   300,000.00 IBVCB.2407140178639001.chi Do Thanh Huong ung ho Quy thang 7
24/07/2014 VNCK – 0048815   300,000.00 IBVCB.2407140106053001.Dung Tri UH com co thit qui com co thit
24/07/2014 VNCK – 0032502   10,000.00 IBVCB.2407140114817002.TRUONG HONG HAI TRUONG HONG HAI
24/07/2014 VNCK – 0032739   10,000.00 IBVCB.2407140017845007.VO VAN RI VO VAN RI
24/07/2014 VNCK – 0057082   5,000,000.00 IBVCB.2407140919817002.Gia dinh hai chau Bong Choe ung ho 5tr dong
23/07/2014 J633 – 0012402   200,000.00 Sender:01305001.DD:230714.SHGD:10000104.BO: NGUYEN QUOC DAT.TAI KHOAN TRICH NO 100114849 241790, NOI DUNG CHUYEN UHTX T7/2014
23/07/2014 J633 – 0005643   200,000.00 Sender:79302001.DD:230714.SHGD:10000857.BO: TRAN THIEN TAI.(RMNO 03021407234487) TRAN VIN H SANG HOC SINH LOP 3 TRUONG CONCORDIA UNG HO (NHH VIETCOMBANK BA DINH )
23/07/2014 7596 – 0000020   500,000.00 VU THI DO QUYEN TIEN UNG HO GD TIEN MAT
23/07/2014 VNCK – 0004441   10,000.00 IBVCB.2307140102627001.LE THI NIA LE THI NIA
23/07/2014 VNCK – 0023642   500,000.00 IBVCB.2307140577213001.Nguyen Cong Dinh Cau Giay, Ha noi Ung ho quy com co thit
23/07/2014 VNCK – 0023356   3,000,000.00 IBVCB.2307140841241002.Vu Hong Cuong Hanoi Ung ho CCT thang 7-2014
23/07/2014 VNCK – 0022319   100,000.00 IBVCB.2307140644165001.UNG HO TRO NGHEO VUNG CAO
23/07/2014 VNCK – 0000413   150,000.00 IBVCB.2307140901941001.Linh meo tra tien 5 chai tuong ot lay cua anh Hai (ship den Hoang Hoa Tham)
23/07/2014 2110 – 0000169   500,000.00 TA THI VAN CHI CT COM CO THIT NH ATRANG
22/07/2014 VNCK – 0068023   1,000,000.00 IBVCB.2207140868591002.
22/07/2014 7B42 – 0000004 14,000,000.00   tra tien mua hang (lap suon) de hoat dong quyen gop ung ho quy.
22/07/2014 5724 – 0006541   400,000.00 FTF.CN:9704366800689716024.FrAcc:0011000754301 .ToAcc:0611001917137
22/07/2014 VNCK – 0084929   100,000.00 IBVCB.2207140446469001.Ung ho com co thit
22/07/2014 VNCK – 0061223   200,000.00 IBVCB.2107140578265001.Chau ung ho chuong trinh Com co thit
22/07/2014 VNCK – 0082125   200,000.00 IBVCB.2207140579613002.Thuy Phuong-Trung Dao Chuyen den qui Com co thit
22/07/2014 J633 – 0007110   200,000.00 Sender:01310001.DD:220714.SHGD:10001139.BO: NGUYEN DUC THU.THANH TOAN DIEN TU
22/07/2014 VNCK – 0083879   300,000.00 IBVCB.2207140711041001.Pham thi tuyet LAN ung ho
22/07/2014 VNCK – 0065330   10,000.00 IBVCB.2207140724623001.DAM THI KIM TRANG DAM THI KIM TRANG
22/07/2014 VNCK – 0065322   10,000.00 IBVCB.2207140669455001.NGO THI BE HUA NGO THI BE HUA
21/07/2014 VNCK – 0039966   10,000.00 IBVCB.2107140371747001.NGUYEN THI TUYET HOA NGUYEN THI TUYET HOA
21/07/2014 VNCK – 0047745   500,000.00 IBVCB.2107140736285001.Pham Duy 465B Hoang Hoa Tham, Ha Noi (TT lap xuong & tuong ot)
21/07/2014 VNCK – 0036144   100,000.00 IBVCB.2107140968421001.Le Thi Thao Chu cho phep chau gop chut it gui cac em nho a
21/07/2014 VNCK – 0036329   200,000.00 IBVCB.2107141022509002.Tran Huynh Minh TP HCM gui quy Com co thit
21/07/2014 5591 – 0001354   200,000.00 PT..NGUYEN MINH HUNG.20140721.100135.Transfer for PT.-QuyTroNgheoV.
21/07/2014 VNCK – 0055176   350,000.00 IBVCB.2107140236511001.Nguyen Hong Giang 0972443199 Tra tien mua 1 can lap xuong + 2 chai tuong ot
21/07/2014 VNCK – 0051576   100,000.00 IBVCB.2107140764427002.Nguyen Thi Minh Hai Ha Noi Quy com co thit – Tran Dang Tuan
21/07/2014 VNCK – 0050507   100,000.00 IBVCB.2107140136171001.Trinh Van Tuan FLC Ung ho com co thit
21/07/2014 VNCK – 0050941   1,000,000.00 IBVCB.2107141007751002.PHAM ANH TUAN 21-23 NTMK Q1 TP HCM ung ho chung
21/07/2014 J633 – 0005767   500,000.00 Sender:01311001.DD:210714.SHGD:10000439.BO: VU PHI HAI.UNG HO COM CO THIT
21/07/2014 VNCK – 0034290   1,000,000.00 IBVCB.2107140865945002.FH Ho Chi Minh Ung ho quy com co thit
21/07/2014 7B42 – 0000042 10,000,000.00   tra tien mua tuong ot de lam hoat dong quyen gop tu thien.
21/07/2014 7B42 – 0000041 10,000,000.00   tra tien mua san pham (tuong ot) de lam hoat dong quyen gop tu thien.
21/07/2014 VNCK – 0028474   600,000.00 IBVCB.2107140964919001.haolo-haolongo HN ung ho CCT quy 3
19/07/2014 VNCK – 0006554   1,000.00 IBVCB.1907140779249001.asdsada dfdfdf
19/07/2014 VNCK – 0002703   200,000.00 IBVCB.1907141037519001.
19/07/2014 VNCK – 0097506   300,000.00 IBVCB.1907140992809003.Dang Thi Hien Quy Quy Com co thit
19/07/2014 VNCK – 0012698   100,000.00 IBVCB.1907140244911001.Tran Nam Long 12 Hiep Binh, phuong Hiep Binh Phuoc, HCM .
19/07/2014 VNCK – 0094335   10,000.00 IBVCB.1807140899309001.NGO THI UT NGO THI UT
19/07/2014 VNCK – 0096733   100,000.00 IBVCB.1907140676557001.Tran Trung Ha Noi Com Co Thit
18/07/2014 J633 – 0007327   1,100,000.00 Sender:01310001.DD:180714.SHGD:10000875.BO: LE THI HIEN.UNG HO CCT THANG 7.14 VA GUI GIO MAY TIEN MUA TUONG OT. LAP XUONG
18/07/2014 5862 – 0000084   1,210,000.00 PHAM MINH PHUONG NOP TIEN, ND: UNG HO QUY 500.000 TUONG OT: 30×15=150.000 + LAP XUONG 280×2=560.000 GD TIEN MAT
18/07/2014 VNCK – 0069323   200,000.00 IBVCB.1807140086993002.Dang Thuc Trang CCT TPHCM UHTX thang 7/2014
18/07/2014 VNCK – 0067945   200,000.00 IBVCB.1807140814997001.TRAN MINH NGUYET TIEN AN BAC NINH TRE EM VUNG CAO
18/07/2014 VNCK – 0085532   200,000.00 IBVCB.1807140533651001.ung ho quy CCT
18/07/2014 VNCK – 0093681   3,000,000.00 IBVCB.1807140427781001.Nguyen Thi An Hai-Sai gon ung ho Quy
18/07/2014 G398 – 0000024   1,000,000.00 NGUYEN MINH DUC NOP TIEN UNG HO GD TIEN MAT
18/07/2014 VNCK – 0091831   200,000.00 IBVCB.1807140714145002.Pham Van Thanh Ha Noi Cac em be kho khan o vung cao
17/07/2014 J633 – 0014284   1,000,000.00 Sender:01307001.DD:170714.SHGD:10001550.BO: TRAN VU TOAN.IBCOM CO THIT
17/07/2014 J633 – 0007805   500,000.00 Sender:01310001.DD:170714.SHGD:10001329.BO: PHAM DINH QUOC HUNG.UNG HO QUY
17/07/2014 J633 – 0007674   150,000.00 Sender:01202001.DD:170714.SHGD:10002716.BO: VU HONG THAI.995214071700854 VU HONG THAI U HTX THANG 7 2014
17/07/2014 J633 – 0008136   1,000,000.00 Sender:01310001.DD:170714.SHGD:10001616.BO: VU QUOC HOAN.UNG HO QUY TRO NGHEO VUNG CAO.
