Tag Archives: Chương trình ” cơm có thịt” cho trẻ em vùng cao

Số Tài khoản và Danh sách ủng hộ qua tài khoản

   –  Các bạn mới ghé lần đầu, xin đọc trước bài ” Hôm nay lên Suối Giàng” ở đây  để biết xuất xứ của những việc chúng tôi đang thực hiện dưới tên ” Cơm có thịt “. Cám ơn … Tiếp tục đọc

Đăng tải tại Tài khoản và cập nhật ủng hộ | Thẻ | 197 bình luận