17/07/2014 VNCK – 0035402   300,000.00 IBVCB.1707141025113001.Nguyen T.Phuong Lan – tra tien mua 1 kg lap xuong
17/07/2014 VNCK – 0035317   600,000.00 IBVCB.1707140693073001.chi Do Thanh Huong chuyen tien dat mua 2 kg lap xuong
17/07/2014 VNCK – 0043627   1,000,000.00 IBVCB.1707140230351002.Gia dinh Duong + Tuyet (HN) T6/14 Ha Noi chuong trinh CCT
17/07/2014 4H69 – 0006133   200,000.00 /Ref:P787869{//}VC Minh Trang ngo 35 KMT mua com thit cho cac chau D.Vi CHUYEN:NGUYEN THI THU TRANG
17/07/2014 VNCK – 0040642   10,000.00 IBVCB.1707140445827003.LE THANH TUNG LE THANH TUNG
17/07/2014 VNCK – 0058807   1,000,000.00 IBVCB.1707140165101001.Ung ho chuong trinh COM CO THIT cua anh TUAN
17/07/2014 VNCK – 0049374   10,000.00 IBVCB.1707140432531002.NGUYEN VU KIM LOAN NGUYEN VU KIM LOAN
17/07/2014 J633 – 0005439   1,000,000.00 Sender:01303001.DD:170714.SHGD:10000006.BO: CONG TY TNHH DU LICH TUAN LONG.CTY TNHH DL TUA N LONG CT QUY TRO NGHEO VUNG CAO/CT TU THIEN
17/07/2014 J633 – 0013616   500,000.00 Sender:01359001.DD:170714.SHGD:10000471.BO: MRS NGUYEN THI DIEU THUY.BCIN FT1419802045 UNG HO CHUONG TRINH COM CO THIT T7/2014
17/07/2014 VNCK – 0057912   10,000.00 IBVCB.1707140820417001.NGO NGUYEN THANH TUNG NGO NGUYEN THANH TUNG
17/07/2014 VNCK – 0058100   10,000.00 IBVCB.1707140583189001.NGUYEN THI TUYET HOA NGUYEN THI TUYET HOA
17/07/2014 VNCK – 0034437   800,000.00 IBVCB.1707140087065003.Hong Thu – Dinh Huong – Gop bua an cho tro ngheo vung cao
17/07/2014 VNCK – 0057772   10,000.00 IBVCB.1707140765585001.LE MINH NHIEU LE MINH NHIEU
17/07/2014 VNCK – 0057973   10,000.00 IBVCB.1707140228073001.PHO NGOC PHUOC HOANG PHO NGOC PHUOC HOANG
17/07/2014 VNCK – 0053433   300,000.00 IBVCB.1707140641687002.Nong Nguyen Thu Hang 6 Trinh Hoai Duc – Ha Noi Cac em hsinh ngheo vung cao
17/07/2014 VNCK – 0056823   10,000.00 IBVCB.1707140441613001.DUONG HUYNH DINH KIEN DUONG HUYNH DINH KIEN
17/07/2014 VNCK – 0052774   700,000.00 IBVCB.1707140931779002.Dang Hong Hanh – mua 2 chai tuong ot + 2 kg lap xuong
17/07/2014 VNCK – 0052599   200,000.00 IBVCB.1707140940715004.Pham Thi Bang CLB DSNL Gop bua an cho tro ngheo vung cao
17/07/2014 VNCK – 0040715   10,000.00 IBVCB.1707140335851001.NGUYEN THI THANH NHAN NGUYEN THI THANH NHAN
17/07/2014 VNCK – 0057439   10,000.00 IBVCB.1707140895385001.NGUYEN VAN TIEN NGUYEN VAN TIEN
16/07/2014 J633 – 0008029   500,000.00 Sender:01310001.DD:160714.SHGD:10000850.BO: CHU DINH THAN.UNG HO C/TR COM CO THIT
16/07/2014 J633 – 0007190   800,000.00 Sender:01201001.DD:160714.SHGD:10001469.BO: NGUYEN THUY LIEN.14IB000004474619NGUYENTHUYLIE N MUA 5CHAI TUONG OT 2KG LAP XUONG SHIP
16/07/2014 J633 – 0016720   400,000.00 Sender:01314001.DD:160714.SHGD:10001701.BO: VU THI MAI ANH.VIVIAN VU TRA TIEN MUA 1KG LAP SUON VA 2 CHAI TUONG OT UNG HO QUY HOC TRO NGHEO VUNG CAO
16/07/2014 VNCK – 0011663   10,000.00 IBVCB.1607140198081001.NGUYEN THI THANH NHAN NGUYEN THI THANH NHAN
16/07/2014 J633 – 0015696   600,000.00 Sender:79302001.DD:160714.SHGD:10004952.BO: DANG THI PHUONG THAO.(RMNO 03621407169668) VO VIET HUNG 0989133776 TT MUA 10 CH TUONG OT+1KG LAP XUONG (NHH VIETCOMBANK BA DINH )
16/07/2014 J633 – 0008199   300,000.00 Sender:01359001.DD:160714.SHGD:10000114.BO: PHAN KIM BANG.BCIN FT1419700533 UNG HO COM CO THIT THANG 7.2014 (PHAN HUYEN QUANG STT 179 TRONG DANH SACH)
16/07/2014 VNCK – 0006265   600,000.00 IBVCB.1607140026979001.be Hoang Truong Sa ung ho cac ban thang 6+7 CCT
16/07/2014 VNCK – 0016806   200,000.00 IBVCB.1607140111535001.2 chau Nguyen Ngoc Khanh va Nguyen Huong Giang ung ho CCT thang 7/2014
16/07/2014 VNCK – 0011481   500,000.00 IBVCB.1607140435361001.Cao Minh Phuong Com co thit-T7.2014
16/07/2014 VNCK – 0011084   750,000.00 IBVCB.1607140855669001.UHTX – Gia dinh Minh Ha Hai Duong (FB May Gio) ck tien mua 2kg lap xuong
16/07/2014 M504 – 0000002   1,000,000.00 pham xuan phung ung ho quy tu thien GD TIEN MAT
16/07/2014 J633 – 0013578   300,000.00 Sender:01307001.DD:160714.SHGD:10001583.BO: NGUYEN THI MINH HUE.IBANNIE NGUYEN UNG HO CHO QUY TRO NGHEO VUNG CAO
15/07/2014 VNCK – 0082060   300,000.00 IBVCB.1507140547841001.Linh Thu ung ho CCT
15/07/2014 7540 – 0000025   2,400,000.00 LAI THI QUYNH UNG HO TRE EM VUNG CAO GD TIEN MAT
15/07/2014 VNCK – 0067990   200,000.00 IBVCB.1507140227487002.Co giao Nguyet Ung ho
15/07/2014 J633 – 0019308   100,000.00 Sender:79352001.DD:150714.SHGD:10000663.BO: NGUYEN THI THU HIEN.NGUYEN THI THU HIEN CT MON 100,000D NG15/07/14DVH QUY TRO NGHEO VUNG CAO TK TAI VIETCOMBANK CN BA DINH, HA NOI ND UNG HO QUY COM CO THIT
15/07/2014 J633 – 0013729   300,000.00 Sender:01201001.DD:150714.SHGD:10002965.BO: NGUYEN THUY LIEN.14IB000004465509UNG HO CCT
15/07/2014 X417 – 0000049   300,000.00 TRAN NAM THANH HO TRO TRE (COM CO THIT) GD TIEN MAT
15/07/2014 VNCK – 0084207   1,000,000.00 IBVCB.1507140780981002.ung ho CCT
15/07/2014 VNCK – 0073362   300,000.00 IBVCB.1507140995989001.Nguyen Thi Thanh Viet Hung-Long Bien-Ha noi Tro ngheo vung cao
15/07/2014 VNCK – 0061619   200,000.00 IBVCB.1507140768749001.Meo Sutu HCM UHTX Thang 07.2014
14/07/2014 K833 – 0000081   200,000.00 NGUYEN THI HANH NOP TIEN
14/07/2014 J633 – 0015975   500,000.00 Sender:01201001.DD:140714.SHGD:10005521.BO: TRAN TUAN LINH.14IB000004441928UNG HO DU AN CC T T7 2014
14/07/2014 VNCK – 0026407   300,000.00 IBVCB.1407140221323001.Be U HN Ung ho thang 7/2014
14/07/2014 VNCK – 0042071   300,000.00 IBVCB.1407140911323001.Erica giup do cac em
14/07/2014 VNCK – 0043036   200,000.00 IBVCB.1407140819127003.Nguyen Lan Phuong CCT thang 7/14
14/07/2014 J633 – 0011909   100,000.00 Sender:01359001.DD:140714.SHGD:10000203.BO: VU THI HONG NHUNG.BCIN FT1419502533 UNG HO COM CO THIT T7
14/07/2014 VNCK – 0017810   200,000.00 IBVCB.1407140711027002.Nhi gop CCT T7/2014 Nhi gop CCT T7/2014
14/07/2014 VNCK – 0039638   10,000.00 IBVCB.1407140541283001.NGUYEN VAN VU NGUYEN VAN VU
14/07/2014 VNCK – 0040562   10,000.00 IBVCB.1407140308639001.NGUYEN VAN DEO NGUYEN VAN DEO
14/07/2014 VNCK – 0040302   10,000.00 IBVCB.1407140402607002.NGO THI BE HUA NGO THI BE HUA
14/07/2014 U172 – 0000029   500,000.00 LE THI THUY TU NOP TK GD TIEN MAT
14/07/2014 VNCK – 0016462   200,000.00 IBVCB.1407140704403003.Tran ngoc thien 337/36 Le van Sy, F.1 Tan Binh, tp.HCM mong muon cac ban luon dc den truong
14/07/2014 VNCK – 0046765   35,000.00 IBVCB.1407141017853003.VUONG QUOC TUAN VUONG QUOC TUAN
14/07/2014 VNCK – 0046087   15,000.00 IBVCB.1407140876609001.NGUYEN THANH TIEN NGUYEN THANH TIEN
13/07/2014 VNVT – 0152245   300,000.00 VCBVT.84983540286.CT tu 0451001503294.PHAM THI QUYNH LIEN sang 0611001917137.QUY TRO NGHEO VUNG CAO.140712511294140.VNVT20140712152245.Ung ho chuong trinh Com co thit
12/07/2014 2T99 – 0238659   200,000.00 FTF.CN:9704366800750039017.FrAcc:0181000456374 .ToAcc:0611001917137
12/07/2014 VNCK – 0087407   200,000.00 IBVCB.1207140698679002.Linh Huong ung ho CCT t7 A A
12/07/2014 VNCK – 0086009   200,000.00 IBVCB.1207140040687001.Tran Cong gop quy Com co thit
12/07/2014 VNCK – 0081179   200,000.00 IBVCB.1207140550657001.Nguyen Minh Thu CCT Thang 7 2014 CCT
12/07/2014 VNCK – 0081878   200,000.00 IBVCB.1207140083245002.Le Diem Hang No8 Ban Dao Linh Dam ung ho thuong xuyen
12/07/2014 G789 – 0000098   1,000,000.00 TRAN NHU NGUYEN HAO NT GD TIEN MAT
12/07/2014 VNCK – 0078100   500,000.00 IBVCB.1107140066673004.Lan Tran so 4 ngach 75/3 Doi Can, Ba Dinh, Ha Noi Quy tro ngheo vung cao
11/07/2014 VNCK – 0043656   200,000.00 IBVCB.1107140135849001.Hoang Ha- Sai gon Hoang Hoa Tham- Tan Binh Thuong xuyen
11/07/2014 VNCK – 0043499   300,000.00 IBVCB.1107140570985001.Phung Mai Chi Khu 14 TT Hung Son, Lam Thao, Phu Tho Ung ho cac ban hoc tro ngheo vung cao
11/07/2014 VNCK – 0054369   10,000.00 IBVCB.1107140943645001.NGUYEN VAN VU NGUYEN VAN VU
11/07/2014 VNCK – 0054294   10,000.00 IBVCB.1107140832693001.DAM THI KIM TRANG DAM THI KIM TRANG
11/07/2014 VNCK – 0046719   200,000.00 IBVCB.1107140257803001.Dao Quang Nghia 180 mai anh Tuan Quy Com co thit
11/07/2014 VNCK – 0038479   500,000.00 IBVCB.1007140551657003.Tran Duc THuan 15-17 Ngoc Khanh – Ha Noi Ung ho Quy Tro ngheo vung cao
11/07/2014 VNCK – 0038220   200,000.00 IBVCB.1007140643809001.Quach Kim Thoa ung ho chuong trinh CCT
11/07/2014 VNCK – 0038132   200,000.00 IBVCB.1007140066505001.Nguyen Hiep Hanoi Ung ho Quy TNVC
11/07/2014 VNCK – 0071444   3,000,000.00 IBVCB.1107140577947001.MR. CLAUDE COTE CANADA UNG HO QUY COM CO THIT
11/07/2014 VNCK – 0058549   300,000.00 IBVCB.1107141007223001.. .
11/07/2014 VNCK – 0055808   200,000.00 IBVCB.1107140384101001.LINH NGUYEN Binh Duong CCT TP.HCM
11/07/2014 VNCK – 0047342   300,000.00 IBVCB.1107140845503001.Bui Duc Kien Ung ho CT CCT
11/07/2014 VNCK – 0075916   1,000,000.00 IBVCB.1107140133221001.Tran thi bich thuy uhtx t 7-2014
11/07/2014 VNCK – 0056686   100,000.00 IBVCB.1107140906811001.bcuongk thang 7,8
10/07/2014 VNCK – 0099382   100,000.00 IBVCB.1007140074811001.Thitran BH bien hoa, dong nai ung ho TX cho com co thit thang 7
10/07/2014 VNCK – 0031203   50,000.00 IBVCB.1007140024315001.H Quy com co thit
10/07/2014 VNCK – 0008354   500,000.00 IBVCB.1007140650727001.HThanh Hanoi ung ho CCT thang 7/2014
10/07/2014 J633 – 0007348   1,000,000.00 Sender:01202001.DD:100714.SHGD:10001193.BO: DO THI HOA.995214071000749 BAN KDVTT BIDV U NG HO CCT MUA 5 GOI CAFE NAM LONG
10/07/2014 J633 – 0006472   11,200,000.00 Sender:01201001.DD:100714.SHGD:10001045.BO: TRAN DANG TUAN.14IB000004417257COM CO THIT NE WZEALAND GUI UNG HO
10/07/2014 J633 – 0006853   10,000,000.00 Sender:01202001.DD:100714.SHGD:10001062.BO: TRAN HOANG MAI.ONG PHAN KHOAN O 4 91 16 TRAN D UY HUNG CAU GIAY HA NOI UNG HO QUY CHUYEN CN BA DINH
10/07/2014 8315 – 0008350   180,000.00 FTF.CN:5264180507264018 .FrAcc:0021000255544 .ToAcc:0611001917137
10/07/2014 D297 – 0007340   300,000.00 /Ref:P3054191355{//}B/O:MRS. DO THI QUYNH LOAN UNG HO QUY
09/07/2014 F445 – 0000023   500,000.00 nguyen thuy hanh ung ho tro ngheo vung cao GD TIEN MAT
09/07/2014 9580 – 0000064   1,000,000.00 NGUYEN QUANG HA RIVER NGUYEN UNG HO CAC BE VUNG CAO GD TIEN MAT
09/07/2014 J633 – 0009683   5,000,000.00 Sender:01319001.DD:090714.SHGD:10000172.BO: NGUYEN THI THANH VAN.IB  CK LNH CAC CHAU DIN H MANH QUAN, DINH HUONG GIANG TP HA NOI XIN UNG HO QUY COM CO THIT
09/07/2014 J633 – 0006247   1,500,000.00 Sender:01310001.DD:090714.SHGD:10000092.BO: TRAN KHANH VAN.KHANH VAN TRAN UNG HO THUONG XU YEN THEO CAM KET BAN VE MAY BAY UNG HO CCT
09/07/2014 J633 – 0009505   200,000.00 Sender:01311001.DD:090714.SHGD:10002718.BO: PHAM TRUONG HUONG GIANG.UNG HO QUY
09/07/2014 J633 – 0007335   360,000.00 Sender:79314001.DD:090714.SHGD:10000018.BO: TRAN THI MINH NGOC.UNG HO QUY TRO NGHEO VUNG C AO T07 A. MEN CHUC CAC ACE VUI, KHOE.
09/07/2014 J633 – 0013436   300,000.00 Sender:01314001.DD:090714.SHGD:10000847.BO: LE THI THUY BICH.THANG 7
09/07/2014 VNCK – 0066588   1,000,000.00 IBVCB.0907140160389002.Pham Thi Quynh Hoa 16 Vo Van Kiet, Q.1, HCM Cac be vung cao
09/07/2014 VNCK – 0077658   200,000.00 IBVCB.0907140482945001.Thanh Tran ung ho TX thang 7/2014
09/07/2014 Z540 – 0002907   500,000.00 FTF.CN:9704366801908797019.FrAcc:0611001669534 .ToAcc:0611001917137
09/07/2014 VNCK – 0062989   100,000.00 IBVCB.0907140975853001.Them mot mieng thit cho be vung cao
08/07/2014 VNCK – 0038568   500,000.00 IBVCB.0807140375697003.THAI VAN HIEN ung ho quy
08/07/2014 VNCK – 0050786   1,000,000.00 IBVCB.0807140506633001.Doan Phu Yen _ Ung ho Com co thit
08/07/2014 VNCK – 0015819   1,000,000.00 IBVCB.0707140673857002.Viet anh Mong cac em co cuoc song tot hon
08/07/2014 J633 – 0006258   200,000.00 Sender:01310001.DD:080714.SHGD:10000282.BO: DAO THI HOANG LAN.DAO THI HOANG LAN UHTX COM C O THIT
08/07/2014 M567 – 0007465   300,000.00 FTF.CN:9704366802575306027.FrAcc:0021001709110 .ToAcc:0611001917137
08/07/2014 4L81 – 0000092   200,000.00 CHAU HAI VU – CHAU ANH 25 HANG TRONG NT UNG HO QUY CCT T7 GD TIEN MAT
07/07/2014 VNCK – 0089340   200,000.00 IBVCB.0707140524729003.Hoang Ha Doi Can Ung ho TX thang 7 nam 2014
07/07/2014 VNCK – 0089797   1,000,000.00 IBVCB.0707140429725004.Xuan Khanh Ha Noi ung ho TX CCT qui 3.14
07/07/2014 VNCK – 0088902   200,000.00 IBVCB.0707140667681002.Thao Tran *
07/07/2014 VNCK – 0088456   300,000.00 IBVCB.0707140247565001.QUY COM CO THIT BE MICKEY UNG HO COM CO THIT
07/07/2014 7B42 – 0000052 2,400,000.00   chuyen tien ung ho hai be Cuong Anh mo tim da vao tk ngay 3-4/7/2014. NHH: techcombank Lang ha, HN
07/07/2014 VNCK – 0077060   300,000.00 IBVCB.0707140246509001.Chau Quoc va Khanh Trung Phung, Dong Da, HN Ung ho Quy
07/07/2014 VNCK – 0010411   500,000.00 IBVCB.0707140797221001.ung ho ctcct
07/07/2014 VNCK – 0094547   1,000,000.00 IBVCB.0707140955983001.DVKhoi ung ho Com Co Thit-thang 7/2014
06/07/2014 VNCK – 0066560   1,000,000.00 IBVCB.0607140801957002.Nguyen Van Tien ung ho Com Co Thit
06/07/2014 VSMS – 0745555 55,000.00   THU PHI DICH VU SMS CHU DONG THANG 06/2014. SDT: 0965289889. So tien 55000 VND
05/07/2014 VNCK – 0052856   200,000.00 IBVCB.0507140798439007.maibadung chi se
05/07/2014 VNCK – 0040496   100,000.00 IBVCB.0507140812411003.ban nguyen van binh o nghe an ung ho com co thit
05/07/2014 VNCK – 0053317   200,000.00 IBVCB.0507140275187003.linh nguyen linh nguyen linh nguyen
05/07/2014 VNCK – 0045016   200,000.00 IBVCB.0507140797373002.Pham Hong Nhung UHTX thang 07/2014
05/07/2014 VNCK – 0038351   100,000.00 IBVCB.0407140965095003.Doan Thy Q9 Ung ho tro ngheo vung cao
04/07/2014 VNCK – 0025954   516,700.00 IBVCB.0407140782907001.Pham Minh Quan/Pham Do Thuc Anh ung ho cac ban hoc sinh vung cao
04/07/2014 VNCK – 0026142   200,000.00 IBVCB.0407140995891005.N/A Hanoi UH CCT
04/07/2014 VNCK – 0026530   500,000.00 IBVCB.0407140117411002.Be Lim va Mun Doi Can – Ngoc Ha – HN UHTX T6/2014 Quy Com co thit cho cac ban nho
04/07/2014 F445 – 0000029   500,000.00 pham thi hau- vit xiem ung ho GD TIEN MAT
04/07/2014 VNCK – 0005802   300,000.00 IBVCB.0407140049569001.HTB Ung ho Com co Thit – 7/2014
04/07/2014 VNCK – 0005756   200,000.00 IBVCB.0407140299057001.TrangLeh-UH be Cuong,beAnh
04/07/2014 VNCK – 0031784   200,000.00 IBVCB.0407140726713001.Cao thi lan huong 85An duong tay ho ha noi Ung ho be Cuong , be Anh
04/07/2014 VNCK – 0005556   200,000.00 IBVCB.0407140330689001.Van Ho Ha Noi Ung ho Com co thit T7/2014
04/07/2014 VNCK – 0097794   200,000.00 IBVCB.0307140767257004.Gia dinh My-Keo Ung ho COM CO THIT
04/07/2014 VNCK – 0099737   1,000.00 IBVCB.0407140220659002.NGUYEN THI ANH NGUYEN THI ANH
04/07/2014 VNCK – 0014258   1,000,000.00 IBVCB.0407140905559002.Chau Trang – Ken ung ho T7+8/2014
04/07/2014 VNCK – 0001204   10,000.00 IBVCB.0407140305347001.NGUYEN HOANG PHUC NGUYEN HOANG PHUC
03/07/2014 VNCK – 0091207   500,000.00 IBVCB.0307140692937003.Dung Phan ung ho chau Hoang Thi Anh mo tim
03/07/2014 VNCK – 0090748   750,000.00 IBVCB.0307140866367002.Dung Phan chuyen tien 3kg cafe
03/07/2014 VNCK – 0089320   1,000,000.00 IBVCB.0307140001967001.ung ho be Cuog, be Anh
03/07/2014 VNCK – 0087180   300,000.00 IBVCB.0307140240631001.Dang Quang Vinh 61 Nguyen Ngoc Vu, Ha Noi Quy Tro ngheo vung cao
03/07/2014 VNCK – 0088665   200,000.00 IBVCB.0307140823491002.ung ho tro ngheo vung cao
03/07/2014 VNCK – 0088110   100,000.00 IBVCB.0307141016623001.Nguyen Thi Kim Oanh Ha Noi Them mieng thit vao bua com cho cac con
03/07/2014 VNCK – 0089177   200,000.00 IBVCB.0307140795207003.Le Hoang Hai Hanoi Com Co Thit
03/07/2014 VNCK – 0092981   500,000.00 IBVCB.0307140621809001.Ung ho be Cuong, be Anh Phong 501 Trung tam tim mach vien E Giup be mo tim
03/07/2014 VNCK – 0082662   200,000.00 IBVCB.0307140239293001.BICH Ung ho quy CCT
03/07/2014 VNCK – 0078877   720,000.00 IBVCB.0307140793205002.Hien Nguyen -CCT Ha Noi- Ung ho thuong xuyen quy 3.2014
03/07/2014 J633 – 0013840   200,000.00 Sender:01307001.DD:030714.SHGD:10001404.BO: HUYNH THI THU HUONG.IBUNG HO
03/07/2014 J633 – 0013372   1,000,000.00 Sender:01202001.DD:030714.SHGD:10003220.BO: BUI VAN THINH.BUI VAN THINH CHUYEN TIEN
03/07/2014 J633 – 0010491   200,000.00 Sender:01309001.DD:030714.SHGD:10000939.BO: VU THI TU QUYEN.UNG HO CHUONG TRINH COM CO THI T
03/07/2014 J633 – 0009389   1,620,000.00 Sender:01310001.DD:030714.SHGD:10001666.BO: LE THI BINH THIN.CCT T7 8 9 + 1 GOI CAFE
03/07/2014 J633 – 0007497   200,000.00 Sender:01304001.DD:030714.SHGD:10000060.BO: TRAN KIEU LAN.GUI BE NHU BINH PHUOC TAI VCB CN BA DINH HA NOI
03/07/2014 J633 – 0007657   3,000,000.00 Sender:01310001.DD:030714.SHGD:10000511.BO: VU THI NGUYEN.CHUYEN TIEN COM CO THIT THANG 7
03/07/2014 J633 – 0007322   500,000.00 Sender:01310001.DD:030714.SHGD:10000396.BO: DINH THI PHUONG LIEN.UNG HO CHUONG TRINH COM C O THIT
03/07/2014 J633 – 0006193   100,000.00 Sender:79302001.DD:030714.SHGD:10000117.BO: HOANG THI THAO.(RMNO 03021407024194) UNG HO THANG 7/2014 (NHH VIETCOMBANK BA DINH HA NOI)
02/07/2014 VNCK – 0035616   500,000.00 IBVCB.0207140620523001.Nguyen Xuan Phuong Tan Bien – Bien Hoa – Dong Nai trich loi nhuan kinh doanh thang 6
02/07/2014 2B49 – 0000066   200,000.00 TRAN TU UYEN NT//COM CO THIT GD TIEN MAT
02/07/2014 VNCK – 0034204   1,000,000.00 IBVCB.0207140684903001.Tran Xuan Chi Anh A208, 312 Nguyen Thuong Hien, P5, Q.PN, HCM Com Co Thit
02/07/2014 VNCK – 0039907   47,000.00 IBVCB.0207140904195003.Vu Ngoc Trung SN 10 Ngach 91/16 Luong Dinh Cua, Dong Da, HN Ung ho tre em ngheo
02/07/2014 VNCK – 0038562   500,000.00 IBVCB.0207140874619001.Ung ho Quy tro ngheo vung cao
02/07/2014 VNCK – 0043164   10,000.00 IBVCB.0207140209921001.LUONG THI CUC LUONG THI CUC
02/07/2014 VNCK – 0043036   10,000.00 IBVCB.0207140125193001.HUYNH HUU PHUONG HUYNH HUU PHUONG
02/07/2014 VNCK – 0042916   10,000.00 IBVCB.0207141020933001.HUYNH HOAI LE NGOC TRANG HUYNH HOAI LE NGOC TRANG
02/07/2014 VNCK – 0042817   10,000.00 IBVCB.0207141039053002.LAM THI MY HUONG LAM THI MY HUONG
02/07/2014 VNCK – 0044531   200,000.00 IBVCB.0207140005121001.Ung ho Quy Com Co Thit
02/07/2014 M170 – 0006074   2,000,000.00 /Ref:PALPMS10515{//}LP VNMS10515 D.Vi CHUYEN:PHAM N VINH AN
02/07/2014 J633 – 0005229   1,000,000.00 Sender:01311001.DD:020714.SHGD:10000453.BO: HOANG THE HUNG.NHO ANH TUAN HO TRO CAC BAN FT14182644382984 0510101086001
02/07/2014 J633 – 0007819   200,000.00 Sender:79314001.DD:020714.SHGD:10000150.BO: NGUYEN HONG VAN.UNG HO CCT T7.2014
02/07/2014 T410 – 0000128   100,000.00 NGO CONG HA UNG HO QUY DANH CHO NHUNG H/S NGHEO VUNG CAO GD TIEN MAT
02/07/2014 VNCK – 0029748   1,000.00 IBVCB.0207140071165001.HUYNH DUY LINH HUYNH DUY LINH
02/07/2014 VNCK – 0029737   200,000.00 IBVCB.0207140755085002.Giao Huynh Saigon Com co thit
02/07/2014 VNCK – 0029649   1,000.00 IBVCB.0207140517277007.DANG THI TAM DANG THI TAM
02/07/2014 VNCK – 0029545   1,000.00 IBVCB.0207140817317001.DINH THE TONG DINH THE TONG
02/07/2014 9810 – 0006155   1,000,000.00 IBPS/SE:01317001.DD:020714.SH:10000464.BO:DOAN THI THU TRANG SO 22-328 LE TRONG TAN – DINH CONG QUAN HOANG MAI HA NOI .FT1418354414 DOAN THI THU TRANG CHUYEN TIEN UNG HO CCT QUY 3
02/07/2014 VNCK – 0040547   500,000.00 IBVCB.0207140925381001.An Thanh Long Bien – Ha Noi ung ho thang 6/2014
02/07/2014 VNCK – 0041259   1,000.00 IBVCB.0207140894181001.HUYNH GIANG KHAI HUYNH GIANG KHAI
02/07/2014 VNCK – 0041038   500,000.00 IBVCB.0207140579817001.ung ho chuong trinh com co thit cho cac be vung cao
02/07/2014 8882 – 0000019   1,000,000.00 CT TU THIEN B/O DANG PHAN QUE NGOC F/O QUY TRO NGHEO VUNG CAO
02/07/2014 VNCK – 0027656   1,000.00 IBVCB.0207140842399001.LY NGOC TU LY NGOC TU
02/07/2014 VNCK – 0027876   250,000.00 IBVCB.0207140407753001.DTVA CCT thang7 CCT thang7
01/07/2014 VNCK – 0074572   500,000.00 IBVCB.3006140456291001.Nguyen Thi Thu Giang 15 day F ngo 138 Phu Vien, Bo De, LB, HN, Ung ho Quy tro ngheo vung cao
01/07/2014 VNCK – 0095010   1,000,000.00 IBVCB.0107140391951002.diskdr.vn 160 Tay Son – Dong Da – HN Ung ho chuong trinh CCT
01/07/2014 VNCK – 0085544   300,000.00 IBVCB.0107141038655002.Le Van Huy ung ho quy tro ngheo vung cao
01/07/2014 J633 – 0006919   480,000.00 Sender:01307001.DD:010714.SHGD:10000298.BO: KHONG DUC TRUNG.IBUNGHO CCT T7/2014
01/07/2014 VNCK – 0016359   200,000.00 IBVCB.0107140843705001.Thuc Dang ung ho Com co thit T7/2014
01/07/2014 VNCK – 0098777   500,000.00 IBVCB.0107140859675001.gd meoxitrum q9, hcm CCT thang 7-2014
01/07/2014 VNCK – 0098803   100,000.00 IBVCB.0107140134343001.UNG HO UNG HO
01/07/2014 J633 – 0009670   1,000,000.00 Sender:01310001.DD:010714.SHGD:10001480.BO: PHAM DINH QUOC HUNG.UNG HO QUY (NHO CHU KHONG NEU TEN DAY DU)
01/07/2014 J633 – 0009849   500,000.00 Sender:01310001.DD:010714.SHGD:10001016.BO: NGUYEN THI HONG HA.UNG HO QUY VI TRE EM
01/07/2014 VNCK – 0013564   500,000.00 IBVCB.0107140851027004.Ung ho Quy hoc tro ngheo vung cao
01/07/2014 L333 – 0009646   1,000,000.00 Sender:79305001.DD:010714.SHGD:10000748.BO: DANG NGOC ANH.ND UNG HO CHUONG TRINH COM CO THIT. CHAU CAM ON CAC BAC DA TAO RA CHUONG TRINH Y NGHIA NAY., NHH NH NGOAI THUONG VIET NAM (VIETCOMBANK) CN BA DINH HANOI, F/O QUY TRO NGHEO VU
01/07/2014 VNCK – 0085738   100,000.00 IBVCB.0107140492823001.me be Ong 97 Nguyen Chi Thanh UH hoc tro ngheo
01/07/2014 VNCK – 0093938   1,000,000.00 IBVCB.0107140193821003.ung ho chuong trinh com co thit
01/07/2014 VNCK – 0092694   1,000,000.00 IBVCB.0107140253157002.Vu The Dung, 86 Tan Da, Q5 ung ho quy com co thit cho tre em
01/07/2014 J633 – 0017607   200,000.00 Sender:01202001.DD:010714.SHGD:10005831.BO: DAO THI HONG THUAN.995214070102896 UNG HO CO M CO THIT
01/07/2014 VNCK – 0080829   100,000.00 IBVCB.0107140527209007.HUYNH THI HOA .

 

30/06/2014 VNCK – 0070022   100,000.00 IBVCB.3006140128379003.A B
30/06/2014 VNCK – 0069145   500,000.00 IBVCB.3006140532863001.Be Hoang Uyen ung ho chuong trinh COM CO THIT
30/06/2014 L333 – 0012886   1,000,000.00 Sender:79305003.DD:300614.SHGD:10000012.BO: MAI DANG THANH.DANH CHO TUONG LAI.NH NGOAI THU ONG VIET NAM (VIETCOMBANK ) CN BA DINH HA NOI
30/06/2014 J633 – 0024273   500,000.00 Sender:01202001.DD:300614.SHGD:10005397.BO: DANG THI HAI LINH.995214063003112 CHUYEN TIE N UNG HO THANG 6
30/06/2014 J633 – 0010968   5,000,000.00 Sender:01310001.DD:300614.SHGD:10002627.BO: TECHCOM BANK.NGUYEN HOANG PHUONG UYEN NHOM NHA N VIEN TECHCOMBANK AMC TP.HCM CHUYEN UNG HO QUY(THONG TIN LIEN HE 0909787006 NGOC QUYNH) NT VCB BA DINH HA NOI
30/06/2014 VNCK – 0034552   500,000.00 IBVCB.3006140719103001.DA Ung ho CCT
30/06/2014 TNMX – 0005001   213,000.00 REF:TN14386562#Sender:TN-MONEX.DD:300614..BO: LANH DANG
30/06/2014 VNCK – 0048681   1,000,000.00 IBVCB.3006140491359002.FH Ho Chi Minh Ung ho quy com co thit
30/06/2014 J633 – 0017539   1,000,000.00 Sender:01204009.DD:300614.SHGD:10007605.BO: DINH XUAN TINH.CTIEP CN BA DINH, UNG HO QUY TR O NGHEO VUNG CAO
30/06/2014 VNCK – 0046455   1,000,000.00 IBVCB.3006140766095001.Zero112358 Hanoi Ung ho quy COM CO THIT
30/06/2014 VNCK – 0046343   360,000.00 IBVCB.3006140553095001.UHTX Gia dinh Minh Ha (FB May Gio) ung ho CCT (240K) va be Nhu (120K)
30/06/2014 VNCK – 0046123   300,000.00 IBVCB.3006140955299003.doan thi phuong oanh tphcm Quy Tro ngheo vung cao
30/06/2014 VNCK – 0040635   300,000.00 IBVCB.3006140433809002.Gia Dinh Song Anh – TB, TP HCM Giup tro ngheo Vung Cao
29/06/2014 VNCK – 0024143   100,000.00 IBVCB.2906140793911002.NDAK Ung ho CCT thang 7
29/06/2014 VNCK – 0022064   200,000.00 IBVCB.2906140704271002.Ngo Hong Duong KDT Dang xa GL HN Ung ho cac chau nho vung cao he 2014
29/06/2014 VNCK – 0022036   2,000,000.00 IBVCB.2906140133451002.tran thi ngoc tram 686/8.ql 13.kp4.phuong hiep binh phuoc.thuduc chia se cung cac em
29/06/2014 VNCK – 0020728   240,000.00 IBVCB.2906141004671001.2 Be Xuan Nghi & Dong Nghi Ung ho quy Com co thit
29/06/2014 VNCK – 0021078   300,000.00 IBVCB.2906140138583001.Dao Ngoc Tam Ha Noi ung ho thang 6.2014
29/06/2014 VNCK – 0026269   200,000.00 IBVCB.2906140806745002.vo thi nhu bang phu nhuan tphcm ung ho quy tro ngheo vung cao
28/06/2014 VNCK – 0098484   100,000.00 IBVCB.2806140683849004.duy tuyen ung ho cac em be
28/06/2014 VNCK – 0007638   500,000.00 IBVCB.2806140573295001.Tran Thanh Vu Nguyen Khang – Yen Hoa nhan vien van phong
28/06/2014 VNCK – 0094958   5,000,000.00 IBVCB.2806140882627001.Gia dinh hai chau Bong Choe ung ho 5 trieu dong
28/06/2014 VNCK – 0094305   50,000.00 IBVCB.2806140193159004.Nguyen Ngoc Chi Ung ho hoc tro ngheo vung cao
28/06/2014 VNCK – 0092746   200,000.00 IBVCB.2706140296847003.Trang Nam Dinh tro ngheo cung cao
27/06/2014 L333 – 0007713   500,000.00 Sender:79334001.DD:270614.SHGD:10000270.BO: NGO THI ANH TUYET.UNG HO QUY TRO NGHEO VUNG CA O (VCB) NH TMCP NGOAI THUONG HA NOI NHTMCP NGOAI THUONG VN CN BA DINH
27/06/2014 VNCK – 0091107   500,000.00 IBVCB.2706140861055002.Nghe Bong ung Com co Thit-Ngheo vCao-T6-2014 Ha Noi Nghe Bong ung CCT(NVC) T6-2014
27/06/2014 VNCK – 0089331   200,000.00 IBVCB.2706140955589001.Co LAN ANH va be LUFFY ung ho CCT
27/06/2014 J633 – 0013601   1,000,000.00 Sender:01310001.DD:270614.SHGD:10003153.BO: NGUYEN TUAN ANH.FB TUANANH NGUYEN. UHTX T6. UN G HO CT COM CO THIT
27/06/2014 VNCK – 0082189   50,000.00 IBVCB.2706140191743005.Pham Thanh Van Nho chu Tuan chuyen – Tran trong cam on
27/06/2014 VNCK – 0078775   200,000.00 IBVCB.2706140841105001.Thang_Dung Mua sach cho cac em.
27/06/2014 VNCK – 0066971   100,000.00 IBVCB.2706140553061002.Mai Anh Seatech IT Ung ho qui CCT
27/06/2014 4876 – 0000039   120,000.00 PT..HUYNH HONG PHUONG.20140627.154849.Transfer for PT.-QuyTroNgheoV.
27/06/2014 VNCK – 0075441   50,000.00 IBVCB.2706140055037003.Hoang Chi Thanh 691B Xo Viet Nghe Tinh Q. Binh Thanh TPHCM Ung ho quy
27/06/2014 VNCK – 0071650   200,000.00 IBVCB.2706140033671002.Le Thu Phuong Hoang hoa tham, ha noi Quy com co thit
27/06/2014 VNCK – 0070852   50,000.00 IBVCB.2706140181519001.quy tro ngheo quy tro ngheo
27/06/2014 VNCK – 0061885   500,000.00 IBVCB.2706140784591001.Bui Duc Kien Ung ho CT CCT
27/06/2014 Z061 – 0000082   2,800,000.00 NGUYEN THI BICH DUYEN UNG HO CCT THANG 6 GD TIEN MAT
26/06/2014 VNCK – 0037006   100,000.00 IBVCB.2606140925895001.Ung ho CCT
26/06/2014 G397 – 0000005   2,000,000.00 HOANG KIM HOA QUYEN GOP, UNG HO “COM CO THIT” GD TIEN MAT
26/06/2014 JP46 – 0000065   2,000,000.00 ANH VU +CHI THU ANH UNG HO QUY COM CO THIT GD TIEN MAT
26/06/2014 M170 – 0006893   200,000.00 /Ref:P774826{//}DUCNV UNG HO CCT D.Vi CHUYEN:NGUYEN VIET DUC
26/06/2014 J633 – 0012379   500,000.00 Sender:01202001.DD:260614.SHGD:10002779.BO: NGUYEN THI THAI LINH.995214062601440 MON QUA NHO GUI CAC BE
26/06/2014 VNCK – 0053828   300,000.00 IBVCB.2606141031861004.Ung ho Com Co Thit
26/06/2014 J633 – 0010602   100,000.00 Sender:01314001.DD:260614.SHGD:10000335.BO: NGUYEN THI KIEU TRINH.CHUT TAM LONG GUI CAC CH AU CCT
26/06/2014 VNCK – 0039128   200,000.00 IBVCB.2606140516565001.Phuong nho chu chuyen giup cac em hs vung cao T6
26/06/2014 VNCK – 0044567   200,000.00 IBVCB.2606140332183001.Gia Dinh Song Anh – TB ca nhan
25/06/2014 VNCK – 0097030   500,000.00 IBVCB.2506140487563001.Hai be Dau va Lac Hanoi Quy com co thit
25/06/2014 VNCK – 0000925   120,000.00 IBVCB.2506140253435002.Bui Quynh Van ung ho 120k/thang cho tre em ngheo vung cao
25/06/2014 VNCK – 0017526   200,000.00 IBVCB.2506140601561004.Tuy quy chon cho phu hop Tuy quy chon cho phu hop Tuy quy chon cho phu hop
25/06/2014 4Z93 – 0000045   2,000,000.00 HUYEN TRAN BACH LIEN UNG HO GD TIEN MAT
25/06/2014 VNCK – 0009940   2,000,000.00 IBVCB.2506140492015001.Ung ho Com co thit
25/06/2014 J633 – 0006034   100,000.00 Sender:79302001.DD:250614.SHGD:10000136.BO: PHAM THUY HUYEN.(RMNO 03621406243501) UHTX CC T T6/2014 (NHH VIETCOMBANK HA NOI (HN) )
25/06/2014 VNCK – 0088626   1,000,000.00 IBVCB.2506140812487002.Ung ho quy COM CO THIT
25/06/2014 DD4400 – 0293588 11,000.00   Thu phi quan ly tai khoan
25/06/2014 DD4400 – 0293587   50,825.00 Tra lai tien gui
25/06/2014 VNCK – 0002757   100,000.00 IBVCB.2506140109805003.N/A Ung ho CCT
25/06/2014 5725 – 0003572   400,000.00 FTF.CN:9704366800689716024.FrAcc:0011000754301 .ToAcc:0611001917137
25/06/2014 VNCK – 0011823   500,000.00 IBVCB.2506140596667003.Lan Do Ung ho Quy
24/06/2014 E855 – 0004320   200,000.00 PT..NGUYEN MINH HUNG.20140624.185727.Transfer for PT.-QuyTroNgheoV.
24/06/2014 VNCK – 0057334   200,000.00 IBVCB.2406140340649001.Thuy Phuong-Trung Dao Xin chuyen den Quy Com co thit
24/06/2014 J633 – 0006716   300,000.00 Sender:01201001.DD:240614.SHGD:10000848.BO: PHAM THI QUYEN.14IB000004256104UNG HO THANG 6 2014
24/06/2014 VNMB – 0199818   500,000.00 IBVCB.VNMB. VNMB20140624199818. ung ho quy tro ngheo vung cao
24/06/2014 J633 – 0009000   200,000.00 Sender:01305001.DD:240614.SHGD:10000037.BO: NGUYEN QUOC DAT.TAI KHOAN TRICH NO 100114849 241790, NOI DUNG CHUYEN UHTX THANG 6
24/06/2014 J633 – 0007884   1,000,000.00 Sender:01341001.DD:240614.SHGD:10000057.BO: LE THI THANH XUAN.(994CTMP141750002)UNG HO CT COM CO THIT
24/06/2014 VNCK – 0069562   1,000,000.00 IBVCB.2406140206357001.THK THK ung ho CCT
24/06/2014 VNCK – 0050385   300,000.00 IBVCB.2406140120975001.Ung ho quy Tro ngheo vung cao
24/06/2014 L333 – 0011170   3,000,000.00 Sender:79303001.DD:240614.SHGD:10006090.BO: CONG TY TNHH DU LICH TUAN LONG.CONG TY TNHH DU LICH TUAN LONG CT QUY TRO NGHEO VUNG CAO/CHUYEN TIEN TU THIEN
24/06/2014 F354 – 0000045   600,000.00 TRAN DIEU HA DONG GOP THUONG XUYEN CCT T5+6/2014 GD TIEN MAT
23/06/2014 9810 – 0005673   1,000,000.00 IBPS/SE:01307001.DD:230614.SH:10001334.BO:NGUYEN THI HONG DUONG.–UNG HO QUY-
23/06/2014 VNCK – 0026162   1,100,000.00 IBVCB.2306140227401001.Vi tro ngheo vung cao
23/06/2014 1418 – 0000018   1,000,000.00 LE THI UT UNG HO QUY GD TIEN MAT
23/06/2014 VNCK – 0020940   1,200,000.00 IBVCB.2306140060967002.Be Khanh An So 7 ngo 21 duong Dang Thuy Tram, Cau Giay Ung ho thuong xuyen quy 2 va quy 3
23/06/2014 J633 – 0012949   200,000.00 Sender:79302001.DD:230614.SHGD:10004813.BO: TRAN THIEN TAI.(RMNO 03021406239409) UNG HO Q UY TRO NGHEO VUNG CAO (NHH VIETCOMBANK BA DINH )
23/06/2014 J633 – 0008068   1,000,000.00 Sender:01310001.DD:230614.SHGD:10001035.BO: LE ANH TUAN.BAN LE ANH TUAN XIN GOP 1 TRIEU V ND CHO QUY TRO NGHEO VUNG CAO (COM CO THIT)
23/06/2014 J633 – 0006749   500,000.00 Sender:01311001.DD:230614.SHGD:10000673.BO: VU PHI HAI.UNG HO COM CO THIT FT14172842 984978 0570107593005
22/06/2014 VNCK – 0099270   120,000.00 IBVCB.2206140783371002.Dang Duy Nhat CCT Nhat Ban CCTNVN0053 Pacheo Jun14
22/06/2014 M052 – 0008940   200,000.00 FTF.CN:9704366607208583011.FrAcc:0161001605416 .ToAcc:0611001917137
22/06/2014 VNCK – 0094922   2,000,000.00 IBVCB.2106140092195001.Nguyen Duc Hanh Thu Duc Ung ho quy tro ngheo vung cao
20/06/2014 Z062 – 0000022   200,000.00 nguyen hai yen nt ung ho chau ngoc nhu GD TIEN MAT
20/06/2014 C263 – 0008341   500,000.00 /Ref:PHE0228174{//}UNG HO QUY TRO NGHEO VUNG CAO D.Vi CHUYEN:NGOC ANH NGUYEN
20/06/2014 VNCK – 0058117   500,000.00 IBVCB.2006140758705001.Ung Ho "Com Co Thit"
20/06/2014 VNCK – 0054450   300,000.00 IBVCB.2006140546231002.2 be Khoi, Nguyen ung ho CCT CCT
20/06/2014 J633 – 0006788   200,000.00 Sender:01310001.DD:200614.SHGD:10000480.BO: NGUYEN DUC THU.UNG HO CCT
20/06/2014 VNCK – 0042284   500,000.00 IBVCB.2006140148347001.Nguyen Cong Dinh Cau Giay, Ha noi Ung ho quy com co thit
20/06/2014 VNCK – 0039492   100,000.00 IBVCB.1906140152045001.Ngo Thi Nga Bu8 – FSU11 cong ty FPT software – Ha Noi NgaNT8 Fsoft ung ho cac be vung cao T6
19/06/2014 VNCK – 0007682   2,000,000.00 IBVCB.1906140545381002.tran thi ngoc tram 686/8.ql 13.kp4.hiep binh phuoc.thu duc.tphcm chia se cung cac em
19/06/2014 J633 – 0009653   500,000.00 Sender:01201001.DD:190614.SHGD:10003054.BO: LE XUAN HUNG.LE XUAN HUNG UNG HO QUY NHAN TAI CN BA DINH
19/06/2014 VNCK – 0002574   200,000.00 IBVCB.1806140427835001.Anh Ung ho cct
19/06/2014 D297 – 0006059   1,000,000.00 /Ref:P770876{//}Hang Tan gui quy Com co thit D.Vi CHUYEN:VU DUY LUONG
19/06/2014 VNCK – 0031700   300,000.00 IBVCB.1906140741235001.HThanh Hanoi ung ho CCT thang 6/2014
19/06/2014 J975 – 0000085   200,000.00 tran lan phuong nt ung ho quy com co thit GD TIEN MAT
19/06/2014 VNCK – 0020470   500,000.00 IBVCB.1906140877633003.TCM ung ho cac em vung cao
19/06/2014 VNCK – 0028323   3,100,000.00 IBVCB.1906140621095001.Nhom giang vien Dai hoc Ngoai thuong co so 2
19/06/2014 VNCK – 0028012   100,000.00 IBVCB.1906140842759001.Ung ho com co thit
18/06/2014 J633 – 0013381   500,000.00 Sender:01202005.DD:180614.SHGD:10000322.BO: TRAN QUOC HUY.TRAN QUOC HUY UNG HO
18/06/2014 7B42 – 0000067 4,500,000.00   Ho tro hoc sinh Ngoc Nhu.
18/06/2014 VNCK – 0085485   200,000.00 IBVCB.1806140405457001.Dao Quang Nghia 180 mai anh Tuan Quy Com co thit
18/06/2014 VNCK – 0084347   300,000.00 IBVCB.1806140505193002.Hong Ung ho hoc tro vung cao
18/06/2014 VNCK – 0084312   200,000.00 IBVCB.1806140984065001.Hong Ung ho Ngoc Nhu
18/06/2014 VNCK – 0084260   300,000.00 IBVCB.1806140023817001.Nguyen Thi Thanh Viet Hung-Long Bien-Hanoi Tro ngheo vung cao
18/06/2014 J633 – 0009593   6,500,000.00 Sender:01201001.DD:180614.SHGD:10002860.BO: TRAN DANG TUAN.14IB000004202130THE PRESENT UNG HO
18/06/2014 VNCK – 0099272   500,000.00 IBVCB.1806140713361001.Chu De Ha Dong – Ha Noi Ung ho CCT – Thang 6/2014
18/06/2014 VNCK – 0099054   1,000,000.00 IBVCB.1806140640009003.DVKhoi ung ho Com Co Thit-thang 6/2014
18/06/2014 VNCK – 0093810   500,000.00 IBVCB.1806141013057002.Ung ho Ngoc Nhu
18/06/2014 VNCK – 0093676   600,000.00 IBVCB.1806140397665001.Dung Phan mua 2kg cafe
18/06/2014 VNCK – 0090982   200,000.00 IBVCB.1806140059691001.ung ho quy CCT
18/06/2014 VNCK – 0087336   200,000.00 IBVCB.1806140642971002.Hoang Ha X35 Hoang Hoa Tham, P.12, Q. Tan Binh, HCMC Thuong xuyen
18/06/2014 9810 – 0006491   500,000.00 IBPS/SE:01202005.DD:180614.SH:10000419.BO:VU THUY VAN.CK
18/06/2014 VNCK – 0079183   100,000.00 IBVCB.1806140716795005.be Thao Phuong Thanh Xuan – Ha Noi tien tiet kiem an sang
18/06/2014 VNCK – 0078834   1,000,000.00 IBVCB.1806140771283001.Be Suri Quynh Anh Thu Duc-tpHCM ung ho cac be vung cao
18/06/2014 VNCK – 0094953   500,000.00 IBVCB.1806140076785001.Tran Huynh Minh chuyen vao quy " Com co thit "
18/06/2014 5618 – 0000118   200,000.00 BE VU THIEN NGAN ( TRUONG THCS TAN BINH TP.HCM ) UNG HO QUY GD TIEN MAT
18/06/2014 VNCK – 0067884   200,000.00 IBVCB.1706140897631001.Mai Phuong (Ha Tinh) ung ho
17/06/2014 A810 – 0000008   600,000.00 NGUYEN HONG HANH UNG HO CCT QUY TRO NGHEO VUNG CAO T6+ 7 GD TIEN MAT
17/06/2014 VNCK – 0054358   300,000.00 IBVCB.1706140271091001.Tran Duc Minh (CCT Hungary) ung ho thang 6
17/06/2014 VNCK – 0056016   200,000.00 IBVCB.1706140425501006.Thao Tran abc abc
17/06/2014 VNCK – 0050324   300,000.00 IBVCB.1706140706067001.Dang Quang Dong Cau Dien, Nam Tu Liem, Ha Noi Dong gop cung chuong trinh Com Co Thit
17/06/2014 VNCK – 0050215   200,000.00 IBVCB.1706140902955001.BICH Ung ho quy CCT
17/06/2014 VNCK – 0050000   200,000.00 IBVCB.1706140954199002.BUI THI VE VIETCOMBANK LAM HA- LAM DONG UNG HO BUA COM CHO TRE EM NGHEO
17/06/2014 T408 – 0000012   200,000.00 NGUYEN THI TAM NOP TM GD TIEN MAT
17/06/2014 VNCK – 0043467   4,000,000.00 IBVCB.1706140257417003.Be Na va Me ung ho quy
17/06/2014 VNCK – 0048429   1,000.00 IBVCB.1706140633849001.HUYNH THI HOA HUYNH THI HOA
17/06/2014 VNCK – 0032423   100,000.00 IBVCB.1706140826065001.Tran Trung Ha Noi Com Co Thit
17/06/2014 VNCK – 0031725   500,000.00 IBVCB.1606140123805002.Nguyen Vu Viet Long 63/3 Co Giang , Vung Tau tre em hoan canh kho khan
17/06/2014 VNCK – 0031128   200,000.00 IBVCB.1606140244177001.Tran Phuong Anh Lac Long Quan, Ha Noi Ung ho cac em be co hoan canh kho khan
17/06/2014 VNCK – 0029802   130,000.00 IBVCB.1606140894387001.DINH LE HUYEN CCT T6
17/06/2014 VNMB – 0170400   500,000.00 IBVCB.VNMB. VNMB20140617170400. nguyen Huyen ung ho CCT
17/06/2014 VNMB – 0167479   1,000,000.00 IBVCB.VNMB. VNMB20140617167479. Ung + Mai ung ho CCT
16/06/2014 VNCK – 0091488   1,000,000.00 IBVCB.1506140090531014.Ung ho chuong trinh COM CO THIT cua anh TUAN
16/06/2014 VNCK – 0091119   200,000.00 IBVCB.1506140583899002.Nhi gop CCT T6/14 Nhi gop CCT T6/14
16/06/2014 J633 – 0005974   1,000,000.00 Sender:01202001.DD:160614.SHGD:10000462.BO: DAO THI MINH HONG.995214061600549 UNG HO QU Y COM CO THIT
16/06/2014 VNCK – 0003690   200,000.00 IBVCB.1606140721323002.UHTX 114 chuyen tien Com co thit thang 6/2014 Hanoi tro ngheo vung cao
16/06/2014 VNCK – 0028018   500,000.00 IBVCB.1606140787243001.Cao Minh Phuong Com co thit-T6.2014
16/06/2014 VNCK – 0027087   1,500.00 IBVCB.1606140740595002.TO THI CAM NHUNG TO THI CAM NHUNG
16/06/2014 VNCK – 0020933   200,000.00 IBVCB.1606140228425005.NGUYEN VAN HAU Phu Nhuan, HCM Ung ho Tro Ngheo Vung Cao
16/06/2014 VNCK – 0002456   50,000.00 IBVCB.1606140034435001.Hoang Hong Phuong Ung ho hoc tro vung cao
16/06/2014 VNCK – 0006590   1,000,000.00 IBVCB.1606140224909001.Tuyet Nhung va Phuong Anh TPHCM ung ho quy com co thit
16/06/2014 VNCK – 0006016   500,000.00 IBVCB.1606140084737001.Ly Ngoc Linh gui tien T6/2014 cho cac ban ngheo vung cao
16/06/2014 VNCK – 0005216   300,000.00 IBVCB.1606140042967001.Linh Thu ung ho CCT
16/06/2014 J633 – 0006851   42,390,000.00 Sender:01201001.DD:160614.SHGD:10000739.BO: TRAN DANG TUAN.14IB000004164507COM CO THIT HU NGARY UNG HO 2000 USD
16/06/2014 J633 – 0010606   150,000.00 Sender:01202001.DD:160614.SHGD:10001999.BO: VU HONG THAI.995214061601481 UHTX THANG 6 2 014, QUY TRO NGHEO VUNG CAO, TK 061100197137 VIETCOMBANK CHI NHANH BA DINH
16/06/2014 VNCK – 0097360   200,000.00 IBVCB.1606140795409001.NGUYEN THI DIEU LINH VCB VINH PHUC UNG HO QUY TRO NGHEO VUNG CAO
16/06/2014 J633 – 0017705   650,000.00 Sender:01201001.DD:160614.SHGD:10006514.BO: NGUYEN LAN ANH.BE THUY LINH UNG HO CHUONG TRIN H COM CO THIT ST 650.000, CT CN BA DINH HA NOI
15/06/2014 VNCK – 0086753   200,000.00 IBVCB.1506140656097001.Pham Thi Thuy Hien Khom 6,TT Cang Long,Tra Vinh ung ho quy
14/06/2014 VNCK – 0066058   5,520,000.00 IBVCB.1406140608745001.Chau Huyen Vu gui tien mat ban tranh
14/06/2014 VNCK – 0063059   1,000,000.00 IBVCB.1406140369463001.DO THI THU TRA TP. HO CHI MINH UNG HO QUY COM CO THIT
14/06/2014 VNCK – 0061873   200,000.00 IBVCB.1406140440599001.motbit Co nhue, tu liem. Ha Noi Ung ho tre vung cao
13/06/2014 VNCK – 0035521   1,000,000.00 IBVCB.1306140775051001.Khuong 72A Nguyen Trai Gop suc vao chuong trinh Com co thit
13/06/2014 L333 – 0011346   200,000.00 Sender:79314001.DD:130614.SHGD:10000974.BO: PHAM THI LAN HUONG.PHAM THI LAN HUONG CHUYEN TIEN TOI QUY TRO NGHEO VUNG CAO 0611001917137
13/06/2014 9810 – 0005207   500,000.00 IBPS/SE:01310001.DD:130614.SH:10000478.BO:NGUYEN THI THANH CHI P804H. NGO 43 DUONG PHUNG K HOANG TU LIEM HA NOI .UNG HO COM CO THIT
13/06/2014 VNCK – 0051316   1,500,000.00 IBVCB.1306140677505001.be Hoang Truong Sa ung ho cac ban thang 1+2+3+4+5
13/06/2014 VNCK – 0027527   50,000.00 IBVCB.1306140649185001.H Quy com co thit
13/06/2014 VNCK – 0041169   200,000.00 IBVCB.1306140086461002.Nhat Minh Ung ho Quy va chuong trinh cua anh TDT
13/06/2014 VNCK – 0040968   200,000.00 IBVCB.1306140371077001.Meo Sutu HCM UHTX Thang 06.2014
13/06/2014 VNCK – 0025191   200,000.00 IBVCB.1306140806451001.Ung ho"Com co thit" Nguyen Thi Phuong
12/06/2014 J633 – 0011878   1,000,000.00 Sender:01310001.DD:120614.SHGD:10002920.BO: NGUYEN THI MINH NGUYET.LU HONG CHIEU QUAN LONG BIEN UNG HO
12/06/2014 VNCK – 0010218   200,000.00 IBVCB.1206140025051002.Com Co Thit Tre em Vung Cao Tre em Vung cao
12/06/2014 VNCK – 0009639   300,000.00 IBVCB.1206140258635002.Nguyen Viet Hoang Ha Noi Tre em vung cao
12/06/2014 VNCK – 0006886   300,000.00 IBVCB.1206140380719001.Be U HN Ung ho thang 6/2014
12/06/2014 VNCK – 0001760   200,000.00 IBVCB.1206140159249001.Ung ho Com co thit
12/06/2014 J633 – 0007192   3,000,000.00 Sender:01202001.DD:120614.SHGD:10000751.BO: NGUYEN THANH TUAN.995214061200563 NGUYEN THA NH TUAN UNG HO TRE EM NGHEO VUNG CAO.
12/06/2014 J633 – 0005983   200,000.00 Sender:01311001.DD:120614.SHGD:10000496.BO: PHAM ANH TUAN.UNG HO CT CCT
11/06/2014 VNCK – 0078654   500,000.00 IBVCB.1106140049141001.Ung ho CT CCT
11/06/2014 VNCK – 0070765   1,000,000.00 IBVCB.1106140014855002.Tran thi bich thuy uhtx t6
11/06/2014 J633 – 0014364   200,000.00 Sender:79302001.DD:110614.SHGD:10004042.BO: PHAM TIEN TRIEN.(RMNO 03121406113366) UNG HO COM CO THIT CHO TRE EM VUNG CAO (NHH VIETCOMBANK HA NOI (HN) )
11/06/2014 J633 – 0013130   500,000.00 Sender:01202001.DD:110614.SHGD:10003182.BO: BUI NGOC QUAN.995214061101719 UNG HO QUY II
10/06/2014 VNCK – 0043479   1,000,000.00 IBVCB.1006140681663002.Cuu sinh vien SV96
10/06/2014 D297 – 0006146   200,000.00 /Ref:P766989{//}Co Chu Minh Trang ngo 35 Kim Ma Thuong gop thit D.Vi CHUYEN:NGUYEN THI THU TRANG
10/06/2014 9694 – 0000056   2,500,000.00 NGUYEN THANH LICH NT MUA 2 TRANH CUA HA THAO NGAN(2TR) + 01 TRANH CUA VU PHU TUAN(500K) GD TIEN MAT
10/06/2014 9810 – 0006154   793,400.00 IBPS/SE:01202001.DD:100614.SH:10004800.BO:CHU THI THANH NGA 50B BT1A MY DINH 2 TU LIEM.995 214061002634 – HOAN TRA TIEN SACH CON THUA CUA TU SACH YEU THUONG
10/06/2014 VNCK – 0024774   1,000,000.00 IBVCB.1006140056341002.Nguyen Thi Thanh Huong_Giang Vo_ ung ho Quy Tro ngheo vung cao
10/06/2014 J633 – 0005769   200,000.00 Sender:79302001.DD:100614.SHGD:10000928.BO: LE TRUNG THANH.(RMNO 05121406097976) CHAU GUI THANG NAY, CHU DUNG NEU TEN CHAU CHU NHE. (NHH VIETCOMBANK BA DINH HA NOI)
09/06/2014 J633 – 0018355   300,000.00 Sender:01314001.DD:090614.SHGD:10001565.BO: LE THI THUY BICH.TIEN CCT THANG 6
09/06/2014 J633 – 0010986   9,100,000.00 Sender:01202001.DD:090614.SHGD:10002468.BO: CHU THI THANH NGA.TIEN BAN LICH VA BAO LIXI CO N LAI, CT CN BA DINH
09/06/2014 J633 – 0007696   300,000.00 Sender:01310001.DD:090614.SHGD:10000903.BO: LE THI HIEN.UNG HO CCT THANG 6.14
09/06/2014 2B49 – 0000109   200,000.00 TRAN TU UYEN NT//CT COM CO THIT GD TIEN MAT
09/06/2014 J633 – 0007445   5,000,000.00 Sender:01310001.DD:090614.SHGD:10000646.BO: DINH THI THU HUONG.CHI LE THI HOA TGD CTY CP D AO TAO VA TU VAN TRUYEN THONG AAA CHUYEN TIEN
09/06/2014 VNCK – 0092649   500,000.00 IBVCB.0906140889995001.ung ho quy tro ngheo vung cao nhan dip ra mat. chuc quy giup do them duoc nhieu tre em ngheo
09/06/2014 M170 – 0006223   200,000.00 /Ref:P3084160417{//}B/O:MS. NGUYEN THIEU HOA UNG HO QUY COM CO THIT
09/06/2014 VNCK – 0085734   3,000,000.00 IBVCB.0906140588813001.Vu Hong Cuong ung ho Qui Tro ngheo vung cao (thang 6-2014)
08/06/2014 VNCK – 0061305   200,000.00 IBVCB.0806140769717001.Ung ho com co thit – Ly Hong Bao – baobienmobile
07/06/2014 VNCK – 0050237   300,000.00 IBVCB.0706140897733001.Ha Ngoc Thao ung ho Quy hoc tro vung cao
07/06/2014 VNCK – 0046611   500,000.00 IBVCB.0706141045225001.Ung ho TK moi Com co thit.
07/06/2014 VNCK – 0045205   100,000.00 IBVCB.0706140841929001.Them mot mieng thit cho be vung cao
06/06/2014 7B42 – 0000073 1,700,000,000.00   chuyen tien cua quy sang tai khoan tiet kiem ky han 03M
06/06/2014 7B42 – 0000016   650,000,000.00 chuyen so du sang tk TDT sang tk cua quy.
06/06/2014 7B42 – 0000015   1,052,668,502.00 tran dang tuan ID 011789857 tt stk chuyen vao tk 0611001917137 cua quy tro nghe vung cao t ai vcb bd
25/05/2014 DD4400 – 0082825 11,000.00   Thu phi quan ly tai khoan
25/05/2014 DD4400 – 0082824   9,619.00 Tra lai tien gui
09/05/2014 5724 – 0003487   200,000.00 FTF.CN:9704366807540865015.FrAcc:0451000263264 .ToAcc:0611001917137
25/04/2014 DD4400 – 0181020 11,000.00   Thu phi quan ly tai khoan
25/04/2014 DD4400 – 0181019   730,523.00 Tra lai tien gui
16/04/2014 F614 – 0000059   4,000,000.00 VI TRI HANH ANH PHU GIUP CUNG QUY DE GIUP CAC BE AN NO MAC AM HON GD TIEN MAT
08/04/2014 J975 – 0000074 66,000.00   THU PHI IN XN SO DU TK 0615006552812, 2 BAN
08/04/2014 J975 – 0000073 66,000.00   THU PHI IN XN SO DU TK 0611001917137, 2 BAN
07/04/2014 VNCK – 0055365   500,000.00 IBVCB.0704140237151001.Ung ho Com co thit
07/04/2014 7B42 – 0000143 5,160,000,000.00   chuyen vao tk tiet kiem ky han 03 thang.
03/04/2014 VNCK – 0025303   500,000.00 IBVCB.0304141045767001.Ung ho Quy tro ngheo vung cao
02/04/2014 Q473 – 0000124   2,089,641,650.00 TRAN DANG TUAN ID 011789857 CHUYEN TIEN THANH LAP QUY
02/04/2014 Q473 – 0000127   2,500,000,000.00 CHUYEN TIEN THANH LAP QUY VAO TK QUY TRO NGHEO VUNG CAO
02/04/2014 VNCK – 0007230   276,000,000.00 IBVCB.0204140877505001.CHUYEN TIEN LAP QUY TU SLV TK 1957
02/04/2014 J633 – 0012362   200,000.00 Sender:01319001.DD:020414.SHGD:10000539.BO: NGUYEN HA THUY.IB  CK LNH BAN DOC DAN TRI UN G HO QTNVC
01/04/2014 VNCK – 0047887   300,000,000.00 IBVCB.0104140047823003.CHUYEN TIEN LAP QUY TU SLV TK 1957

 

Advertisement

About trandangtuan

chỉ mong làm được những điều nho nhỏ...
Bài này đã được đăng trong Tài khoản và cập nhật ủng hộ. Đánh dấu đường dẫn tĩnh.

Trả lời

Điền thông tin vào ô dưới đây hoặc nhấn vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s